ДСТУ 7880:2015 Удобрения органические. Требования к применению в органическом производстве

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Добрива органічні
ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

ДСТУ 7880:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: А. Кутова; М. Лазебна, канд. с.-г. наук; Є. Скрильник, д-р с.-г. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо застосування добрив

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

8 Транспортування та зберігання добрив

Додаток А Добрива, дозволені для використання в органічному виробництві

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ
ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В ОРГАНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ORGANIC FERTILIZERS
REQUIREMENTS FOR THE APPLICATION
AT ORGANIC FARMING

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо застосування органічних добрив (далі — добрива) в органічному виробництві.

1.2 Цей стандарт застосовний суб’єктами господарювання, які працюють або планують працювати в галузі органічного виробництва.

1.3 Вимоги щодо безпечності застосування добрив та охорони довкілля викладено в розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання такі нормативні документи:

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4944:2008 Агрохімікати. Встановлення концентрацій шкідливих речовин

ДСТУ 7938:2015 Добрива органічні. Агрономічні вимоги щодо якості добрив для використання в органічному виробництві

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні умови (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСТУ ЕN 405:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні з клапанами для захисту від газів або газів і аерозолів. Вимоги, випробовування, марковання (EN 405:2001, IDT)

ДСТУ EN 1731-2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від механічних ушкоджень і/або впливу тепла сітчасті для промислового та непромислового використовування (EN 1731:1997, IDT)

ДСТУ EN ISO 20346:2010 Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття (EN ISO 20346:2004/АС:2007/А1:2007, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Вогнетривкість речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички ґумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від нетоксичного пилу. Технічні умови)

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від нетоксичного пилу. Технічні умови)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПин 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online