ДСТУ ISO 10694-2001 Качество почвы. Определение содержания органического и общего углерода методом сухого сжигания (элементный анализ) (ISO 10694:1995, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ ОРГАНІЧНОГО І ЗАГАЛЬНОГО ВУГЛЕЦЮ МЕТОДОМ СУХОГО СПАЛЮВАННЯ (ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ)

(ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10694-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського Української Академії аграрних наук

2  НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 658 з 2003-01 -01

3  Стандарт відповідає ISO 10694:1995 Soi! quality — Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis) (Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); О. Бацула, канд. біол. наук; І. Вінниченко; О. Ільїна

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 10694:1995 Soil quality — Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis) (Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)).

Мета розробляння стандарту — переклад міжнародного стандарту для застосовування його в галузі ґрунтознавства, агрохімії та якості ґрунтів.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

б) «Національне пояснення» виділено рамкою;

в)  введено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

г) структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно вимог державної системи стандартизації України.

У цьому стандарті є посилання на такі міжнародні стандарти, які в Україні не прийняті як національні і чинні замість них документи відсутні.

Копії цих міжнародних документів, в разі потреби, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

У стандарті залишено без зміни, притаманну міжнародному стандарту наскрізну нумерацію приміток, оформлення бібліографічних посилань.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти: ISO 3696:1987; ISO 10390:1994; ISO 10693:1995; ISO 11464:1994; ISO 11465:1993, які готують до видання в Україні.

Міжнародний стандарт ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точність (достовірність) методів та результатів випробовування. Частина 2. Основний метод визначання відторюваності та збіжності результатів стандартного методу вимірювання), на який є посилання в додатку А, в Україні не прийнятий як національний. Копію цього міжнародного документа, в разі потреби, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ ОРГАНІЧНОГО І ЗАГАЛЬНОГО ВУГЛЕЦЮ МЕТОДОМ СУХОГО СПАЛЮВАННЯ (ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ)

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО УГЛЕРОДА МЕТОДОМ СУХОГО СЖИГАНИЯ (ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ)

SOIL QUALITY
DETERMINATION OF ORGANIC AND TOTAL CARBON AFTER DRY COMBUSTION (ELEMENTARY ANALYSIS)

Чинний від 2003-01-0

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання загального вмісту вуглецю в усіх типах ґрунтії за допомогою сухого спалювання повітряно-сухих проб ґрунтів. Вуглець в органічних сполука: визначають як різницю між загальним вмістом вуглецю і вмістом вуглецю карбонатів. Якщо карбонати вилучені заздалегідь, вміст органічного вуглецю визначають відразу. Цей стандарт засто совний до всіх типів повітряно-сухих ґрунтових зразків.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти містять положення, які через посилання в цьому тексті є полеженнями даного державного стандарту. На час опублікування всі видання були чинні. Всі міжнародні стандарти підлягають перегляду і учасники будь-яких угод про застосовування стандартів мають право вивчати можливості застосовування найновіших видань. Члени ІЕС та ISO ведут постійний поточний реєстр дійсних міжнародних стандартів.

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 10390:1994 Soil quality — Determination of pH

ISO 10693:1995 Soil quality — Determination of carbonate content — Volumetric method

ISO 11464:1994 Soil quality — Pretreatment of samples for physico-chemical analyses

ISO 11465:1993 Soil quality — Determination of dry matter and water content on a mass basic - Gravimetric method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3696:1987 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ISO 10390: 1994 Якість ґрунту. Визначання pH

ISO 10693:1995 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів, Об'ємний метод

ISO 11464:1994 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу

ISO 11465:1993 Якість ґрунту. Визначання вмісту сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод.                                                                                                                                                   

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online