ДСТУ ISO 11272-2001 Качество почвы. Определение плотности сложения на сухую массу (ISO 11272:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧАННЯ ЩІЛЬНОСТІ
СКЛАДЕННЯ НА СУХУ МАСУ
(ISO 11272:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11272-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського Української Академії аграрних наук, ТК 142 «Ґрунтознавство»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 лютого 2002 р. № 69 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 11272:1998 Soil quality — Determination of dry bulk density (Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської — (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Медведєв, академік, (науковий керівник); С. Балюк, д-р с.-г. наук; Н. Чешко, канд. с.-г. наук

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 11272:1998 Soil quality — Determination of dry bulk density (Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

До стандарту вміщено редакційні зміни, подані по тексту стандарту, яким надано обґрунтований в додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— введено національний додаток НА;

— у «Національній примітці» подано виправлену формулу (4);

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» внесено «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою та виділено в тексті рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та бібліографічні дані — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.

Термін «об’ємна щільність» у значенні, яке встановлено цим стандартом, в національному ґрунтознавстві не використовують. Існує загальноприйнятий термін «об’ємна маса», який встановився історично на противагу терміна «питома маса», який означає щільність самої твердої фази ґрунту. Останнім часом замість терміна «об’ємна маса» набув поширення термін «щільність складення», а замість терміна «питома маса» — «щільність твердої фази». Вираз «в сухому стані» також неправомірний, оскільки показник вимірюють за цим стандартом саме у вологому стані ґрунту. Варіант назви стандарту: ВИЗНАЧАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СКЛАДЕННЯ НА СУХУ МАСУ.

ВСТУП

Щільність складення у сухому стані застосовують разом зі щільністю твердої фази (див. ISO 11508) для обчислювання вмісту твердої фази та пористості ґрунту з метою оцінити ґрунтову структуру та перевести вміст речовин у ґрунті з об’ємної концентрації в масову частку.

Національна примітка

В Україні прийнято вираз «...перевести вміст речовин у ґрунті з об'ємної концентрації в масову частку...» замість виразу «перевести концентрацію речовин у ґрунті з одиниць маса/об’єм у одиниці маса/маса або навпаки».

ДСТУ ISO 11272-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧАННЯ ЩІЛЬНОСТІ СКЛАДЕННЯ НА СУХУ МАСУ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ НА СУХУЮ МАССУ

SOIL QUALITY
DETERMINATION OF DRY BULK DENSITY

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює три методи визначання щільності складення ґрунтів на суху масу, обчисленої, виходячи з маси та об'єму ґрунтового зразка. Методи охоплюють висушування та зважування ґрунтового зразка, об’єм якого або відомо (керновий метод, див. 4.1), або має бути визначено (метод викопування, див. 4.2, та грудковий метод, див. 4.3).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування всі видання були чинні. Всі міжнародні стандарти підлягають перегляду і учасникам угод, базованих на цьому стандарті необхідно визначити можливість застосування найновіших видань. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 10381-1:- Soil quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 10381-1:- Якість ґрунту. Відбирання зразків. Частина 1. Настанови щодо планування відби­ рання проб

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online