ДСТУ 7933:2015 Охрана почв. Мониторинг эродированных почв. Основные положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона ґрунтів
МОНІТОРИНГ ЕРОДОВАНИХ ҐРУНТІВ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДСТУ 7933:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» (ННЦ ІЗ НААН)

РОЗРОБНИКИ: Л. Коломієць, канд. с.-г. наук; І. Шевченко, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні положення

4.1 Визначення полігонів

4.2 Характеристика полігону, ґрунтового покриву

4.3 Відбирання проб ґрунту

4.4 Лабораторні дослідження

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона ґрунтів
МОНІТОРИНГ ЕРОДОВАНИХ ҐРУНТІВ
Основні положення

Охрана почв
МОНИТОРИНГ ЭРОДИРОВАННЫХ почв
Основные положения

Soil protection
MONITORING ERODED SOILS
Basics

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні положення щодо проведення моніторингу ґрунтів в ерозійно небезпечних ландшафтах.

1.2 Цей стандарт застосовують центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, аграрної політики та продовольства, земельних ресурсів, органи місцевого самоврядування, державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель (ґрунтів), наукові установи, власники землі та землекористувачі під час здійснення контролю стану земель (ґрунтів), обґрунтування комплексу природоохоронних заходів, проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарської призначеності та земельно-оцінювальних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини

ДСТУ 4290:2004 Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н. А. Качинського

ДСТУ 4744:2007 Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н. І. Саввінова

ДСТУ 7118:2009 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 5667-1-2003 Якість води. Відбір проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбору проб (ISO 5667-1:1980, IDТ)

ДСТУ ISO 5667-2-2003 Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбору проб (ISO 5667-2:1991, IDТ)

ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбір проб. Частина 6. Настанови щодо відбору проб води з річок і струмків (ISO 5667-6:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення pH (ISO 10390:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 10693-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об’ємний метод (ISO 10693:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 11259:2004 Якість ґрунту. Спрощений опис ґрунту (ISO 11259:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 11261-2001 Якість ґрунту. Визначення загального вмісту азоту. Модифікований метод К’єльдаля (ISO 11261:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначення щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 15903:2004 Якість ґрунту. Форма запису інформації щодо ґрунту й ділянки (ISO 15903:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDТ)

ГОСТ 26212-91 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО (Ґрунти. Визначення гідролітичної кислотності методом Каппена в модифікації ЦІНАО)

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки (Ґрунти. Методи визначення питомої електричної провідності, pH та щільного залишку водної витяжки)

ГОСТ 27821-88 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена (Ґрунти. Визначення суми вбирних основ методом Каппена)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості та вологості стійкого в’янення рослин).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online