ДБН А.3.1-3-94 Принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Изменение № 3

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Зміна № З ДБН А

Зміна № З ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення"

Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 23.05.2000 р. № 108.

Дата введення в дію 2000-06-01

Текст зміни

1. Пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту:

"При введенні в експлуатацію закінчених будівниц­твом автозаправних станцій, станцій технічного обслу­говування, автостоянок, комплексів та об'єктів дорож­нього сервісу у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, до складу державної технічної комісії включаються представники Державної автомобільної інспекції".

2. Додаток 4 викласти у новій редакції.

Додаток 4

рекомендований)

Форма

АКТ

ДЕРЖАВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

"___"_________200__p. ________________________________________________________________

 (місцезнаходження об'єкта)

Державна технічна комісія, призначена  ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(назва органу, який призначає державну технічну комісію)

рішенням від “____” __________________ 200__ p. № ____

на підставі п. 3.1 ДБН А.3.1-3-94

у складі:

Голови - ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членів комісії - представників:

забудовника (замовника) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

проектувальника (автора проекту) _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

організації, яка виконувала будівництво (підрядника) _________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю_____________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду   _____________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Державного пожежного нагляду ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Держаної автомобільної інспекції __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Держнаглядохоронпраці ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Державної інспекції з енергозбереження ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ВСТАНОВИЛА:

1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений будівництвом ____________________________

______________________________________________________________________________________

(назва та належність об'єкта)

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданим  ________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(назва інспекції Держархбудконтролю)

від "__"_________ 200__ p. № ___

2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з проектом та виданими техніч­ними умовами на проектування.

3. Об'єкт має такі показники: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, площа і т.ін.)

 Рішення державної технічної комісії

1._____________________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

прийняти в експлуатацію.

2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на збудований об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online