ДСТУ ISO 1207:2009 Винты с цилиндрической головкой и прямым шлицем. Класс точности А. Технические требования (ISO 1207:1992, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐВИНТИ
З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВКОЮ
ТА ПРЯМИМ ШЛІЦОМ КЛАС ТОЧНОСТІ А

Технічні вимоги
 (ISO 1207:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 1207:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національна металургійна академія України, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Должанський, д-р техн. наук; О. Єрмакова, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник); Ю. Пройдак, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 485 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1207:1992 Slotted cheese head screws — Product grade A (Ґвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Розміри

4 Технічні вимоги та нормативні посилання

5 Умовна познака

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 1207:1992 Slotted cheese head screws — Product grade А (Ґвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 136 «Кріпильні вироби»

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту доповнено видом стандарту: «Технічні вимоги»;

— вилучено «Передмову» до ISO 1207:1992;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 5 в умовній познаці ґвинта посилання «ISO 1207» замінено на «ДСТУ ISO 1207»;

— долучено структурний елемент «Зміст» і національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті.

Міжнародні нормативні документи ISO 261:1973, ISO 898-1:1988, ISO 965-2:1980, ISO 3269:1988, ISO 3506:1979, ISO 4042:1989, ISO 4759-1:1978, ISO 8992:1986, посилання на які наведено в цьому стандарті, скасовано, на цей час чинними є ISO 261:1998, ISO 898-1:2009, ISO 965-2:1998, ISO 3269:2000, ISO 3506-1:2009, ISO 3506-2:2009, ISO 3506-3:2009, ISO 3506-4:2009, ISO 4042:1999, ISO 4759-1:2000 та ISO 8992:2005 відповідно.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐВИНТИ З ЦИЛІНДРИЧНОЮ ГОЛОВКОЮ ТА ПРЯМИМ ШЛІЦОМ КЛАС ТОЧНОСТІ А
Технічні вимоги

ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЯМЫМ ШЛИЦЕМ КЛАС ТОЧНОСТИ А
Технические требования

SLOTTED CHEESE HEAD SCREW PRODUCTGRAGEA
 Specifications

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги до ґвинтів з циліндричною головкою та прямим шліцом класу точності А наріззю від М1,6 до М10 включно.

Якщо в окремих випадках необхідні технічні вимоги, які відрізняються від зазначених у цьому стандарті, їх має бути вибрано з чинних міжнародних стандартів, наприклад ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506, ISO 4759-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 225:1983 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions

ISO 261:1973 ISO general-purpose metric screw threads — General plan

ISO 888:1976 Bolts, screws and studs — Nominal lengths, and thread lengths for general purpose bolts

ISO 898-1:1988 Mechanical properties of fasteners — Part 1: Bolts, screws and studs

ISO 965-2:1980 ISO general purpose metric screw threads —Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose bolt and nut threads — Medium quality

ISO 3269:1988 Fasteners —Acceptance inspection

ISO 3506:1979 Corrosion-resistant stainless steel fasteners — Specifications

ISO 4042:1989 Fasteners — Electroplated coatings

ISO 4759-1:1978 Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws and nuts with thread diameters between 1,6 (inclusive) and 150 mm (inclusive) and product grades A, В and С

ISO 6157-1:1988 Fasteners — Surface discontinuities — Part 1: Bolts, screws and studs for general requirements

ISO 6157-3:1988 Fasteners — Surface discontinuities — Part 3: Bolts, screws and studs for special requirements

ISO 8839:1986 Mechanical properties of fasteners — Bolts, screws, studs and nuts made of non- ferrous metals

ISO 8992:1986 Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 225:1983 Кріпильні вироби. Болти, ґвинти, шпильки та гайки. Символи та познаки розмірів

ISO 261:1973 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення

ISO 888:1976 Болти, ґвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загальної призначеності

ISO 898-1:1988 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 1. Болти, ґвинти і гайки

ISO 965-2:1980 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 2. Граничні розміри нарізей болтів і гайок. Середня ступінь точності

ISO 3269:1988 Вироби кріпильні. Приймальне контролювання

ISO 3506:1979 Вироби кріпильні з корозійностійкої нержавкої сталі. Технічні умови

ISO 4042:1989 Кріпильні вироби. Покриви електролітичні

ISO 4759-1:1978 Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, ґвинти та гайки з діаметром нарізі від 1,6 мм (включно) до 150 мм (включно). Класи точності А, В і С

ISO 6157-1:1988 Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 1. Болти, ґвинти та шпильки загальної призначеності

ISO 6157-3:1988 Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 3. Болти, ґвинти та шпильки спеціальної призначеності

ISO 8839:1986 Механічні властивості кріпильних виробів. Болти, ґвинти, шпильки та гайки, виготовлені з кольорових металів

ISO 8992:1986 Вироби кріпильні. Загальні вимоги до болтів, ґвинтів, шпильок і гайок.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online