ДСТУ 3573-97 Система телетекст. Метод кодирования информации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ТЕЛЕТЕКСТ
Метод кодування інформації

СИСТЕМА ТЕЛЕТЕКСТ
Метод кодирования информации

SYSTEM TELETEXT
Information coding method

ДСТУ 3573-97

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1998

Чинний від 1998-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на систему ТЕЛЕТЕКСТ, у якій мовлення даних здійснюється у складі телевізійного сигналу з черезрядковим розкладенням на 625 рядків у кадрі та 50 полів у секунду або незалежно по телевізійному тракту. Система ТЕЛЕТЕКСТ належить до системи В міжнародної класифікації систем телетексту.

Цей стандарт установлює методи кодування інформації в системі ТЕЛЕТЕКСТ. Алгоритм кодування та декодування інформації в передатному, приймальному та сервісному обладнанні цієї системи повинен відповідати положенням цього стандарту.

Положення цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ та організацій, що діють на території України, а також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності, які займаються розробкою чи експлуатацією системи ТЕЛЕТЕКСТ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на стандарт:

ДСТУ 3487-96 «Система ТЕЛЕТЕКСТ. Терміни та визначення».

3 ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У стандарті використано терміни, визначення яких наведено в ДСТУ 3487.

У стандарті наведено такі позначення і скорочення:

Р - перевірковий біт коригувального коду,

D - біт даних,

X - номер журналу,

Y - номер пакету даних у журналі,

С1-С14 - біти керування,

S0 - код переходу до основного набору знаків,

S1 - код переходу до додаткового набору знаків,

G0 - основний набір знаків телетексту,

G1-Gn - додаткові набори знаків телетексту,

ДПНЗ - динамічно перевизначуваний набір знаків,

МЮД - модификована юліанська дата,

ПЗ - перезапис зразків знаків за точками.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online