ДСТУ ISO 965-3:2005 Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 3. Отклонения (ІSO 965-3:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ ISO ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Допуски. Частина 3. Відхили

(ISO 965-3:1998, IDТ)
ДСТУ
ISO 965-3:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів, Технічний комітет «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р. техн. наук; О. Бойко, канд. техн наук; А. Должанський, д-р. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 371 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 965-3:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 3: Deviations for constryctional screw threads (Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 3. Відхили для конструкційних нарізей)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять і познаки

4 Відхили

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 965-3:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 3: Deviations for constryctional screw threads (Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 3. Відхили для конструкційних нарізей).

ISO 965 складається з п’яти частин під загальною назвою: «Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски»:

— Частина 1. Основні характеристики;

— Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності;

— Частина 3. Відхили для конструкційних нарізей;

— Частина 4. Граничні розміри зовнішніх нарізей після гальванізації для сполучення з самонарізними внутрішніми нарізями з полями допусків Н або G;

— Частина 5. Граничні розміри внутрішніх нарізей перед гальванізацією для сполучення із зовнішніми нарізями з максимальним полем допуску h.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— додано структурний елемент «Зміст»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— слова «ця частина ISO 965» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— стандарт доповнено національним довідковим додатком НА, в якому міститься інформація про національні стандарти, ідентичні міжнародним стандартам, посилання на які наведено в ISO 965-3:1998;

— змінено назву стандарту у зв’язку з вимогами національної стандартизація України.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАРІЗІ МЕТРИЧНІ ISO ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Допуски. Частина 3. Відхили

РЕЗЬБЫ МЕТРИЧЕСКИЕ ISO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Допуски. Часть 3. Отклонения

ISO GENERAL PURPOSE METRIC SCREW THREADS
Tolerances. Part 3. Deviations

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює значення до відхилів середнього діаметра і діаметра вершин метричних нарізей ISO (М) загальної призначеності згідно з ISO 261, що мають основний профіль згідно з ISO 68-1.

Ці відхили відповідають основним відхилам та допускам ISO 965-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь- якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 68-1:1998 ISO general purpose screw threads — Basic profile — Part 1: Metric screw threads

ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads — General plan

ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 5408:1983 Cylindrical screw threads — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISО 68-1:1998 Нарізі ISO загальної призначеності. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні

ISO 261:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення

ISO 965-1:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 1. Основні характеристики

ISO 5408:1983 Нарізі циліндричні. Словник термінів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І ПОЗНАКИ

3.1 Терміни та визначення понять

Терміни та визначення понять, які вжиті в цьому стандарті, наведені в ISO 5408.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online