ДСТУ 3761.2-98 Сварка и однотипные процессы. Часть 2. Процессы сварки и пайки. Термины и определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДСТУ 3761.2-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ

ПРОЦЕСИ

Частина 2 Процеси зварювання та паяння Терміни та визначення

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

1999


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (ТК 44)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 24 липня 1998 р. № 541

3 Цей стандарт відповідає ISO 857:1990 «Процеси зварювання та паяння. Словник термінів

3 доповненнями»

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: Л. М. Лобанов, академік НАН України, Я. М. Юзьків, канд. техн. наук, В. Г. Ігнатьєв, канд. техн. наук; О. М. Корнієнко, канд. техн. наук, Л. М. Осинська


ДСТУ 3761.2-08

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ

Частина 2

Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Часть 2

Процессы сварки и пайки. Термины и определения

WELDING AND ALLIED PROCESSES

Part 2 Procedures of welding, soldering and brazing. Terms and definitionsЧинний від 1999-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять для процесів зварювання та паяння металів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та комп’ютерних інформаційних системах, які відносяться до зварювання металів.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання у роботі підприємств, установ, орга­нізацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-тех­нічних та Інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми, наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

Терміни-синоніми без позначки «Нд» подані як довідкові і не є стандартизованими.

2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах з стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої статті.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online