ДСТУ Б Д.2.2-53:2012 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Тоннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (Сборник 29) (ДСТУ Б Д.2.2-10:2008, MOD)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДСТУ Б Д.2.2-53:2012
Ресурсні елементні кошторисні норми на
будівельні роботи
Тунелі та метрополітени
ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ
Збірник 29
був прийнятий на заміну
 ДСТУ Б Д.2.2-10:2009

відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 28.12.2012 № 667
«Про прийняття національних стандартів, розроблених методом
перевидання (передруку) на заміну державних будівельних норм (ДБН),
прийнятих до 2001 року».

Текст ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 не змінився за винятком
першої сторінки обкладинки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Тунелі та метрополітени

ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ

(збірник 29)

ДСТУ Б Д.2.2-10:2009

Київ
Мінрегіонбуд України
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українською державною корпорацією з будівництва метрополітенів та тунелів „Укрметротунельбуд”

РОЗРОБНИКИ: В.І. Петренко, О.Н. Токарєв, П.А. Мінінок, А.А. Русан, Л.Н. Сета, Т.Л. Халецька, Н.П. Пономаренко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 10.08.2009 р. № 322

3 ЗАМІСТЬ ДБН Д.2.2-29-99 в частині п. 1.1.19 (за виключенням п. 1.1.19.16 та п. 1.1.19.17) технічної частини та групп 270–275

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6. РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ

7. РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ

Раздел 01 Машины и механизмы для подъема

8. РЕСУРСНІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ПРОЦЕСІВ

Додаток А БІБЛІОГРАФІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
ТУНЕЛІ ТА МЕТРОПОЛІТЕНИ
 Обслуговуючі процеси
(збірник 29)

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТУННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ
Обслуживающие процессы
(сборник 29)

RESOURCE ELEMENT BUDGET NORMS FOR BUILDING WORKS
TUNNELS AND UNDERGROUND PASSAGES
ATTENDANT PROCESSES
(collection 29)

Чинний від 2010-02-01

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Цей стандарт установлює норми щодо складу та кількості ресурсів, які призначені для визначення вартості обслуговуючих процесів на будівництві залізничних, автодорожніх, гідротехнічних та іншого призначення тунелів, а також на будівництві нових та реконструкції існуючих ліній і окремих споруд метрополітенів (надалі - тунелів і метрополітенів) як закритим, так і відкритим способом.

1.2. Норми застосовуються також для визначення вартості обслуговуючих процесів під час будівництва інших підземних споруд спеціального призначення.

1.3. Цей стандарт призначено для організацій та підприємств незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що є учасниками інвестиційного процесу з будівництва тунелів і метрополітенів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту. Метрополітени

ДБН Д.2.2-29-99 Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 29. Тунелі та метрополітени

ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online