ДСТУ ISO 3506-3:2008 Механические свойства крепежных изделий из коррозионностойкой нержавеющей стали. Часть 3. Винты установочные и подобные крепежные изделия, которые не работают на растяжение (ІSO 3506-3:19...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
КРІПИЛЬНИХ ВИРОБІВ
ІЗ КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ НЕРЖАВКОЇ СТАЛІ

Частина 3. Ґвинти установні та подібні кріпильні вироби,
які не працюють на розтягування
(ISO 3506-3:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 3506-3:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національна металургійна академія України, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Пройдак, д-р техн. наук; А. Должанський, д-р техн. наук; О. Ермакова, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 268 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3506-3:1997 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners — Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress (Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Ґвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Позначення, маркування й кінцеве оброблення

4 Хімічний склад сталі

5 Механічні властивості

6 Методи випробовування

Додаток А Опис класів і марок нержавких сталей

Додаток В Хімічний склад нержавких аустенітних сталей (Витяг з ISO 683-13:1986)

Додаток С Аустенітні нержавкі сталі для холодного висаджування та видавлювання (Витяг з ISO 4954:1993)

Додаток D Діаграма залежності міжкристалічної корозії в аустенітних сталях марки А2 (сталях 18/8) від часу й температури

Додаток Е Магнітні властивості нержавких аустенітних сталей

Додаток F Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток НБ Перелік останніх видань міжнародних стандартів, посилання на які наведено в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3506-3:1997 Mechanical properties of corrosion- resistant stainless-steel fasteners — Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress (Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Установні ґвинти та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 3506» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 3506-3:1997;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  у розділі 2 «Нормативні посилання» та додатку F наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено виноски 1) — 7) (у розділі «Нормативні посилання)», як такі, що втратили сенс, у зв’язку з набуттям чинності міжнародних документів: ISO 68-1:1998, ISO 261:1998, ISO 262:1998, ISO 898-5:1998, ISO 965-3:1998, ISO 3651-1:1998 та ISO 3651-2:1998 з відповідною заміною виноски 8) (у додатку F) на 1);

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік національних стандартів України (ДСТУ), згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які наведено в цьому стандарті;

— долучено національний додаток НБ, у якому наведено перелік останніх видань міжнародних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті.

Міжнародні документи ISO 683-13:1986, ISO 6506:1981 та ISO 6508:1986 скасовано.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРІПИЛЬНИХ ВИРОБІВ
ІЗ КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ НЕРЖАВКОЇ СТАЛІ
Частина 3. Ґвинти установні та подібні кріпильні вироби,
які не працюють на розтягування

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Часть 3. Винты установочные и подобные крепежные изделия,
которые не работают на растяжение

MECHANICAL PROPERTIES
OF CORROSION-RESISTANT STAINLESS-STEEL FASTENERS
Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до механічних властивостей установних ґвинтів і подібних кріпильних виробів, які не працюють на розтягування, вироблених із корозійностійкої нержавкої аустенітної сталі, які випробовують за температури довкілля від 15 °С до 25 °С. У разі підвищення або зниження температури властивості установних ґвинтів змінюються.

Цей стандарт поширюється на установні ґвинти і подібні кріпильні вироби:

— з номінальним діаметром нарізі (d) від 1,6 мм до 24 мм включно;

— з трикутною метричною наріззю ISO та з діаметрами і кроками згідно з ISO 68-1, ISO 261 та ISO 262;

— будь-якого виду.

Він не поширюється на ґвинти зі спеціальними властивостями, такими, як зварюваність.

Цей стандарт не визначає протикорозійну та протиокисну здатність кріпильних виробів у певних середовищах.

Призначеність цього стандарту — класифікація кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі за класами міцності. Корозійні й окисні властивості, а також механічні властивості кріпильних виробів, які використовуватимуть за підвищених або знижених температур, повинні узгоджувати виробник і споживач під час замовлення. У додатку D наведено приклад ризику появи міжкристалічної корозії через підвищення температури та залежно від вмісту вуглецю в сталі.

Усі кріпильні вироби з аустенітної нержавкої сталі під час гартування, як правило, не є магнітними, однак після холодного оброблення в таких кріпильних виробах можуть виникнути магнітні властивості (див. додаток Е).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 68-1 ISO general purpose screw threads — Basic profile — Part 1: Metric screw threads

ISO 261 ISO general purpose metric screw threads — General plan

ISO 262 ISO general purpose metric screw threads — Selected size for screws, bolts and nuts

ISO 898-5 Mechanical properties of fasteners — Part 5: Set screws and similar threaded fasteners not under tensile stresses

ISO 965-3 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 3: Deviations for constructional threads

ISO 3651-1 Determination of resistance to intergranular corrosion stainless steels — Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels — Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass (Huey test)

ISO 3651-2 Determination of resistance to intergranular corrosion stainless steels — Part 2: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels — Corrosion test in media containing sulfuric acid

ISO 6506:1981 Metallic materials — Hardness test — Brinell test

ISO 6507-1:1997 Metallic material — Hardness test — Vickers test — Part 1: Test method

ISO 6508:1986 Metallic materials — Hardness test — Rockwell test (scales A-B-C-D-E-F-G-H-K).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 68-1 Нарізі ISO загальної призначеності. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні

ISO 261 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення

ISO 262 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Вибір розмірів для ґвинтів, болтів і гайок

ISO 898-5 Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 5. Установні ґвинти та подібні нарізеві кріпильні вироби, які не працюють на розтягування

ISO 965-3 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 3. Відхили

ISO 3651-1 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію в середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Хью)

ISO 3651-2 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію в сірчанокислих середовищах

ISO 6506:1981 Матеріали металеві. Випробування твердості за Брінеллем

ISO 6507-1:1997 Матеріали металеві. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування

ISO 6508:1986 Матеріали металеві. Випробування твердості за Роквеллом (шкали A-B-C-D- E-F-G-H-K).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online