ДСТУ Б В.2.6-209:2016 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 и 1435 мм. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШПАЛИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ КОЛІЇ 1520 і 1435 мм
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-209:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

РОЗРОБНИКИ: О. Афанасьев, канд. техн. наук; О. Калінін, канд. техн. наук;

С. Мірошніченко, канд. техн. наук; А.А. Плугін, д-р техн. наук (науковий керівник);

A.M. Плугін, д-р хім. наук; Д.А. Плугін, д-р техн. наук; О.А. Плугін, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: А. Бабенко, інж. (Укрзалізниця); А. Бабій, інж. (ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону"); Р. Рунова, д-р техн. наук; Н. Сова, інж. (КНУБА); С. Савіних (Мінінфраструктури); В. Троян, канд. техн. наук; Ю. Тулей, інж.; В. Яковлев, інж.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.03.2016 р. № 60, чинний з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.6-57-2008

4. Згідно з ДБН А.1.1-1-93 цей стандарт належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Типи, основні параметри і розміри

5 Технічні вимоги

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Зберігання і транспортування

9 Вимоги безпеки та охорони довкілля

10 Оцінювання відповідності

11 Гарантії виробника

Додаток А Конструкція і показники матеріаломісткості шпал

Додаток Б Розділювальна проставка

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШПАЛИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ КОЛІЇ 1520 і 1435 мм
Технічні умови

ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 и 1435 мм
Технические условия

PRESTRESSED REINFORCED CONCRETE SLEEPERS FOR 1520 and 1435 mm GAUGE RAILWAYS
Specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на залізобетонні попередньо напружені шпали (далі - шпали) для залізничних рейкових колій шириною 1520 мм і 1435 мм згідно з ДБН В.2.3-19або іншою чинною нормативно-технічною документацією з рейками типів Р65, Р50 згідно з ДСТУ 4344 і рейками типу UIC60 згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

1.2   Процедура оцінки відповідності шпал згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд наведена у розділі 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDТ)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDТ)

ДСТУ Б EN 12620:2013 Заповнювачі для бетону (EN 12620:2002+А1:2008, IDТ)

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.3.1-6:2009 Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-97:2009 Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки)

ДСТУ Б В.2.6-124:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури (ГОСТ 22362-77, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Система стандартизації та нормування у будівництві. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 Настанова щодо визначення складу важкого бетону

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDТ) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно- гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия (Дріт з вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 16017-79 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования (Болти закладні для рейкових скріплень залізничних колій. Конструкція і розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 19347-99 Купорос медный. Технические условия (ГОСТ 19347-99, IDТ) (Купорос мідний. Технічні умови)

ГОСТ 23157-78 Шайбы закладные для железобетонных шпал. Технические условия (Шайби закладні для залізобетонних шпал. Технічні умови)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор.

Примітка. Під час користування цим стандартом необхідно перевіряти дію стандартів, на які є посилання, в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті ДП "Укрметртестстандарт" в мережі Інтернет або за щорічним друкованим інформаційним вказівником "Каталог будівельних норм та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів", що друкується станом на 1 січня поточного року, та за відповідним щомісячним інформаційним покажчиком, оприлюдненим в поточному році. Якщо стандарт, на який є посилання, замінений (змінений), то під час користування цим стандартом слід керуватись стандартом, який замінив попередній (або відповідною зміною). Якщо ж стандарт, на який є посилання, відмінено без заміни, то положення, в якому дане посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає наведене посилання.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online