ДСТУ 8158:2015 Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРУШІ СВІЖІ РАННІХ ТЕРМІНІВ ДОСТИГАННЯ

Технічні умови

ДСТУ 8158:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України

РОЗРОБНИКИ: І. Гриник, д-р с.-г. наук; П. Кондратенко, д-р с.-г. наук; А. Омельченко; Л. Шевчук, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21714-76)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Терміни та визначення понять

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Транспортування і зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Код державного класифікатора продукції і послуг (ДКПП)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГРУШІ СВІЖІ РАННІХ ТЕРМІНІВ ДОСТИГАННЯ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГРУШИ СВЕЖИЕ РАННИХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

FRESH PEARS OF EARLY TERMS OF RIPENING
SPECIFICATIONS

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на свіжі груші ранніх термінів достигання усіх помологічних сортів (Pyrus communis L.), які заготовляють до першого вересня і реалізують у торговельній мережі для споживання у свіжому вигляді.

1.2 Вимоги щодо безпечності для життя, здоров’я людини та охорони довкілля викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти і нормативні документи:

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про пожежну безпеку»

ДК 01.6:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбір проб

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССПБ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ДБН В.2.2-12-2003 Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції

ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

НАОП 2.2.00-1.10-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок (Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online