ДСТУ 3650:2012 Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия. С изменением № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Дорожній транспорт

ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Загальні технічні умови

ДСТУ 3650:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

РОЗРОБНИКИ: С. Будник, Ю. Онуфрійчук, І. Савченко, О. Шабунін

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2012 р. № 1525

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3650:2004

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Типи та розміри

4 Загальні технічні вимоги

5 Правила приймання

6 Методи контролювання

7 Транспортування та зберігання

8 Гарантії виробника

Додаток А Зразки типів номерних знаків

Додаток Б Шрифт літер латинської та української абеток

Додаток В Шрифт цифр

Додаток Г Шрифт літер української та російської абеток.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Загальні технічні умови

ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
ЗНАКИ НОМЕРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Общие технические условия

ROAD TRANSPORT
NUMBER SIGNS FOR VEHICLES
General specifications

Чинний від 2013–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає правила виготовляння державних номерних знаків (далі — знаки) для автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, тракторів, автомобільних і тракторних причепів, а також знаків, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

ДСТУ 4278:2006 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 9.032–74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та познаки)

ГОСТ 9754–76 Эмали МЛ-12. Технические условия (Емалі МЛ-12. Технічні умови)

ГОСТ 13726–97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Стрічки з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 15140–78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбові. Методи визначання адгезії)

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 19904–90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент (Прокат листовий холоднокатовий. Сортамент)

ГОСТ 21631–76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Листи з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 25346–89 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений (Основні норми взаємозамінності. ЄСДП. Загальні положення, ряди допусків та основних відхилів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online