ДСТУ 7775:2015 Вагоны трамвайные пассажирские. Эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вагони трамвайні пасажирські

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 7775:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний ін­ститут міського господарства» (НДКТІ МГ) Міністерства з питань житлово-комунального господар­ства України

РОЗРОБНИКИ: В. Будниченко, канд. техн. наук; Н. Джола; Л. Збарський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Кривуля; Ю. Мисан; Р. Яблонський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Сфера застосування

Нормативні посилання

Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

Загальні положення

Вимоги щодо безпеки стосовно технічного стану

Вимоги щодо активної безпеки

Вимоги щодо пасивної безпеки вагона

Вимоги щодо пожежної безпеки та електробезпеки вагона

Вимоги щодо охорони довкілля

Вимоги щодо убезпечення від небезпечних та шкідливих виробничих чинників

Вимоги щодо безпеки елементів конструкції

Методи контролювання вимог щодо безпеки

Вимоги до організації контролювання

Контролювання вимог щодо активної безпеки

Контролювання вимог щодо пожежної безпеки та електробезпеки вагона

Контролювання вимог щодо охорони довкілля

Контролювання ефективності заходів щодо убезпечення від небезпечних та шкідливих виробничих чинників

Контролювання вимог щодо безпеки елементів конструкції

Додаток А Форма протоколу контролювання

Додаток Б Метод обчислення довжини контрольної ділянки

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГОНИ ТРАМВАЙНІ ПАСАЖИРСЬКІ
>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

ДСТУ 7775:2015

ВАГОНЫ ТРАМВАЙНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

TRAM COACHES PASSENGER
EXPLOITATION REQUIREMENTS OF SAFETY FOR TECHNICAL CONDITION AND МETHODS OF INSPECTION

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки до пасажирських трамвайних вагонів (далі — вагонів), які перебувають в експлуатуванні, та методи їх контролювання.

1.2 Цей стандарт застосовують до трамвайних вагонів, ввезених в Україну, що раніше перебували в експлуатуванні.

1.3 Цей стандарт не установлює вимог до окремих елементів трамвайного вагона, контролюван­ня яких потребує їх демонтажу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2644-94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричні тягові. Загальні технічні умови ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення ДСТУ 3189-95 (ГОСТ 30344-96) Кондиціонери транспортні. Методи випробувань ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 3744-98 (ГОСТ 30605-98) Перетворювачі вимірювальні напруги та струму цифрові. За­гальні технічні умови

ДСТУ 4070-2002 Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4224-2003 Трамвайні вагони. Системи гальмівні. Загальні технічні вимоги ДСТУ 4798:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість зовнішніх пристроїв освітлення та світлової сигналізації. Технічні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 4799:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання ДСТУ 4876:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги ДСТУ 7255:2011 Вагони трамвайні, пристосовані для перевезення інвалідів. Технічні вимоги ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия (ГОСТ 13837-79, IDT) Відповідає офіційному тексту

ДСТУ ГОСТ 23941:2004 Шум машин. Методи визначання шумових характеристик. Загальні ви­моги (ГОСТ 23941-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 30691:2009 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик (ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96), IDT)

ДСТУ ISO 10056:2005 Вібрація механічна. Вимірювання та аналізування загальної вібрації, якої зазнають пасажири та поїзна бригада на залізничному транспорті (ISO 10056:2005, IDT)

ДСТУ UIC 513:2004 Вагони магістральні пасажирські. Настанова щодо оцінення комфорту паса­жирів залежно від вібрації (UIC 513:1994, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 1 і 2-01:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження автомобіль­них фар, які дають асиметричний промінь ближнього та (або) дальнього світла, оснащених лампами розжарення категорії R2 та (або) HS1 (Правила ЕЭК ООН № 1 і 2-01:1992, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 3-02:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження світловідбивних пристроїв для дорожніх транспортних засобів та їхніх причепів (Правила ЕЭК ООН № 3-02:1996, IDT) ДСТУ UN/ECE R 6-01:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження покажчиків по­вороту дорожніх транспортних засобів та їхніх причепів (Правила ЕЭК ООН № 6-01:1993, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 7-02 :2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження підфарників, задніх габаритних (бокових) вогнів, стоп-сигналів і контурних вогнів дорожніх транспортних засобів (крім мотоциклів) та їхніх причепів (Правила ЕЭК ООН № 7-02:1992, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 8-04:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження автомобільних фар з асиметричними вогнями ближнього світла та (або) вогнями дальнього світла, призначених для використання з галогенними лампами розжарення (Н1, Н2, Н3, НВ3, НВ4, Н7, Н8, Н9, Н^1, Н^2 та (або) Н11) (Правила ЕЭК ООН № 8-04:1993, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 19-02:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження передніх про­титуманних фар для дорожніх транспортних засобів (Правила ЕЭК ООН № 19-02:1993, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 20-02:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження автомобільних фар з асиметричними вогнями ближнього світла та (або) вогнями дальнього світла, призначених для використання з галогенними лампами розжарення (лампа Н4) (Правила ЕЭК ООН № 20-02:1992, IDT) ДСТУ UN/ECE R 23-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження задніх фар дорожніх транспортних засобів та їхніх причепів (Правила ЕЭК ООН № 23-00:1992, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 38-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження задніх проти­туманних вогнів дорожніх транспортних засобів та їхніх причепів (Правила ЕЭК ООН № 38-00:1998, IDT) ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження безпечних стекол та скломатеріалів (Правила ЕЭК ООН № 43-00:1988, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських коліс­них транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (Правила ЕЭК ООН № 43-00:1988, IDT) ДСТУ UN/ECE R 46-01:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дзеркал за­днього виду і дорожніх транспортних засобів стосовно встановлення дзеркал заднього виду (Правила ЕЭК ООН № 46-01:1988, IDT)

ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытания (Шумоміри. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення)

ГОСТ 18699-73 Стеклоочистители электрические. Технические условия (Склоочисники електрич­ні. Технічні умови)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (Засоби вимірювання електричних та магнітних величин. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25712-88 Бандажи чистые для вагонов трамвая. Технические условия (Бандажі чисті для вагонів трамвая. Технічні умови)

ГОСТ 26918-86 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава (Шум. Методи вимірювання шуму залізничного рухомого складу)

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіоза- вади індустріальні від електротранспорту. Норми та методи випробувань)

ГОСТ ИСО 8002-99 Вибрация. Вибрация наземного транспорта. Представление результатов из­мерений (Вібрація. Вібрація наземного транспорту. Надання результатів вимірювань)

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 4070: трамвайний вагон, пасажир­ський трамвайний вагон, трамвайний потяг; в ДСТУ 2644: головка рейки, рейка; в ДСТУ 2935: дорожній рух, активна безпека, пасивна безпека; в ДСТУ 2860: дефект, пошкодження, технічне обслуговування; в ДСТУ 3321: настанова щодо експлуатування, устатковання; в ДСТУ 4798: знак офіційного затвердження, кузов пасажирського трамвайного вагона, кути геометричної види­мості, опорна площина, пристрій освітлення (світлової сигналізації1), ПОСС, фара ближнього світла; в ДСТУ 4799: пасажирський салон, відділення водія; в ДСТУ 4224: службове гальмуван­ня, екстрене гальмування, аварійне гальмування, стоянкове гальмування.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 гальмівний режим

Режим руху, під час якого зменшується швидкість вагона внаслідок службового, екстреного, ава­рійного чи стоянкового гальмування

3.2 тяговий режим

Режим руху, коли тяговий двигун під’єднано до контактної мережі й створює крутний момент

3.3 струмова уставка

Задана стала величина струму, що підтримується системою автоматичного регулювання

3.4 капітальний ремонт

Згідно з ГОСТ 18322 (36)

3.5 холодний період року

Період року, коли середньодобова температура повітря не перевищує 10 оС.

ЗВТ — засіб вимірювальної техніки;

НД — нормативний документ;

НЕк — настанова щодо експлуатування;

ПОСС — пристрої освітлення та світлової сигналізації;

ТУ — технічні умови.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Правила експлуатації трамвая та тролейбуса. Затверджено наказом Державного Комітету з питань житлово-комунального господарства № 103 від 10.12.96. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 06.03.1997 за № 66/1870.

2 Правила про реєстрацію і облік трамвайних вагонів та тролейбусів. Затверджені Наказом Дер­жавного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.06. 2003 № 99. Зареє­стровані в Міністерстві юстиції України від 07.07.2003 за № 556/7877.

3 Положення про шляховий (дорожній лист) міського електричного транспорту. Затверджено На­казом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.11.1996 № 252.

4 Положення про порядок експлуатації трамвая та тролейбуса на маршрутах з важкими умовами руху. Затверджено Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики Укра­їни від 24.12.1997 № 58.

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ.

ГСТУ 204.04.05.001-2003 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Ваго­ни трамвайні та тролейбуси. Порядок освоєння капітальних ремонтів та переобладнання.

Система технічного обслуговування та ремонту міського електричного транспорту. Затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України № 120 від 03.12.91.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online