ДСТУ 8298:2015 Плоды и ядра фундука. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛОДИ ТА ЯДРА
ФУНДУКА
Технічні умови

ДСТУ 8298:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: П. Кондратенко, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Л. Левчук; П. Моргун, канд с.-г. наук; Л. Шевчук, д-р с.-г наук, В. Юрченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ, наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 череня 2015 p. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасування а Україні ГОСТ 16834-01 та ГОСТ 16835-81)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Правила приймання

6 Методи контролювання

7 Пакування

8 Маркування

9 Транспортування

10 Зберігання

11 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛОДИ ТА ЯДРА ФУНДУКА
Технічні умови

ПЛОДЫ И ЯДРА ФУНДУКА
Технические условия

HAZELNUT NUTS AND KERNELS
Technical conditions

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на плоди (горіхи) та ядра фундука всіх помологічних сортів (Corulus maxima P. Mill), які реалізують у торговельній мережі і використовують для промислової переробки. Цей стандарт установлює технічні умови для плодів і ядер фундука.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті с посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2789-64 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважу вальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестацій

ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні положення (EN 12393-1 1998, IDT)

ДСТУ EN 12393-2:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохромзгографічним методом. Частика 2. Методи екстрагування та очищення (EN 12393-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 12393-3:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 3. Визначення та підтверджувальні випробування (EN 12393-3:1998, IDT)

ДСТУ ISO 751:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Метод визначення сухих речовин. не розчинних у воді (контрольний метод) (ISO 751:1998, IDT)

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб (ISO 874:1980, IDT)

ДСТУ ISO 2447:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту олова (ISO 2447:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 8581:1983, IDT)

ДСТУ ISO 6633:2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6633:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6634:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту миш'яку спектрометричним методом із застосуванням діетилдитіокарбамету срібла (ISO 6634:1982, IDT)

ДСТУ ISO 6636-2:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту цинку Частина 2. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції (ISO 6636-2:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6636-3:2001 Продукти перероблення фруктів і овочів Визначення вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону (ISO 6636-3:1963, IDT)

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту ртуті. Спектрометричний метод полуменевої атомної абсорбції (ISO 6637:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7952:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення, визначення вмісту міді спектрометричним методом безполуменевої атомної абсорбції (ISO 7952:1994, IDT)

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

ГОСТ 14192-95 Маркировка грузов (Маркування вантажів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online