Приказ от 15.08.2011 № 89 О принятии Изменения № 1 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Сооружения транспорта. Ограждение дорожное металлическое барьерного типа. Общие технические условия

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 серпня 2011 року N 89

Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови"

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 4 серпня 2011 року N 85 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2012 року Зміну N 1 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови", розроблену Державним науково-дослідним інститутом ім. М. П. Шульгіна за участю ДП "Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві "БудЦентр".

2. Надати ДСТУ Б В.2.3-12-2004 зі Зміною N 1 статус регламентних технічних умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд".

3. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Луговець С. З.):

3.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.3-12-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови" зі Зміною N 1 до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

3.2. Передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу зазначеної Зміни N 1 відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41 та зареєстрованого в Мін'юсті 16.03.2005 за N 305/10585.

4. ДП "Укрархбудінформ" (Владіміров Є. С.):

4.1. Забезпечити державну реєстрацію Зміни N 1 у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

4.2. Забезпечити видання та розповсюдження Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови" у виданні "Інформаційний бюлетень".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. П. Сорока


 

Додаток


Зміна N 1
ДСТУ Б В.2.3-12-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови"

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДерждорНДІ) та Державне підприємство Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві "БудЦентр"

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15.08.2011 р. N 89

Чинна від 01.01.2012


Передмова

Пункт 4 доповнити текстом:

"..., а в частині системи та процедур підтвердження відповідності - EN 1317-5:2007+A1:2008 "Road restraint systems - Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems (Дорожні стримувальні системи. Частина 5: Вимоги до виробу й оцінка відповідності щодо систем стримування транспортних засобів)".

Зміст доповнити назвами розділу та додатка:

"12 Оцінка відповідності";

"Додаток Д Бібліографія".

Розділ 1.

У п. 1.4 слово "обов'язкові" замінити на "враховують".

Розділ доповнити пунктом:

"1.6 Стандарт як регламентні технічні умови може бути використано для оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд."

Розділ 2.

Вилучити з переліку нормативних документів: "ДБН В.2.3-4-2000, ДНАОП-5.1.14-1.1-96, СНиП 2.05.03-84, ІНУВ.3.2-218-051-95".

Доповнити перелік нормативних посилань такими нормативно-правовими актами, нормативними актами та нормативними документами:

"Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764)

ДБН В.1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

НПОАП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно із тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Настанова. Керівний документ К. Системи оцінки відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері Директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008 Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за Директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності".

Назву ГОСТ 9.307-89 викласти таким чином: "ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЕСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю)".

Замінити назву та познаку ГОСТ 166-89 на "ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)".

Розділ 3.

Перший абзац розділу доповнити текстом: "..., здатність стримувальна".

Пункт 4.3.

У прикладах умовних познак огородження після індексу "ДСТУ" долучити познаку "Б В.2.3-12-2004".

Текст пункту 5.1.4 викласти у новій редакції:

"5.1.4 Конструкція огородження та фактура його робочої поверхні повинна бути однорідною та максимально гладкою і під час контакту транспортного засобу забезпечувати мінімальний коефіцієнт поздовжнього ковзання та загальний індекс інерційного перевантаження ASI Ј 1,0".

Пункт 5.2.7 вилучити.

Текст пункту 5.3.2 викласти у новій редакції:

"5.3.2 Для проектування конструкції огородження необхідно приймати навантаження згідно з таблицею 3, залежно від дозволеної швидкості, а також умов руху, визначених характеристикою ділянки дороги згідно з ДСТУ 3587 (таблиця 3). Допускається приймати вид навантаження на одну градацію вищий ніж зазначено в таблиці 3 цього стандарту за умов забезпечення ASI."

Пункт 5.3.6 доповнити реченням: "Огородження ДД та МД допускається облаштовувати пристроєм для переривання променя світла фар зустрічного транспорту у темну пору доби".

Таблиця 4. У заголовку другої колонки таблиці посилання на "ДБН В.2.3-4 (таблиця 1.4)" замінити на "ДСТУ 3587 (таблиця 3)".

Пункт 5.4.1 після слів "... та затверджених у встановленому порядку...." доповнити текстом: "... мати паспорт та протокол натурних випробувань (або завірену у встановленому порядку копію), що підтверджує стримувальну здатність конструкції".

Текст пункту 5.4.2 викласти у новій редакції:

"5.4.2 Конструкція огородження, довжина початкової і кінцевої ділянок, крок стояків та спосіб їх встановлення повинні забезпечувати вимоги цього стандарту щодо призначеності та надійності, поперечного прогину, стримувальної здатності системи, в якій огородження використовується."

Пункт 5.4.17 вилучити.

Пункт 5.4.20 вилучити.

Текст пункту 5.5.4 викласти у новій редакції:

"5.5.4 До складу комплектів огородження кожної марки надаються запасні елементи кількістю не менше двох секцій балок, трьох стояків, трьох консолей, п'яти світлоповертальних елементів та відповідної кількості деталей (наборів) кріплення."

Текст пункту 6.4 викласти у новій редакції:

"6.4 При встановленні та монтажу огородження на автомобільній дорозі, штучній споруді, забезпечення безпеки дорожнього руху повинно відповідати чинним вимогам організації руху в місцях проведення дорожніх робіт [1], забезпечення охорони праці - НПАОП 63.21-1.01."

Пункт 7.3 доповнити реченням: "Періодичні випробування повинні здійснюватись не рідше одного разу на 2 роки".

Пункт 7.6 викласти в такій редакції: "Якщо при проведенні періодичних випробувань буде виявлена невідповідність огородження будь-якій технічній вимозі згідно з 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8, 5.4.10 - 5.4.31, та підрозділам 5.5, 5.6, приймання виробів повинно бути припинено до усунення причин виникнення недоліків".

Підрозділ 8.1 вилучити.

Вилучити назву підрозділу 8.2.

Підрозділ 10.1 доповнити пунктом:

"10.1.9 Перед початком виробництва і при зміні конструкції огородження підприємство-виробник повинно перевірити відповідність марки огородження вимогам призначення та надійності згідно з 5.1 - 5.5 в умовах дії визначеного типу розрахункового наїзду згідно з таблицями 1 та 2".

Підрозділ 10.3 доповнити пунктом:

"10.3.6 Розриви у металевих огородженнях бар'єрного типу слід виконувати згідно з чинними нормативними документами [2]".

Підрозділ 10.4 доповнити пунктами:

"10.4.3 Спосіб монтажу стояків огороджень ДО, ДД визначається з урахуванням характеристик ґрунту ділянки дороги, де передбачається встановити огородження, а також необхідністю його укріплення, в першу чергу стояків початкової і кінцевої ділянок, бетонуванням або іншим чином.

10.4.4 За довжини прямої робочої ділянки огородження більше ніж 120 м перевіряють наявність компенсаційних балок.".

Стандарт доповнити розділом:

"12 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

12.1 Конкретні типи конструкції, марки огородження мають бути оцінені згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. У разі використання з такою метою (на підставі 1.6) цього стандарту відповідність його вимогам свідчитиме про відповідність вимогам зазначеного Технічного регламенту щодо основної вимоги "Безпека експлуатації" згідно з ДБН В.1.2-9 та ДСТУ-Н Б А.1.1-81 з урахуванням довговічності протикорозійного захисту.

12.2 Підтвердження відповідності огороджень здійснюється шляхом сертифікації призначеним в установленому порядку органом з оцінки відповідності (далі - орган оцінки) за системою "1" згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-89.

Згідно з додатком А ДСТУ Б А.1.2-2 до складу системи оцінки відповідності "1" входять наступні процедури:

1) здійснення виробником контролю* за виробництвом на підприємстві;

____________
* Відсутність на підприємстві системи контролю за виробництвом унеможливлює позитивний висновок щодо видачі сертифіката відповідності.

2) випробування органом оцінки виробу певного типу;

3) подальше випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

4) перевірка органом оцінки системи якості** виробництва;

5) проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки системи якості** виробництва.

____________
** Наявність на підприємстві системи якості виробництва огороджень не є обов'язковою вимогою для їх сертифікації. Відповідність системи контролю за виробництвом вимогам ДСТУ ISO 9001 є достатньою підставою для позитивної оцінки цієї системи.

12.3 Процедури за 12.2, 1) і 2) щодо контролю виробництва на підприємстві (FPC) і початкового випробування типу (ІТТ) виробник і орган оцінки відповідно виконують на підставі загальних вимог згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-83 і ДСТУ-Н Б А.1.1-90, з урахуванням вимог цього стандарту (щодо стримувальної здатності 5.3.1; поперечного прогину за 5.3.9; інерційного перевантаження за 5.1.4; конструктивних вимог за 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8, 5.4.10 - 5.4.31; контролю геометричних параметрів за 8.2.2, 8.2.5; контролю якості зварних швів за 8.2.3; контролю якості антикорозійного покриття за 8.2.4) або технічних умов на конкретний виріб.

Початкові процедури (проведення ІТТ, перевірка FPC) стосуються переважно стадій розробки виробу, його проектування та поставлення на виробництво, а інші згідно з переліком 12.2 - стадії сталого виробництва.

12.4 Для кожного окремого підприємства, типу огороджень орган оцінки на підставі аналізу наявної у виробника (постачальника) документації, стану виробництва та системи його контролю, інших чинників, виходячи з вимог п. 14 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, при застосуванні цього стандарту як регламентних технічних умов конкретизує перелік показників безпеки, які мають перевірятися випробуваннями (12.2, 2) і 3)).

Основна вимога "Безпека експлуатації" щодо огороджень полягає в запобіганні під час дорожнього руху неприпустимим ризикам нещасних випадків (через з'їзд, падіння, зіткнення тощо). Основні функції огороджень - створити надійний бар'єр, який перешкоджатиме аварійному виїзду з дороги транспортного засобу, що рухається, (стримувальна здатність - restraint ability) та обмежити наступне поранення людей всередині цього засобу і користувачів дороги чи пошкодження (пасивна безпека через податливість - breakaway safety).

12.5 При невідповідності огородження за показником інерційного перевантаження пасажирів (ASI), огородження не повинне бути застосоване на ділянках доріг, де дозволена швидкість більша ніж 60 км/год., про що повинно бути зазначено у сертифікаті, так само як інші передбачені та виявлені обмеження.

12.6 Орган оцінки може під свою відповідальність визнавати результати попередніх випробувань, зокрема натурних, у т.ч. виконаних іншим органом оцінки.

Виробник і орган оцінки мають впроваджувати розрахункові та експериментально-аналітичні методи підтвердження відповідності, зокрема згідно з ДСТУ-Н Б А.1.2-6."

Стандарт доповнити новим додатком та викласти у такій редакції:

"Додаток Д (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

1 СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

2 СОУ 45.2-00018112-013:2006 Безпека дорожнього руху. Розриви у дорожніх огородженнях I групи. Загальні технічні вимоги

3 Р В.2.3-218-03449261-470:2005 Рекомендації щодо застосування дорожніх огороджень першої групи."

 

БУДСТАНДАРТ Online