КНД 45-112-99 Правила технической эксплуатации первичной сети ЕНСС. Часть третья. Правила технической эксплуатации линейных сооружений первичной сети ЕНСС

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ

Частина третя

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЙНИХ СПОРУД ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ЄНСЗ

КНД 45-112-99

Київ

1999

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом замку (УНДІЗ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Державного комітету зв'язку України від 15 січня 1999 р. №4

3 НА ЗАМІНУ Правил технической эксплуатации магистральной и внутризоновых первичных сетей ЕАСС. Часть третья. Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений магистральной и внутризоновых первичных сетей ЕАСС. 1987

4 РОЗРОБНИКИ: В.В. Цвіліховський, В..Борисович, А.П.Рой, В.П.Федорченко, С.В.Кушніренко, Ю.О.Войтков, А.Я.Заботіна

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посипання

3 Скорочення

4 Загальні положення

5 Принципи організації технічної експлуатації лінійних споруд кабельних ліній

6 Технічна обслуговування лінійних споруд

7 Утримання кабелів для аварійного (страхового) запасу

8 Службовий зв'язок

9 Позначення трас підземних кабельних ліній зв'язку на місцевості

10 Роботи щодо забезпечення збереження кабальних ліній зв’язку

11 Ремонт лінійних споруд

12 Переобладнання, реконструкція, технічна переоснащення та будівництво ліній споруд 

13 Технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією,технічним переоснащенням і капітальним ремонтом лінійних споруд

14 Аварійно-відновні роботи

16 Захист підземних металевих споруд зв'яжу від корозій

16 Захист лінійних споруд від зовнішніх електромагнітних впливів та ударів блискавки

17 Заземлювальні пристрої

18 Утримання кабелів і контейнерів  НПП (НРП) під надлишковим повітряним тиском

19 Підводні кабельні лінії зв'язку і кабельні переходи через водні перешкоди

20 Необслуговувані підсилювальні та регенерційні пункти

21 Вимірювання лінійних споруд зв’язку

Додаток А Перелік нормативно-технічних документів з документів з  технічної експлуатації лінійних споруд зв’язку

КНД 49-112-99

КЕРІВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ЄНСЗ

Частина третя

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЙНИХ СПОРУД ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ЄНСЗ

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ ЕНСС

Часть третья

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ ЕНСС

Чинний від 1999-06-01

1 Галузь використання

Цей керівний нормативний документ (КНД) поширюється на лінійні споруди кабельних ліній зв’язку різних форм власності, що входять до первинної мережі Єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ) України.

Виконання вимог КНД обов’язкове для всіх підприємств електрозв'язку Державного комітету зв’язку України (далі по тексту Держкомзв’язку), а також Інших міністерств та відомств, що здійснюють технічне обслуговування лінійних споруд кабельних ЛІНІЙ зв'язку первинної мережі ЄНСЗ України.

2 Нормативні посилення

В цьому КНД є посилання на такі нормативні документи:

- Закон України "Про зв'язок", прийнятий Верховною Радою України 16 травня 1995 p.:

- Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", прийнятий верховною Радою України 22 травня 1997 p. № 263/97;

- ГОСТ 9.602-69. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

- ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;

- ГОСТ 26 600-65. Знаки и огни навигационные внутренних водных путей;

- ГСТУ 45.005-96. Норми електричні на елементарні кабельні ділянки та кабельні секції аналогових і цифрових систем передачі;

- КНД 45-117-99 Інструкція щодо оварійно-еідновлюеальних робіт на волоконно-оптичних лініях зв'язку, Київ, НІЦ ЛКС;

- КНД 45-139-99 Будівництво те технічна експлуатація переходів кабельних ліній зв'язку первинної мережі через водні перешкоди;

- ДБН А.3.1-3-94, Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення,

- ВСН-116-67 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи;

- Альбом форм первинного обліку та експлуатаційно-технічної документації по лінійному господарству первинної мережі зв'язку, УНДІЗ, 1996;

- "Правила охорони ліній зв'язку. Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводоаого мовлення*, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 року № 135;

- Инструкция по проведению работ в охранных зонах магистральных и внутризоновых кабельных линий связи, Киев, КОНИИС, 1964;

- Інструкція щодо забезпечення збереження кабельних лМй зв'язку, Київ, УНДІЗ;

- Інструкція для аварійно-відновних робіт на міжміських кабельних лініях зв'язку, КИЇВ. УНДІЗ, 1996;

- Інструкція по захисту волоконно-оптичних кабелів зв'язку від ударів блискавки і зовнішніх електромагнітних впливів, Київ, Зв'язокпідземзахист;

- Керівний документ з експлуатації систем пневматичного захисту кабельних мереж, Київ, УНДІЗ;

- Керівний документ з прийняття в експлуатацію лінійних споруд зв’язку та проводоеого мовлення, Київ, 1997;

- Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв'язку, Київ. НІЦ ЛКС;

- Положение об организации и проведении ремонта специализированных основных фондов связи, М., 1987;

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи, М., “Радио и связь", 1986;

- Руководство по организации и эксплуатации служебной радиосвязи на междугородных линиях связи. М., MC СССР, 1904;

- Руководство по технической эксплуатации линейных сооружений подводных кабельных линий связи, Магадан, 1989;

- Руководство по проектированию и защите от коррозии подземных металлических сооружений связи» М , ’Связь”, 1978.

3 Скорочення

В цьому КНД використовуються нижченаввдені скорочення:

АВР -аварійно-відновні роботи

АТЦ - автотранспортний цех

ВОЛЗ - волоконно-оптична лінія зв’язку

ВП - виробничий підрозділ

ВПУ - вузловий пункт управління

ВЛ - виробнича лабораторія

Держкомзв’язку - Державний комітет зв'язку

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах