ДСТУ 8600:2015 Качество почвы. Мониторинг почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения. Порядок проведения работ

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
МОНІТОРИНГ
ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Порядок проведення робіт

ДСТУ 8600:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: В. Греков, канд. с.-г. наук; Т. Лактіонова, канд. с.-г. наук; В. Медведєв, д-р біол. наук (науковий керівник); О. Тарарико, д-р с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Порядок проведення робіт з моніторингу

5.1 Вибір об’єктів моніторингу

5.2 Створення мережі об’єктів моніторингу

5.3 Створення програми спостережень на об’єктах

5.4 Розроблення інформаційної системи моніторингу

5.5 Розроблення технічного завдання та кошторису на проведення моніторингу

5.6 Розроблення техніко-економічного обґрунтування щодо регулювання стану ґрунтового покриву на землях сільськогосподарського призначення за результатами моніторингу

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
МОНІТОРИНГ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Порядок проведення робіт

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Порядок проведения работ

SOIL QUALITY
MONITORING OF THE AGRICULTURAL
LAND SOIL COVER
The order of work

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює порядок виконання основних робіт з моніторингу ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення (далі — моніторинг ґрунтів).

1.2 Цей стандарт застосовують під час проведення моніторингу ґрунтів на території України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такий нормативний документ:

ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDT).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online