ДСТУ 4183:2003 Знаки путевые и сигнальные, используемые на железнодорожном транспорте. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ КОЛІЙНІ ТА СИГНАЛЬНІ, ЩО ЇХ ЗАСТОСОВУЮТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 4183:2003

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

РОЗРОБНИКИ: К. Мойсеєнко (керівник розробки), канд. техн. наук; А. Орловський, канд. техн. наук

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2003 р. № 118

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ КОЛІЙНІ ТА СИГНАЛЬНІ, ЩО ЇХ ЗАСТОСОВУЮТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Загальні технічні умови

ЗНАКИ ПУТЕВЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Общие технические условия

TRACK AND SIGNAL SIGNS FOR RAILROAD TRANSPORT

General specifications

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на колійні та сигнальні знаки, що їх застосовують на залізничному транспорті України колії 1520 (1524) мм, 1435 мм, вузької колії і сумісної колії.

Положення стандарту не поширюються на спеціальні знаки внутрізаводського транспорту промислових підприємств.

У стандарті враховано вимоги Конвенції про дорожні знаки та сигнали (1968 p.), Європейської Угоди, що доповнює вказану Конвенцію, та частково ДСТУ 4100.

Вимоги цього стандарту обов’язкові.

Стандарт можна використовувати для потреб сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online