Письмо от 26.03.1999 № 7/250 О возмещении убытков собственникам земли и землепользователям

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
               Л И С Т

 N 7/250 від 26.03.99
   м.Київ

         

      Про відшкодування збитків власникам землі та
            землекористувачам

   На  численні  запити  юридичних  та фізичних осіб щодо
відшкодування  власникам  землі та землекористувачам збитків,
заподіяних знесенням житлових будинків, споруд, плодово-ягідних та
інших  багаторічних насаджень, Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України та Державний комітет
України по земельних ресурсах роз'яснюють.
   "Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам", затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 1993 року N 284 встановлено, що
розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та
Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями,
виконавчими комітетами міських міст обласного підпорядкування)
рад.
   Відшкодуванню підлягають:
   - вартість житлових будинків і споруд, включаючи незавершене
будівництво, в повному обсязі, за винятком передбачених статтею 46
Земельного кодексу України випадків, коли підприємства,
установи і організації, яким відводяться земельні ділянки, будують
на новому місці житлові будинки і споруди замість тих, що
вилучаються (викуповуються) у громадян, підприємств і організацій;
   - вартість плодово-ягідних та інших багаторічних насаджень.
   Оцінка вартості житлових будинків та споруд, які є власністю
громадян, провадиться Бюро технічної інвентаризації, виходячи з їх
відновної  вартості  з  урахуванням проценту фізичного зносу
   Відновна вартість визначається на основі оціночних норм,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 01.04.82 N 163, та
індексів їх зміни, в залежності від терміну введення будинків в
експлуатацію, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 09.03.95 N 163, 31.08.96 N 1024,
наказом Держкоммістобудування від 04.04.97 N 56 та
наказом Держбуду України від 24.02.99 N 41.
   Вартість плодово-ягідних та інших багаторічних насаджень
визначається  за  цінами,  встановленими  органами  місцевого
самоврядування  на  підставі  "Нормативів визначення вартості
плодово-ягідних насаджень, що підлягає відшкодуванню громадянам у
зв'язку  з  вилученням  земельних ділянок для державних або
громадських потреб" (додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від
22 грудня 1983 р. N 523), із застосуванням індексів відновної
вартості  багаторічних  насаджень,  затверджених  відповідними
наказами Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну та Фонду державного майна
України.
   Компенсація  розміру  збитків  оформляється  угодою  між
власниками  землі  або  землекористувачами  та представниками
підприємств, установ, організацій або громадянами, які мають
відшкодовувати  зазначені збитки, і може враховувати ринкову
вартість будівель, споруд та насаджень.
   Додатки:
   1. Коефіцієнти індексації вартості об'єктів житлового фонду.
   2. Нормативи визначення вартості плодово-ягідних насаджень.
   3. Індекси зміни відновної вартості плодово-ягідних та інших
багаторічних насаджень.

 Державний комітет будівництва,      Перший заступник Голови
 архітектури та житлової          Держбуду України
 політики України             А.В.Беркута

 Державний комітет по земельних      Перший заступник Голови
 ресурсах України             Держкомзему України
 12.03.99 р. N 14-13-4/668         А.М.Третяк

                       Додаток 1
                   до листа Держбуду України
                   від 26 03.99 р. N 7/250
                   та Держкомзему України
                   від 12.03.99 р. N 14-13-4/668
   Коефіцієнти індексації вартості об'єктів житлового фонду

N п/п Обгрунтування (назва, дата, N нормативного документу) Витяг з нормативного документу
1 2 3
1. "Методика визначення балансової вартості об'єктів житлового фонду", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р. N 163 (п.3) Балансова вартість об'єктів житлового фонду визначається шляхом індексування балансової вартості цих об'єктів залежно від термінів введення їх в експлуатацію
До 1991 року 25050
1991 рік 11386
1992 рік I квартал 986
II квартал 708
III квартал 385
IV квартал 200
1993 рік I квартал 83
II квартал 39
III квартал 10
IV квартал 2,6
1994 рік I квартал 1,4
II квартал 1,12
III квартал 1,0
IV квартал 1,0
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року N 1024 "Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду" (п. 1) Провести до 1 жовтня 1996 року індексацію балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 1996 року: - введених в експлуатацію до 1 жовтня 1994 року - із застосуванням коефіцієнту індексації 7,1 до вартості об'єктів, визначеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 року N 163; - введених в експлуатацію з 1 жовтня 1994 року до 1 січня 1995 року - із застосуванням коефіцієнту індексації 4,5 до вартості об'єктів, визначеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 року N 163; - введених в експлуатацію протягом 1995 року, - із застосуванням наступних коефіцієнтів:
I квартал 1,77
II квартал 1,3
III квартал 1,07
IV квартал 1,0
3. Наказ Держкоммістобудування України від 4 квітня 1997 року N 56 погоджений Мінстатом, Мінекономіки та Держжитлокомунгоспом України Коефіцієнти індексації вартості об'єктів житлового фонду
Термін введення об'єктів в експлуатацію Індекси зміни вар- тості буді- вництва за договірними цінами
Введених в експлуатацію за станом на 1 січня 1996 року і проіндексованих у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 09.03.95 N 163 і від 31.08.96 N 1024  
1996 рік 1,29
I квартал 1,17
II квартал 1,09
III квартал 1,05
IV квартал 1,00
4. Наказ Держбуду України від 24 лютого 1999 ро- ку N 41, погоджений Мінекономіки та Держкомстатом України Коефіцієнти індексації вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 1999 року
Термін введення об'єктів в експлуатацію Індекси зміни вар- тості буді- вництва за договірними цінами
Введених в експлуатацію в 1997 році, проіндексованих у відповідності з постановами Кабінету Міністрів України від 09.03.95 N 163 і від 31.08.96 N 1024 та наказом Держкоммісто- будування від 04.04.97 N 56 1,18
Введених в експлуата- цію у 1998 році  
I квартал 1,17
II квартал 1,17
III квартал 1,14
IV квартал 1,00
            Приклад розрахунку
    сумарного коефіцієнту індексації вартості житлових
     будівель та споруд на 01.01.99 р., введених в
          експлуатацію до 1991 року
      (25050 х 7,1 х 1,29 х 1,18): 100000 = 2,707
                       Додаток 2
                   до листа Держбуду України
                   від 26.03.99 р. N 7/250
                   та Держкомзему України
                   від 12.03.99 р. N 14-13-4/668
   Нормативи визначення вартості плодово-ягідних насаджень,
   що підлягає відшкодуванню громадянам у  зв'язку  з
   вилученням  земельних  ділянок  для  державних  або
   громадських потреб (в редакції постанови Ради Міністрів
        УРСР від 22 грудня 1983 р. N 523)

Сади зерняткові і грецькі горіхи Сади кісточкові Виноградники
Вік (рік) Вартість одного дерева (крб.) Вік (рік) Вартість одного дерева (крб.) Вік (рік) Вартість одного куща (крб.)
1 7,86 1 2,44 1 0,64
2 9,58 2 3,02 2 0,76
3 11,35 3 3,58 3 0,90
4 13,16 4 4,41 4 1,39
5 15,09 5 5,23 5-10 1,27
6 17,21 6 4,96 11-15 1,08
7 19,47 7-10 4,28 16-25 0,82
8 18,69 11-15 3,05 26-35 0,45
9 17,91 16-20 1,95 понад 35 років 0,11
10 17,13 21-25 1,02    
11-15 14,79 понад 25 років 0,52    
16-20 10,89        
21-25 7,00        
26-30 3,12        
понад 30 років 1,40        
 
Ягідники кущові Суниця Малина
Вік (рік) Вартість одного куща (крб.) Вік (рік) Вартість одного кв.м (крб.) Вік (рік) Вартість одного кв.м (крб.)
1 0,55 до 2-х років 0,27 до 4-х років 0,22
2 0,68 понад 2 роки 0,11 понад 4 роки 0,10
3 0,81        
4-5 0,69        
6-7 0,52        
8-10 0,32        
понад 10 років 0,11        
                     Додаток 3
                   до листа Держбуду України
                   від 26.03.99 р. N 7/250
                   та Держкомзему України
                   від 12.03.99 р. N 14-13-4/668
    Індекси зміни відновної вартості плодово-ягідних та
          інших багаторічних насаджень

N п/п Обгрунтування Індекси зміни відповідної вартості (разів)
Плодо- во- ягідних насад- жень Вино- градни- ків Шовковиці та інших багаторі- чних насаджень Примітка
  1 2 3 4 5
1. Наказ Мінстату, Мінекономіки та Мінфіну України від 15 травня 1992 року NN 07-06/41, 32-14/6, 07-301 "Про індексацію балансової вартості основних фондів" (додаток 4) 11,65 11,65 11,65 Індексація на 1 травня 1992 р.
2. Наказ Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна України від 4 серпня 1993 року N 07/01-04/62 "Порядок індексації балансової вартості основних фондів" (п.3) 31,8 34,0 25,0 Індексація на 1 серпня 1993 р.
3. Наказ Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна України від 22 червня 1994 року N 141/78/55/365 "Порядок індексації ба- лансової вартості осно- вних фондів" (п.п.3, 4) 14,5 13,1 12,9 Індексація на 1 липня 1994 р.
4. Наказ Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна України від 24 січня 1995 року N 21/6/11/70 "Порядок проведення індексації балансової вартості основних фондів" (п. п. 3, 5) 15,0 13,0 13,0 Індексація на 1 січня 1995 р.
5. Наказ Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна України від 23 травня 1996 року N 148/64/103/563 "Порядок проведення індексації балансової вартості основних фондів" (п. п. 2, 5) 7,6 7,6 7,6 Індексація на 1 квітня 1996 р.
   Розрахунок сумарного індексу зміни відновної вартості:
   1) плодово-ягідних насаджень
   (11,65 х 31,8 х 14,5 х 15 х 7,6): 100000 = 6,12
   2) виноградників
   (11,65 х 34 х 13,1 х 13 х 7,6): 100000 = 5,13
   3) шовковиці та інших багаторічних насаджень
   (11,65 х 25 х 12,9 х 13 х 7,6): 100000 = 3,71

 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
 архітектури. "Інструктивні документи і листи, що роз'яснюють
 положення порядку визначення вартості будівництва, капітального
 ремонту, взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості
 проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних показників,
 утримання апарату замовника та інших економічних питань, що
 входять до сфери діяльності Держбуду України".
 Випуск N 43, 8 квітня 1999 р. К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online