ДСТУ 2960-94 Организация промышленного производства. Основные понятия. Термины и определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДСТУ 2960-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Терміни та визначення

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

 Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним інститутом праці та соціально-еко­номічних досліджень (ДІП СЕД) Міністерства промисловості України та Дер­жавним університетом «Львівська політехніха»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України N 333

від 28 грудня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Н. А. Бабаева, Д. І. Балон, канд. техн. наук (керівник роз­робки), М. Н. Білик, канд. техн. наук, Д. О. Горелов, докт. економ, наук, О. В. Кудлай, Т. К. Лук'янович, канд. техн. наук, В. Н. Майорченко, канд. економ, наук, Г. Е. Найда, канд. економ, наук, Г. Н. Шибер

ДСТУ 2960-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Терміни та визначення

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Термины и определения

ORGANIZATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION. BASIC NOTIONS

Terms and definitions

чинний від 1996-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі організації промислового виробництва.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов'язковими для використання в усіх видах нормативних документів, у довідковій та навчаль­но-методичній літературі, що належить до організації промислового вироб­ництва, а також для робіт зі стандартизації або у разі використання резуль­татів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому документі с посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та ви­значення.

ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні тер­міни та визначення.

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для ножного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути опущена в разі використання терміна в документах зі стандартизації.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online