ДСТУ 8808:2018 Профили стальные гнутые. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8808:2018

ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ГНУТІ

Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», Технічний комітет стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» (ТК 2)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24 вересня 2018 р. N° 335 - 3 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 11474-76)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначенні понять

4 Основні параметри, розміри та умовні познаки

5 Технічні вимоги

6 Правила приймання

6 Методи випробування

7 Маркування, пакування і транспортування

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо збереження навколишнього природного середовища

Додаток А (обов’язковий) Схема та приклади умовних познак гнутих профілів

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ГНУТІ
Технічні умови

BENT-STEEL SECTIONS
Specifications

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сталеві гнуті профілі, різні за формою, розмірами та призначенням, які виготовляють на профілезгинальних станах із заготовки з листового рулонного гарячекатаного та холоднокатаного прокату вуглецевої сталі звичайної якості, а також вуглецевої якісної конструкційної та низьколегованої сталі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2252-93 (ГОСТ 8283-93) Профілі сталеві гнуті коритні рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2253-93 (ГОСТ 14635-93) Профілі сталеві гнуті спеціальні для вагонобудування. Сортамент

ДСТУ 2254-93 (ГОСТ 19771-93) Кутики сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2255-93 (ГОСТ 19772-93) Кутики сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення і вимоги

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 6026:2008/ГОСТ 26877-2008 Металопродукція. Методи вимірювання відхилів форми

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7642:2014 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію

ДСТУ 7649:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7650:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення вуглецю

ДСТУ 7651:2015 СталЬ вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки

ДСТУ 7652:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору

ДСТУ 7653:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію

ДСТУ 7654:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю

ДСТУ 7655:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку

ДСТУ 7656:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому

ДСТУ 7657:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді

ДСТУ 7658:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю

ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент

ДСТУ 8541:2015 Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю (ГОСТ 12344-2003, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82), IDT) (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання марганцю)

ДСТУ ГОСТ 12358:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання миш’яку (ГОСТ 12358-2002, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ніобію (ГОСТ 12361-2002, IDТ)

ДСТУ EN 10025-2:2007 Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей (EN 10025-2:2004, IDТ)

ДСТУ EN 10051:2008 Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої та легованої сталі. Допуски на розміри й форму (EN 10051:1991, IDТ)

ДСТУ ISO 4942:2014 Сталь та чавун. Визначання вмісту ванадію. Спектрофотометричний метод з N-BPHA (ISO 4942:1988, IDТ)

ДСТУ ISO 9647:2014 Сталь та чавун. Визначання вмісту ванадію. Метод полум’яної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 9647:1989, IDT)

ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые, легированные. Методы определения азота

ГОСТ 1577-93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online