ГКД 34.20.592-96 Стационарные электростанции, которые выводятся в резерв. Консервация оборудования. Методика

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ
СТАЦІОНАРНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЩО ВИВОДЯТЬСЯ В РЕЗЕРВ. КОНСЕРВАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
Методика

ГКД 34.20.592-96

Репринтне видання

Харків
Видавництво «ІНДУСТРІЯ»
2018

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Підприємством "ЛьвівОРГРЕС"

2 ВИКОНАВЕЦЬ Іванов Є.В.

3 УЗГОДЖЕНО УНВО "Енергопрогрес", Удод Є.І.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО Управлінням науково-технічного прогресу та екології Міненерго України, Біляєв В.В.

5 ЗАМІСТЬ РД 34.20.592 "Методические указания по консервации электростанций, выводимых в резерв." -М.: СПО "Союзтехэнерго", 1986

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2001 р.

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Скорочення

4 Методи консервації обладнання

5 Об'єм ремонтних робіт перед консервацією

6 Загальні вказівки з консервації

7 Консервація котельного обладнання

8 Консервація турбінного обладнання

9 Консервація теплофікаційного обладнання

10 Консервація трубопроводів і допоміжного обладнання теплосилових цехів

11 Консервація двигунів внутрішнього згорання (дизелів)

12 Консервація обладнання ХВО, установок очистки конденсатів і виробничих стічних вод

13 Консервація обладнання паливно-транспортного господарства

14 Консервація електрообладнання

15 Консервація високовольтних ліній

16 Консервація приладів технологічного контролю, пристроїв авторегулювання та технічних засобів технологічних захистів і сигналізації

17 Освітлення, опалення, вентиляція

18 Протипожежні заходи

19 Штат обслуговуючого персоналу

20 Документація

21 Техніка безпеки

Додаток А Матеріали, які застосовуються під час консервації обладнання електростанцій

Додаток Б Призначення деяких мастил і масел, які застосовуються під час консервації обладнання

Додаток В Вказівки по застосуванню консерваційного масла К-17 (мастила К-17)

Додаток Г Вказівки з використання присадки інгібітора АКОР-1

Додаток Д Рекомендації з пасивації внутрішніх поверхонь нагріву котла

Додаток Е Вказівки з використання вологопоглиначів

Додаток Ж Форма акта про проведену консервацію з обладнання

Додаток И Вказівки з експлуатації повітроосушуючої установки КОР-800

Додаток К Вказівки з експлуатації установки для консервації газоподібним азотом

СТАЦІОНАРНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЩО ВИВОДЯТЬСЯ В РЕЗЕРВ КОНСЕРВАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
Методика

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. КОТОРЫЕ ВЫВОДЯТСЯ В РЕЗЕРВ КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Методика

Чинний від 1996-07-03

1 Галузь використання

1.1 Ця Методика передбачає заходи, що забезпечують зберігання обладнання стаціонарних електростанцій, які виводяться в резерв на строк більше одного року. Вони розповсюджуються на стаціонарні електростанції, які обладнані барабанними котлами низького і середнього тиску незалежно від їх відомчої належності.

1.2 Методи консервації, які пропонуються в цій методиці (азотом, підігрітим повітрям і контактними інгібіторами), не забруднюють навколишнє середовище і можуть бути використані також для прямоточних, барабанних котлів високого тиску, турбін (крім контактних інгібіторів) і допоміжного обладнання.

1.3 Методику призначено для експлуатаційного персоналу електростанцій. На її основі на електростанціях складають місцеві робочі інструкції з консервації.

2 Нормативні посилання

У цьому нормативному документі використовуються посилання на такі стандарти:

ГОСТ 9-92 Аммиак водный технический. Технические условия;

ГОСТ 12.1.007-76 Вредные соединения. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 12.4.011-89 Методы защиты работающих. Общие требования и классификация;

ГОСТ 201- 76Е Тринатрий фосфат. Технические условия;

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия;

ГОСТ 645-89Е Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500кВ. Технические условия:

ГОСТ 701-89Е Кислота азотная концентрированная. Технические условия;

ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методы испытаний;

ГОСТ 901-78 Лаки бакелитовые. Технические условия;

ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. Технические условия;

ГОСТ 1571-82Е Скипидар живичный. Технические условия;

ГОСТ 1625-89Е Формалин технический. Технические условия;

ГОСТ 1709-75 Лаки каменноугольные. Технические условия;

ГОСТ 2084-77 Бензины автомобильные. Технические условия;

ГОСТ 2184-77 Кислота серная техническая. Технические условия;

ГОСТ 2263-79 Натрий едкий технический. Технические условия;

ГОСТ 2548-77Е Ангидрид хромовый технический. Технические условия;

ГОСТ 2652-78Е Калия бихромат технический. Технические условия;

ГОСТ 2712-75 Смазка АМС. Технические условия;

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия;

ГОСТ 3276-89 Смазка пластичная ГОИ-54п. Технические условия;

ГОСТ 3956-76Е Силикагель технический. Технические условия;

ГОСТ 4366-76 Смазка солидол синтетический. Технические условия;

ГОСТ 5009-82 Шкурка шлифовочная тканевая. Технические условия;

ГОСТ 5100-85Е Сода кальцинированная техническая. Технические условия;

ГОСТ 5208-81Е Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия;

ГОСТ 5631-79 Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия;

ГОСТ 5774-76 Вазелин конденсатный. Технические условия;

ГОСТ 6376-74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия;

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия;

ГОСТ 6659-83 Картон обивочный водостойкий. Технические условия;

ГОСТ 6794-75 Масло АМГ-10. Технические условия;

ГОСТ 7313-75 Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784. Технические условия;

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия;

ГОСТ 7931-76 Олифа натуральная. Технические условия;

ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия:

ГОСТ 8433-81 Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10. Технические условия;

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия;

ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия;

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия;

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия;

ГОСТ 9433-80 Смазки ЦИАТИМ-221. Технические условия;

ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия;

ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия:

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия:

ГОСТ 10587-93 Смолы эпоксидно-диановые неотверженные. Технические условия;

ГОСТ 10678-76Е Кислота ортофосфорная техническая. Технические условия;

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия;

ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия;

ГОСТ 12125-66 Перкали хлопчатобумажные, технические. Технические условия;

ГОСТ 12172-74 Клей фенолополивинилацетальный. Технические условия;

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия;

ГОСТ 15171-78 Присадка АКОР-1. Технические условия;

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия;

ГОСТ 18179-72 Смазка ОКБ-122-7. Технические условия:

ГОСТ 19113-84 Канифоль сосновая. Технические условия;

ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия;

ГОСТ 19538-74 Замазка ЗЗК-Зу. Технические условия;

ГОСТ 19627-74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия;

ГОСТ 19906-74Е Нитрит натрия технический. Технические условия;

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия;

ГОСТ 21743-76 Масла авиационные. Технические условия;

ГОСТ 23683-89 Парафины нефтяные, твердые. Технические условия;

ОСТ 3801408-86 Керосин для технических целей. Технические условия;

ОСТ 3801436-88 Присадка МНИ-ИП-22К.

ТУ 92-891-006-90 Комплект оборудования для газовых анализов.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online