ДБН В.2.3-4:2015 Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Частина І. Проектування

Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-4:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2015

 

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: Т. Бондар; В. Вирожемський, канд. техн. наук (науковий керівник); і. Волошина; І. Гамеляк, д-р техн. наук; С. Головко, канд. техн. наук, С. Кіщинський; А. Литвиненко; В. Нагайчук, канд. техн. наук; С. Харченко, канд. техн. наук

За участю: Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства (В. Гірман; Ф. Гончаренко, канд. техн. наук; О. Крижанівський; О. Кузьмін; М. Плисак (науковий керівник); М. Резнік; Л. Рибіцький; Р. Тинда; Р. Сорока; В. Чешуйко; В. Щербаченко; М. Яковенко);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дорожні інноваційні технології» (Я. Якименко);

ТМ «Стандартпарк» (О. Гагаєв; О. Дутко; Г. Новицький, канд. юр. наук) В. Жданюк, д-р техн. наук; Д. Павлюк, д-р техн. наук

ВНЕСЕНО: Державне агентство автомобільних доріг України

ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України, лист від 16.02.2015 № 5/1-17/1441-15

Міністерство інфраструктури України, лист від 19.09.2014 № 10395/25/10-14

Державна санітарно-епідеміологічна служба України, лист від 11.11.2014 № 04.01.-12-9749/14

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист від 18.03. 2015 № 03-3999/264

Державна Служба гірничого нагляду та промислової безпеки України «Держгірпромнагляд», лист від 30.01.2015 № 557/0/7.2-6/6/15

Управління ДАІ МВС України, лист від 01.12.2014 № 4/7-10510

ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказ від 21.09.2015 р. № 234

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 2016-04-014

НА ЗАМІНУ ДБН В.2.3-4-2007 та таблиці В.2 ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. Часть І. Проектирование. Часть II. Строительство

HIGHWAYS. Part I. Design. Part II. building

Чинний з 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють технічні вимоги до:

- проектування (Частина І. Проектування) нового будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування (далі - автомобільні дороги);

- будівництва (Частина II. Будівництво) автомобільних доріг.

Крім того, ці норми встановлюють вимоги до перехрещення інженерних мереж та комунікацій і розміщення об’єктів сервісу в смузі відведення автомобільних доріг загального користування.

Норми не поширюються на відомчі (технологічні) автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, автомобільні дороги на приватних територіях та тимчасові (об’їзні) дороги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-25:2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи

ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14-2006 Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-16:2007 Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг

ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2:5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП ІІ-44-78 Часть II. Нормы проектирования. Раздел 44. Тоннели железнодорожные и автодорожные (Частина II. Норми проектування. Розділ 44. Тунелі залізничні та автошляхові)

ГБН В.2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ГБН В.2.3-218-549:2010 Стоянки і майданчики для відпочинку та короткочасної зупинки автомобілів. Загальні вимоги проектування

ГБН В.2.3-218-550:2010 Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво

ГБН В.2.3-37641918-556:2015 Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування.

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х1 Автомобільні дороги загального користування. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСП № 173 від 19.06.96 р. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії. Розділ 6. Електричне освітлення

1 На розгляді

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення понять

У Законі України «Про автомобільні дороги» наведено визначення таких термінів: автомобільна дорога, архітектурне облаштування, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів (далі - вулиці), дорожнє покриття (далі - покриття), земляне полотно, інженерне облаштування, об’єкти дорожнього сервісу, орган управління, проїзна частина, смуга відведення, смуга руху, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» наведено визначення таких термінів: місце здійснення габаритно-вагового контролю, стаціонарний пункт габаритно-вагового контролю (далі - стаціонарний пункт), пересувний пункт габаритно-вагового контролю (далі - пересувний пункт), попередній габаритно-ваговий контроль, точний габаритно-ваговий контроль.

У Правилах дорожнього руху наведено визначення таких термінів: дорога головна, маршрутні транспортні засоби, пішохідний перехід, пішохідна доріжка, тротуар, смуга руху.

У ДБН А.2.2-3 наведено визначення таких термінів: будівництво, нове будівництво.

У ДБН В.2.3-22 наведено визначення терміну «міст».

У ДСТУ 2735 наведено визначення таких термінів: огородження дорожні першої групи, огородження дорожні другої групи, огородження тросового типу.

У ДСТУ 2984 наведено визначення такого терміну: дорожній транспортний засіб (далі - транспортний засіб).

У ДСТУ Б А.1.1-100 наведено визначення таких термінів: відстань видимості предмета, віраж, крива перехідна, навантаження статичне, одяг дорожній нежорсткий, перехідно-швидкісна смуга, покриття дорожнє, проїзна частина, розв’язка транспортна, серпантин, смуга зупиночна, споживчі властивості дороги, тонкошарове покриття (шар зносу), узбіччя, фрезерування, шар основи додатковий, швидкість руху розрахункова.

У ДСТУ Б В.2.3-9 наведено визначення таких термінів: острівець напрямний, острівець безпеки, тумба сигнальна.

Нижче подано значення вжитих у цьому документі термінів.

3.1.1 автомагістраль1

Автомобільна дорога, яка має чотири і більше смуг руху, огородження на узбіччях і розділювальній смузі, перетинає в різних рівнях інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин та обгороджена сіткою або іншим видом огорожі, що мінімізує можливість несанкціонованого доступу на дорогу тварин та людей

1 Далі - дорога І категорії

3.1.2 автомобіль розрахунковий

Навантажений вантажний автомобіль, параметри якого (навантаження на одиночну вісь, питомий тиск на покриття, діаметр кола, що дорівнює площі відбитка колеса на покритті) використовують у розрахунках дорожнього одягу на міцність, а для переходу від реальних автомобілів до розрахункового автомобіля використовують коефіцієнти приведення

3.1.3 видимість у напрямку руху

Комплексний показник, який включає відстань видимості: для зупинки автомобіля, зустрічного автомобіля для обгону, бічну видимість, видимість на перехрестях, кривих у плані та пішохідних переходів

3.1.4 віднесені ліві повороти

Ліві повороти на розв’язках в одному рівні, які влаштовані шляхом винесення зони очікування для здійснення маневру розвороту за межі проїзної частини головної дороги на розділювальну смугу

3.1.5 в’яжуче

Будівельний матеріал, який після перемішування зі щебенем, піском та, за необхідності, мінеральним порошком і наступного затвердіння перетворює суміш у моноліт. Може використовуватись також для об’єднання шарів дорожнього одягу між собою

3.1.6 в’яжучі органічні

В’яжучі, отримані на основі нафти, які здатні при нагріванні розм’якшуватись та переходити в рідкий стан, а при остиганні - ставати твердими; бітуми в’язкі, в тому числі модифіковані. До цієї групи в’яжучих також відносяться бітуми рідкі та бітумні емульсії

3.1.7 в’яжучі неорганічні

Порошкоподібні речовини, які при змішуванні з водою (в окремих випадках з розчинами деяких солей) утворюють пластичну легкоформовну масу, яка в результаті фізико-хімічних процесів поступово твердне до каменеподібного стану

3.1.8 габарити транспортного засобу

Найбільші зовнішні розміри транспортного засобу за шириною, висотою і довжиною.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online