Р В.3.2-218-03450778-476:2005 Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах разных категорий и значения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна
ДерждорНДІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЛІКВІДАЦІЇ
КОЛІЙНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ
РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ І ЗНАЧЕННЯ

Р В.3.2-218-03450778-476:2005

Київ
2005

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Загальні положення

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Фактори, що впливають на появу колійності

5 Способи визначення параметрів колії

6 Оцінка транспортно-експлуатаційного стану дороги за глибиною колії

7 Послідовність виконання робіт щодо обстеження ділянок доріг з колією

8 Способи ліквідації колійності на автомобільних дорогах

8.1 Основні напрямки попередження та ліквідації колії на автомобільних дорогах

8.2 Організаційно-технічні заходи по зниженню темпів колієутворення

8.3 Методи ліквідації колій без усунення або з частковим усунення причин колієутворення

8.4 Методи ліквідації колій з усуненням причин їх виникнення

8.5 Методи попередження утворення колій

8.6 Основні види робіт з ліквідації колій без усунення або з частковим усуненням причин колієутворення

8.7 Підсилення дорожнього одягу

9 Контроль якості робіт з ліквідації колій

10 Правила приймання робіт з ліквідації колій

0 Вступ

Ці “Рекомендації з ліквідації колійності на автомобільних дорогах різних категорій згідно з ДБН В.2.3-4 та значення на підставі статті 8 Закону України “Про автомобільні дороги” № 2862-IV від 8 вересня 2005 року” (далі - Рекомендації) призначені для інженерно-технічних працівників дорожньо-будівельних та експлуатаційних підприємств Державної служби автомобільних доріг України, що виконують роботи з ремонту та утримання автомобільних доріг з асфальтобетонними та іншими органо-мінеральними покриттями.

При сумісній дії руху важких і багатомісних автомобілів та природно-кліматичних факторів на покриттях дорожніх одягів можуть накопичуватись дефекти і деформації, одним із видів яких є колія.

У Рекомендаціях наведено: класифікацію колій; фактори, що впливають на механізм колієутворення; методи та прилади, які можуть бути застосовані для визначення параметрів колій; способи ліквідації та попередження розвитку колійності на автомобільних дорогах різних категорій і значення.

Для вибору раціонального способу боротьби з колійністю на дорогах різних категорій і значення необхідно розглянути широкий спектр конструктивних та технологічних рішень, що дозволить підібрати оптимальний спосіб та надасть можливість проведення планування і організації робіт з її ліквідації.

1 Загальні положення

1.1 Рекомендації розроблені для призначення раціональних заходів з попередження виникнення та ліквідації колійності на асфальтобетонних та органо-мінеральних покриттях автомобільних доріг різних категорій і значення (далі - покриттях) з урахуванням причин їх утворення.

1.2 Рекомендації розроблено з урахуванням вимог ДСТУ 3587, ДБН В.2.3-4, П.Г.1-218-113 та на підставі основних висновків проведених науково-дослідних робіт з питань ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

1.3 Під впливом багаторазового прикладання навантажень у шарах дорожнього одягу виникають вертикальні та горизонтальні напруги, які часто перевищують гранично допустимі значення. Внаслідок цього прискорено накопичуються залишкові деформації. Разом із зниженням міцності матеріалів дорожнього одягу при замерзанні-відтаюванні, окисленням бітуму починається руйнування асфальтобетонного (органо-мінерального) покриття та матеріалів основи з втратою міцності і зсувостійкості. Колійність виникає після критичного для даної конструкції дорожнього одягу числа прикладання навантажень. Недостатнє ущільнення шарів дорожнього одягу при будівництві, реконструкції та ремонтах призводить до появи колійності у перший рік експлуатації.

1.4 Проведене анкетування і візуальне обстеження показало, що колія існує практично на всіх категоріях доріг державного і місцевого значення незалежно від типу дорожнього одягу (капітальний, полегшений, перехідний) та матеріалу покриття (асфальтобетон, органо-мінеральна суміш, цементобетон). Глибини існуючих колій в окремих випадках досягають 10-15 см.

1.5 Для ефективної ліквідації та попередження утворення колій необхідно виявити причини їх виникнення. Поява колій пов’язана з недоліками конструкцій дорожнього одягу, водно-теплового режиму роботи земляного полотна, недотриманням технології будівництва шарів дорожнього одягу, а також залежить від інтенсивності і складу руху транспортних засобів, терміну експлуатації дороги, якості та періодичності виконання робіт з ремонту та утримання дорожнього покриття.

2 Нормативні посилання

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3587-97 Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ Б В.2.7-71-98 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия (Теодоліти. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23543-88 Приборы геодезические. Общие технические условия (Прилади геодезичні. Загальні технічні умови)

Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування. П-Г.1-218-113-97. – К, 1997

ТУ У 452-В.2.7-03450778-204-2002 Суміші щебенево-мастичні дорожні та асфальтобетон

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online