ДСТУ ISO 16047:2008 Крепежные изделия. Испытания крутящим моментом и соответствующим зажимающим усилием (ІSO 16047:2005, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кріпильні вироби
ВИПРОБУВАННЯ КРУТНИМ МОМЕНТОМ
І ВІДПОВІДНИМ ЗАТИСКНИМ
ЗУСИЛЛЯМ
(ISO 16047:2005, IDT)

ДСТУ ISO 16047:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національна металургійна академія України. Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Пройдак, д-р техн. наук; А. Должанський, д-р техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник); С. Бурчак; О. Єрмакова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 04 серпня 2008 р. № 268 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 16047:2005 Fasteners — Torque/clamp force testing (Кріпильні вироби. Випробування крутним моментом та відповідним затискним зусиллям)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та їхні визначення

5 Правила випробування

6 Випробувальне устатковання

7 Випробувальні деталі

8 Випробування за стандартних умов

9 Випробування за особливих умов

10 Обчислення результатів випробування

11 Протокол випробування

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт с тотожний переклад ISO 16047:2005 Fasteners — Torque/clamp force testing (Kpiпильні вироби. Випробування крутним моментом та відповідним затискним зусиллям).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділено в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародним стандартом, посилання на які є в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ
ВИПРОБУВАННЯ КРУТНИМ МОМЕНТОМ
І ВІДПОВІДНИМ ЗАТИСКНИМ ЗУСИЛЛЯМ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИСПЫТАНИЯ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ
И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАЖИМАЮЩИМ УСИЛИЕМ

FASTENERS
TORQUE AND CLAMP FORCE TESTING

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює умови для виконання випробування крутним моментом та відповідним затискним зусиллям нарізевих кріпильних виробів і подібних деталей.

Це випробування зазвичай поширюється на болти, ґвинти, шпильки й гайки, виготовлені з вуглецевої і легованої сталі, механічні властивості яких визначено ISO 898-1, ISO 898-2 або ISO 898-6, із метричною наріззю ISO від M3 до М39. Це випробування також застосовують до з'єднань інших кріпильних виробів із зовнішньою і внутрішньою трикутною наріззю відповідно до ISO 68-1.

Це випробування не поширюється на установні ґвинти й подібні нарізеві кріпильні вироби, які не працюють на розтягування, а також на ґвинти, які формують власну сполучену нарізь та нарізеві кріпильні вироби з додатковими елементами самостопоріння.

Якщо не встановлено іншого, випробування проводять за кімнатної температури. Проте випробування, виконувані за стандартних умов, проводять за температури від 10 °С до 35 °С.

Цей метод дає змогу визначати характеристики затягування нарізевих кріпильних виробів і подібних деталей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вимоги цього стандарту базуються на нормативних документах, посилання на які наведені в тексті стандарту. Під час публікації зазначені видання були чинними. Усі стандарти є предметом перегляду, і замовники, що склали угоду на підставі цього стандарту, заінтересовані в застосуванні найостанніших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС ведуть реєстрацію чинних на даний час міжнародних стандартів.

ISO 68-1 ISO general-purpose screw threads — Basic profit — Part 1: Metric screw threads

ISO 273:1979 Fasteners — Clearrance holes for bolts and screws

ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners— Part 1: Bolts, screws and studs

ISO 898-2 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread

ISO 898-6 Mechanical properties of fasteners — Part 6: Nuts with specified proof load values — Fine pitch thread

ISO 4014 Hexagon head bolts — Product grades A and В

ISO 4017 Hexagon head screws — Product grades A and В

ISO 4032 Hexagon nuts, style 1 — Product grades A and В

ISO 4033 Hexagon nuts, style 2 — Product grades A and В

ISO 4042:1999 Fasteners — Electroplated coatings

ISO 4759-3:2000 Tolerances for fasteners — Part 3: Plain washers for bolts, screws and nuts — Product grades A and C

ISO 4762 Hexagon socket head cap screws

ISO 6892 Metallic materials — Tensile testing at ambient temperature

ISO 7093-1 Plain washers — Large series — Product grade A

ISO 8673 Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread — Product grades A and В

ISO 8674 Hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread — Product grades A and В

ISO 8675 Hexagon thin nuts (chamfered) with metric fine pitch thread — Product grades A and В

ISO 15071 Hexagon bolts with flange — Small series — Product grade A

ISO 15072 Hexagon bolts with flange with metric fine pitch thread — Small series — Product grade A.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 68-1 Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Метричні нарізі

ISO 273:1979 Кріпильні вироби. Отвори із зазором для болтів і ґвинтів

ISO 898-1 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 1. Болти, ґвинти і гайки

ISO 898-2 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями пробних навантажень. Нарізь з великим кроком

ISO 898-6 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 6. Гайки з установленими значеннями пробних навантажень. Нарізь здрібним кроком

ISO 4014 Болти з шестигранною головкою. Класи точності А та В

ISO 4017 Ґвинти з шестигранною головкою. Класи точності А та В

ISO 4032 Гайки шестигранні, тип 1. Класи точності А та В

ISO 4033 Гайки шестигранні, тип 2. Класи точності А та В

ISO 4042:1999 Кріпильні вироби. Електролітичні покриття

ISO 4759-3:2000 Допуски для кріпильних виробів. Частина 3. Шайби пласки для болтів, ґвинтів та гайок. Класи точності А та С

ISO 4762 Ґвинти з циліндричною головкою з шестигранним заглибленням «під ключ»

ISO 6892 Матеріали металеві. Випробування на розтяг за температури навколишнього середовища

ISO 7093-1 Шайби пласкі. Велика серія. Клас точності А

ISO 8673 Гайки шестигранні, тип 1, з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А та В

ISO 8674 Гайки шестигранні, тип 2, з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А та В

ISO 8675 Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А та В

ISO 15071 Болти шестигранні зі скошеним буртом. Дрібна серія. Клас точності А

ISO 15072 Болти шестигранні зі скошеним буртом з дрібним кроком нарізі. Дрібна серія. Клас точності А.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online