ДСТУ EN 61204:2016 Низковольтные источники питания постоянного тока. Эксплуатационные характеристики (EN 61204:1995; EN 61204:1995/A1:2001, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ НИЗЬКОВОЛЬТНІ
Робочі характеристики

ДСТУ EN 61204:2016
(EN 61204:1995, EN 61204:1995/А1:2001, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне підприємство «Електротехнік-стандарт», Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2016 року № 457 з 2017-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61204:1995/А1:2001 Low-voltage power supply devices, d.c. output— Performance characteristics (Низьковольтні джерела постійного струму. Робочі характеристики) і внесений з дозволу CEN, rue de'Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61204:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

1.3 Визначення понять

2 Представлення робочих характеристик

3 Робочі характеристики

3.1 Номінальні вихідні параметри та повна вихідна потужність

3.2 діапазон робочих температур навколишнього середовища

3.3 Діапазон температур навколишнього середовища за зберігання та транспортування

3.4 Напруга та частота електроживлення

3.5 Струм джерела живлення

3.6 Стабілізація потужності джерела живлення

3.7 Стабілізація вихідних параметрів джерела живлення

3.8 Допустимий відхил вихідної напруги (внутрішня похибка) — стала вихідна потужність

9 Регулювання вихідної напруги

3.10 Періодичні та випадкові відхили

3.11 Ефекти взаємодії (перехресна стабілізація)

3.12 Температурний коефіцієнт

3.13 Час утримування (час затримки за вимикання)

3.14 час запускання (час затримки за увімкнення)

3.15 Перерегулювання за увімкнення (вимикання)

3.16 Характеристики перехідного процесу за змінення струму навантаги

3.17 Захист від перенапруги на виході

3.18 Захист від надструму на виході

3.19 Середній наробіток між відмовами (СНМВ)

4 Вимоги до захисних пристроїв

4.1 Тепловий захист

4.2 Захист від надструму на вході

5 Вимоги до акустичного шуму

6 Додаткові вимоги

6.1 Дистанційне програмування (дистанційне керування)

6.2 Дистанційне вимірювання

6.3 Механічні характеристики

6.4 Робота за послідовного з’єднання джерел живлення

6.5 Робота за паралельного з’єднання джерел живлення

6.6 Сигнали контролювання і керування

7 Вимоги до випробування

7.1 Загальні вимоги

7.2 Випробування на вплив зовнішніх чинників

8 Інші вимоги

8.1 Марковання та інструкції

Додаток А (обов’язковий) Методи випробування на періодичні та випадкові відхили

Додаток В (обов’язковий) Захист від перенапруги на виході

Додаток С (обов’язковий) Характеристики захисту від надструму

Додаток D (обов’язковий) робота за Паралельного з’єднання джерел живлення

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та їхні Європейські відповідники

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів україни, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61204:2016 (EN 61204:1995/А1:2001, IDT) «Джерела живлення постійного струму низьковольтні. Робочі характеристики», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61204:1995 (версія en) «Low-voltage power supply devices, d.c. output—Performance characteristics» із зміною A1:2001 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено узагальнені «Вступ» і «Передмову» до європейського стандарту як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НИЗЬКОВОЛЬТНІ
Робочі характеристики

LOW—VOLTAGE POWER SUPPLY DEVICES, D.C. OUTPUT —
Performance characteristics

Чинний від 2017-12-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

Цей стандарт установлює метод визначення вимог до низьковольтних пристроїв електроживлення (охоплюючи пристрої комутаційного типу) з вихідним постійним струмом напругою до 200 В і рівнем потужності до 30 кВт, що працюють від напруг живлення змінного чи постійного струму до 600 В. Пристрої призначено для застосування в устаткованні класу І або для автономної роботи, якщо їх застосовують з відповідним електричним і механічним захистом.

Цей стандарт поширюється на усі види пристроїв електроживлення приводів змінного чи постійного струму з будь-якою кількістю виходів, спеціально виготовлених для невідомого кінцевого застосування.

Якщо джерело живлення розроблено як елемент устатковання, на яке поширюються певні стандарти на вироби конкретного типу, то застосовують ці стандарти; додаткове застосування ІЕС 61204 може бути корисним як варіант, особливо якщо робочі характеристики недостатньо охоплено стандартом на вироби конкретного типу.

Це дозволяє точно визначити блок живлення для спеціального застосування встановленням параметрів за заданих рівнів характеристик, щоб установити суттєві поняття стосовно цього типу устатковання та вибрати рівні робочих характеристик. Ці рівні ретельно класифікують, щоб надати можливість виробникам і користувачам вибрати та визначити ряд джерел живлення, придатних для їх застосування.

1.2 Нормативні посилання

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 60038:1983 ІЕС standard voltages

ІЕС 60068: Environmental testing

ІЕС 60068-2-1:1990 Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold

IEC 60068-2-2:1974 Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-3:1969 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state

IEC 60068-2-6:1982 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc and guidance: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-27:1987 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-29:1987 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 60478: Stabilized power supplies, d.c. output

ІЕС 60478-1:1974 Stabilized power supplies, d.c. output — Part 1: Terms and definitions

IEC 60478-2:1986 Stabilized power supplies, d.c. output — Part 2: Rating and performance

IEC 60478-3:1989 Stabilized power supplies, d.c. output— Part 3: Reference levels and measurement of conducted electromagnetic interference (EMI)

IEC 60478-4:1976 Stabilized power supplies, d.c. output — Part 4: Tests other than radiofrequency interference

IEC 60478-5:1993 Stabilized power supplies, d.c. output — Part 5: Measurement of the magnetic component of the reactive near field

IEC 60651:1979 Sound level meters

IEC 60664-1:1992 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60721: Classification of environmental conditions

IEC 60721-3-1:1987 Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Storage

IEC 60721-3-2:1985 Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities. Transport

ІЕС 60801: Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment

IEC 60801-4:1988 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment — Part 4: Electrical fest transient/burst requirements

IEC 60950:1991 Safety of information technology equipment, including electrical business equipment

MIL-HDBK-217E:1974 Reliability prediction of electronic equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60038:1983 стандартні напруги IEC

IEC 60068: Випробування на вплив зовнішніх чинників

ІЕС 60068-2-1:1990 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування А: Холод

ІЕС 60068-2-2:1974 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло

ІЕС 60068-2-3:1969 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Са: Вологе тепло, усталений стан

ІЕС 60068-2-6:1982 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Fc і настанова: вібрація (синусоїдна)

ІЕС 60068-2-27:1987 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Еа і настанова: Поодинокі удари

ІЕС 60068-2-29:1987 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Еb і настанова: багаторазові удари

ІЕС 60478: Стабілізовані джерела електроживлення з вихідною напругою постійного струму

ІЕС 60478-1:1974 Стабілізовані джерела електроживлення з вихідною напругою постійного струму. Частина 1. Терміни та визначення понять

ІЕС 60478-2:1986 Стабілізовані джерела електроживлення з вихідною напругою постійного струму. Частина 2. Номінальні параметри та характеристики

ІЕС 60478-3:1989 Стабілізовані джерела електроживлення з вихідною напругою постійного струму. Частина 3. Еталонні рівні та вимірювання кондуктивних електромагнітних завад (ЕМЗ)

ІЕС 60478-4:1976 Стабілізовані джерела електроживлення з вихідною напругою постійного струму. Частина 4. Випробування, крім випробування на радіочастотні завади

ІЕС 60478-5:1993 Стабілізовані джерела електроживлення з вихідною напругою постійного струму. Частина 5. Вимірювання магнітного складника поля у ближньої зоні індукції

ІЕС 60651:1979 Шумоміри

ІЕС 60664-1:1992 Узгодженість ізоляції для устатковання в межах низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

ІЕС 60721: Класифікація умов навколишнього середовища

ІЕС 60721-3-1:1987 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх жорсткість. Зберігання

ІЕС 60721-3-2:1985 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища та їх жорсткість. Транспортування

ІЕС 60801: Електромагнітна сумісність для пристроїв вимірювання та контролювання у промислових процесах

ІЕС 60801-4:1988 Електромагнітна сумісність для пристроїв вимірювання та контролювання у промислових процесах. Частина 4. вимоги до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів

ІЕС 60950:1991 Безпека обладнання інформаційних технологій, зокрема електричної оргтехніки

MIL-HDBK-217E:1974 Прогнозування надійності електронного усталювання.

1.3 Визначення понять

У цьому стандарті застосовують визначення понять, наведені в ІЕС 60950 і ІЕС 60478-1, якщо іншого не визначено в цьому стандарті.

Цей розділ застосовують з EN 61010-1.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online