ДСТУ 8064:2015 Кориандр. Технология выращивания. Общие требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРІАНДР ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Загальні вимоги

ДСТУ 8064:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва)

РОЗРОБНИКИ: О. Болотських, д-р с.-г. наук (науковий керівник); М. Довгаль, канд. с.-г. наук; М. Євтушенко, канд. біол. наук;. А. Свиридов, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Технологічні вимоги

5.1 Ґрунти. Попередники

5.2 Обробіток ґрунту

5.3 Внесення добрив і застосування гербіцидів

5.4 Підготування насіння до сівби

5.5 Сівба

5.6 Догляд за рослинами

5.7 Збирання

5.8 Післязбиральна обробка та зберігання

6 Методи контролювання

7 Оцінювання якості робіт

8 Вимоги до безпеки та охорони довкілля

Додаток А Норми внесення вапна залежно від рН(КСІ) і гранулометричного складу ґрунту

Додаток Б Норми внесення добрив під коріандр залежно від ґрунтово-кліматичної зони й типу ґрунту

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРІАНДР. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Загальні вимоги

КОРИАНДР. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Общие требования

CORIANDER. TECHNOLOGY OF CULTIVATION
Common requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій в тій послідовності, яку має бути витримано під час вирощування коріандру на зелень та для отримання насіння, як ефіроолійної сировини та посівного матеріалу, методів контролювання та оцінювання якості робіт.

1.2 Вимоги щодо безпеки для життя, здоров’я людини та охорони довкілля під час виконування технологічних операцій, викладено в розділі 8 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

ДСТУ 2175-93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 7160:2010 Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови

ДСТУ 2416-94 Плуги загального призначення та лущильники лемішні. Загальні технічні умови

ДСТУ 2949-94 Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення

ДСТУ 3978-2000 Машини та обладнання сільськогосподарські. Назви та марки

ДСТУ 4138-2003 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості

ДСТУ 4691-2006 Землеробство. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4756-2007 Захист рослин. Терміни і визначення понять

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственнью. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобреннями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих та підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения (Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до стічних вод та їх осадів для зрошення і удобрення)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online