ДСТУ ISO 11265-2001 Качество почвы. Определение удельной электропроводности (ISO 11265:1994, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧАННЯ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ
(ISO 11265:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11265:2001
Видано ISO в 1994

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського Української Академії аграрних наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 658 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 11265:1994 Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity (Якість ґрунту. Визначення питомої електропровідності)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT).

Переклад з англійської мови - (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. А. Балюк, д-р с.-г. наук, керівник; Н. Ф. Чешко, канд. с.-г. наук; Ю. І. Тертишна; В. В. Хоролець

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Реактиви

5 Обладнання

6 Лабораторні зразки

7 Процедура

8 Імовірні джерела похибки

9 Відтворюваність

10 Оформлення протоколу

Додаток А Результати міжлабораторного випробування методу визначення питомої електропровідності ґрунтів

Додаток НА Національний інформаційний додаток

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 11265:1994 Soil quality - Determination of the specific electrical conductivity (Якість ґрунту. Визначення питомої електропровідності) з урахуванням технічних змін INTERNATIONAL STANDARD ISO 11265:1994 Technikal corrigendum 1 Published 1996-10-15.

Зміни були підготовлені технічною Міжнародною організацією з стандартизації ISO/TC 190, Soil quality, Subcommittee SC 3, Chemical methods and soil characteristics. Зміни виділені подвійною вертикальною рискою на полях (ІІ).

Технічним комітетом відповідальним за цей стандарт є ТК 142 «Ґрунтознавство».

Метою розроблення стандарту є переклад міжнародного стандарту для адаптації його в галузі ґрунтознавства, агрохімії та захисту ґрунтів.

В стандарт вміщені редакційні зміни. Змінам надано обґрунтування в Національному інформаційному додатку (додаток НА).

В стандарт вміщені такі редакційні зміни:

- слова “цей міжнародний стандарт” замінено на “цей державний стандарт”;

- національні примітки та національні пояснення, які виділені включенням у рамку;

- введено структурний елемент “ЗМІСТ”;

- Національний інформаційний додаток включено як керівництво для користувачів (додаток НА);

- структурні елементи державного стандарту “Обкладинка”, “Титульний лист”, “Передмова”, “Зміст”, “Національний вступ” та “Бібліографічні дані “ оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації.

В цьому державному стандарті є посилання на такі міжнародні стандарти (МС), які будуть прийняті як національні стандарти (НС), дивись таблицю.

Таблиця

Позначення МС, на які є посилання Позначення відповідного НС
ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods ДСТУ ISO 3696: Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірки (ISO 3696:1987, IDT)
ISO 11464:1994 Soil quality — Pretreatment of samples for physicochemical analyses ДСТУ ISO 11464: Якість ґрунту. Попереднє оброблення зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:1994, IDT)

Міжнародний стандарт ISO 7888:1985 Water quality — Determination of electrical conductivity (Якість води. Визначення електропровідності), на який є посилання, в Україні не прийнятий як національний і чинні замість нього документи відсутні. Копію цього міжнародного документу в разі потреби можна отримати в національному фонді нормативних документів.

В цьому державному стандарті залишено без змін притаманна міжнародному стандарту наскрізна нумерація приміток.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначання питомої електропровідності

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение удельной электропроводности

SOIL QUALITY -
Determination of the specific electrical conductivity

Чинний від___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей державний стандарт визначає інструментальний метод для стандартного визначення питомої електропровідності у водяному екстракті ґрунту. Визначення проводиться, щоб одержати показник вмісту водорозчинних електролітів у ґрунті.

Цей державний стандарт застосовується до будь-якого типу повітряно-сухих зразків ґрунту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти включають положення, які через посилання в цьому тексті є положеннями даного державного стандарту. На час публікації всі видання були дійсні. Всі міжнародні стандарти підлягають перегляду і учасники будь-яких договорів про застосування стандартів, вільні досліджувати можливості застосування найновіших видань. Члени ІЕС та ISO ведуть постійну поточну реєстрацію дійсних міжнародних стандартів.

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods.

ISO 7888:1985 Water quality — Determination of electrical conductivity.

ISO 11464:1994 Soil quality — Pretreatment of samples for physico-chemical analyses.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3696:1987 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірки.

ISO 7888:1985 Якість води. Визначення електропровідності.

ISO 11464:1994 Якість ґрунту. Попереднє оброблення зразків для фізико-хімічного аналізу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online