ДБН Б.2.2-1:2008 Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова міст, селищ
і функціональних територій

КЛАДОВИЩА, КРЕМАТОРІЇ ТА КОЛУМБАРІЇ.
НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ДБН Б 2.2-1:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

ЗАТ "Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві" УкркомунНДІпрогрес)

РОЗРОБНИКИ:

С. Абрамович; І. Бондар; Л. Карбаньова; І. Мартинова; Ю.Марченко, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Тітов

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. № 44

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України
ДП "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования

Cemeteries, Сrematoriums and Columbariums. Designed Standards

Чинні від 2008-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на проектування кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв з метою їх нового будівництва, розширення і реконструкції, а також у випадку, коли це допускається законодавством, - зміни призначення або ліквідації, включаючи випадки переносу цих об’єктів на нове місце.

1.2 Ці Норми застосовують для меморіальних споруд, якщо в їх складі передбачені поховання останків, урн із прахом, інші види поховань.

1.3 Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до складу і площ приміщень кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв, об’ємно-планувальних рішень і інженерного устаткування.

1.4 Ці Норми є обов’язковими для застосування органами державного управління, контролю і нагляду, замовниками (інвесторами), проектними організаціями, підрядниками, іншими юридичними і фізичними особами - суб’єктами господарської діяльності у галузі будівництва.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online