СОУ 42.1-37641918-082:2018 Дорожные машины и механизмы. Ресурсные сметные нормы эксплуатации машин и механизмов для эксплуатационного содержания

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

СОУ 42.1-37641918-082:2018

Дорожні машини та механізми
РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА
МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ 

Відповідає офіційному тексту

Київ
Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» ДП «ДерждорНДІ»

РОЗРОБНИКИ: А. Безуглий, канд. екон. наук; Ю. Маковська;  В. Нагайчук, канд. техн. наук; Н. Оксюта;  Т. Печончик (науковий керівник) 

ПОГОДЖЕНО: ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» лист від “28” грудня 2017 р. № ТК 307-198

3.ПРИЙНЯТО ТА  НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державного агентства автомобільних доріг України  № 82 від “07 лютого 2018 р. з “01квітня 2018 р.

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ СОУ 42.1-37641918-082:2011

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

Додаток А (довідковий) Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Дорожні машини та механізми
РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА
МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ

Чинний від 2018-01-04

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів (далі – РКНЕМ) (середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні; витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні дорожніми машинами і механізмами; витрати енергоресурсів, мастильних матеріалів, гідравлічної рідини; витрати труда робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні дорожніх машин і механізмів), які застосовуються при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та мостів.

1.2  Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами і організаціями, що входять до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, що технологія і організація робіт, витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у нормах.

1.3 РКНЕМ визначають середньогалузевий рівень витрат ресурсів на експлуатацію машин та механізмів, які застосовуються при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та мостів, і можуть використовуватися усіма замовниками і підрядниками незалежно від форми власності.

1.4 Норми на машини та механізми, які застосовуються на роботах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та мостів, але які не охоплені даним стандартом, можуть прийматися за відповідними державними чи галузевими нормативними документами (ДСТУ Б Д.2.7-1, СОУ 42.1-37641918-034).

1.5 РКНЕМ призначені для:

- визначення складу і кількості ресурсів на експлуатацію дорожніх машин та механізмів, що застосовуються при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;

- розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивним елементам та видам робіт на функціональну одиницю виміру, а також поточних одиничних розцінок;

- визначення вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів у прямих витратах при складанні кошторисів, договірної ціни (тендерної пропозиції) та здійснення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Уцьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

СОУ 42.1-37641918-008:2016 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних і технічних документів дорожнього господарства

СОУ 45.2-37641918-022.2:2012 Річні терміни машин і механізмів для експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів

СОУ 42.1-37641918-034:2018 Дорожні машини та механізми.

СОУ 42.1-37641918-082:2018 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.

СОУ 42.1-37641918-071:2018 Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання

Наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online