ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкции зданий и сооружений. Окна и двери поливинилхлоридные. Изменение №1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
m2615-99

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-15-99
Зміна № 1

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008

GERB
Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України


© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні.
Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" ВАТ "КиївЗНДІЕП")

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 21 січня 2008 р. №27


Чинні від 2008-05-01

Зміст. Пункт 5. Слова: "навколишнього середовища" замінити словом: "довкілля", вилучити "Додатки Е, Ж, Н".

Розділ 1. У першому абзаці слово: "жорсткого" замінити словом: "непластифікованого".

У другому абзаці посилання на СНіП 2.01.02 замінити посиланням на ДБН В.1.1-7.

Після другого абзацу вставити наступний абзац: "Стандарт не розповсюджується на світлопрозорі фасадні системи, зенітні ліхтарі, а також на вироби спеціального призначення (протизламні, куленепробивні, протипожежні та ін.)".

У четвертому абзаці, п’ятому рядку після 4.2.17 доповнити 4.2.18, рядок сьомий вилучити.

Розділ 2

Вилучити такі стандарти:

ГОСТ 2.001-70

ЕСКД. Общие положения

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 4647-80

Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

ГОСТ 7502-89*

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9550-81

Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

ГОСТ 11262-80

Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 15088-83

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online