ДСТУ ISO 262:2005 Резьбы метрические ISO общего назначения. Выбор размеров для винтов, болтов и гаек (ISO 262:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ ISO ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вибір розмірів для ґвинтів, болтів та гайок

(ISO 262:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 262:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металови­робів; Технічний комітет «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук; О. Бойко, канд. техн. наук; А. Должанський, д-р техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 вересня 2005 р. № 239 з 2007-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts (Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Вибір розмірів для ґвинтів, болтів та гайок)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Вибирання розмірів

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts (Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Вибір розмірів для ґвинтів, болтів та гайок).

Міжнародний стандарт ISO 262:1998 розробив технічний комітет ISO/TС 1 Screw threads (Ґвинтові нарізі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— додано структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» додано «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— стандарт доповнено національним довідковим додатком НА, в якому міститься інфор­мація про національні стандарти, ідентичні міжнародним стандартам, посилання на які наве­дено в ISO 262:1998.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ ISO ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Вибір розмірів для ґвинтів, болтів та гайок

РЕЗЬБЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ISO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Выбор размеров для винтов, болтов и гаек

ISO GENERAL PURPOSE METRIC SCREW THREADS
Selected sizes for screws, bolts and nuts

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює розміри метричних нарізей ISO (М) загальної призначеності з ос­новним профілем згідно з ISO 68-1 для болтів, ґвинтів та гайок ряду діаметрів від 1 мм до 64 мм.

Ці розміри рекомендовано для застосування у загальному машинобудуванні.

Нарізі вибрані з ISO 261.

Познаки нарізей — відповідно до ISO 965-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вимоги цього стандарту базуються на нормативних документах, посилання на які наведе­но в тексті стандарту. Під час публікації зазначені видання були чинними. Усі стандарти є пред­метом перегляду і замовники, що уклали угоду на підставі цього стандарту, зацікавлені в засто­суванні найсучасніших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС ве­дуть реєстрацію чинних на даний час міжнародних стандартів.

ISO 68-1:1998 ISO general purpose screw threads — Basic profile — Part 1: Metric screw threads

ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads — General plan

ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 5408:1983 Cylidrical screw threads — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 68-1:1998 Нарізі ISO загальної призначеності. Основний профіль. Частина 1. Нарізі мет­ричні

ISO 261:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення

ISO 965-1:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 1. Основні характеристики

ISO 5408:1983 Нарізі циліндричні. Словник термінів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online