Государственный реестр нормативно-правовых актов по вопросам пожарной безопасности (по состоянию на 29.12.2018)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
10.10.2003 № 388

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
станом на 29.12.2018 року

Позначення (шифр) нормативно-правового акта

Назва нормативно-правового акта

Організація-розробник

Дані про узгодження

Дані про затвердження та введення в дію

Дані про реєстрацію в Мін’юсті України (дата та номер реєстрації) 

Строк дії

                        Дані про внесення змін

Примітки (додаткові дані)

узгоджуючі організації

дати узгодження та номери документів, якими узгоджено

дата затвердження (номер документа, яким затверджено)

організація, яка затвердила

дата введення в дію

дата внесення змін

ким внесені зміни

номери розділів і пунктів, які змінилися 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Кодекс

 

Кодекс цивільного захисту України

МНС України

 

 

02.10.2012 №5403-VI

Верховна Рада України

01.07.2013

 

 

14.05.2013 №224-VII
20.06.2013 №353-VII
27.03.2014 № 1166-VII
28.12.2014 № 76-VIII
15.01.2015 № 124-VIII
10.11.2015 № 766-VIII
02.06.2016 № 1404-VIII 
13.04.2017 № 2020-VIII
№ 2246-VIII від     07.12.201 7

Верховна Рада України
Верховна Рада України
Верховна Рада України
Верховна Рада
України Верховна Рада
України Верховна
Рада України
Верховна Рада
України Верховна
Рада України
Верховна Рада України

ч.5 ст.101; ст.106 п.8: ч.2, ч.3, доповнити частиною 4; ч.4  ст.107; ч.28 ст.129 ч.2 ст.17 п.7; п.39-41 - вилучити; п.1 ч.5 ст.24; ч.4 ст.30; ч.3 ст.31; ч.6 ст.34; ст.45; ч.4  ст.57; ч.2 ст.64; ч.1 ст.67 п.2, п.5 - вилучити, п.7; ч.1 ст.133; абз.1 ч.1 ст.134; п.3 та абз.2 п.4 Розд.XII - вилучитич.4 ст.117;ч.2 ст.120.ч.2 ст.120ст.46ч.7 ст.61, ч.11 ст.79ч.7ст.61п.17 ч.2 ст.17 ч.6 ст.34ч. 3, 7 та 11  ст. 119

 

НАПБ А.01.001-2014
 

Правила пожежної безпеки в Україні

Департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС України

Мінрегіон України  СПО об'єднань профспілок
Мінсоцполітики
Міністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров'я України
ДСНС України Держпідприємництво
Мінекономрозвитку
України  

2015
23.02.2015
№04-18/227-спо
19.12.2014
№ 15228/0/14-
14/011
12.02.2015
18.02.2015
№ 09-
05/171/4876
11.02.2015
08.12.2014
№9575/0/20-14
25.01.2015
№2723-030357-
03 

30.12.2014
Наказ №1417

МВС України

10.04.2015

 05.03.2015 №252/26697

15.08.2016
31.07.2017   

Наказ МВС України №810, зареєстрований в Мін’юсті України 07.09.2016
№ 1222/29352 Наказ МВС України № 657, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 22 серпня
2017 р. за № 1048/30916

1) у главі 1  розділу ІV: п.1.7,
п.1.9, п.1.162) у розділі VІ: абз.2
п.1.7. глави 1 та
п.3.7. глави 3 1. В абзаці другому пункту 3 розділу І
2. У розділі ІІ:1) абзац сімнадцятий пункту 3;2) абзац перший пункту
4;3) у пункті 5: абзац перший; перше речення абзацу другого; 4) доповнити розділ новим пунктом 22.3. У
розділі IІІ:1) у главі 1: абзац перший пункту 1.1; абзац другий пункту 1.12 виключити;2) у главі 2: пункт 2.3; пункт 2.5; абзац перший пункту 2.9; пункт 2.11; абзац перший пункту 2.12; абзац другий пункту 2.16; пункт 2.21; пункт 2.23; пункт 2.24; пункт 2.27; пункт 2.28; пункт 2.29; перше речення пункту 2.31; перше речення пункту 2.32; абзац четвертий пункту 2.37.4. У розділі IV:1) у главі 1: друге речення абзацу другого пункту 1.6; абзац одинадцятий пункту 1.18; пункт 1.24.2) у главі 2: абзац перший пункту 2.6; пункт 2.11; пункт 2.18; у пункті 2.23: абзац перший, абзац другий та абзац третій; абзац п’ятий пункту 2.27.3) абзац третій пункту 3.4 глави 3.4) у главі 4: пункт 4.1; пункт 4.3; пункт 4.4 виключити.5. У розділі V:1) у главі 1: пункт 1.4; пункт 1.6. 2) у главі 2: у пункті 2.1: підпункт 1 виключити.У зв’язку з цим підпункти 2 - 12 вважати відповідно підпунктами 1 - 11; перше речення підпункту 4; підпункт 6; у пункті 2.2: підпункт 1 виключити.У зв'язку з цим підпункти 2 - 13 вважати відповідно підпунктами 1 - 12;перше речення підпункту 1; перше речення підпункту 9.3) у главі 3:- пункт 3.1; абзац п’ятий пункту 3.10; абзац третій пункту 3.11.6. У розділі VІ:1) у главі 1: третє речення пункту 1.3; пункт 1.6.2) у главі 2: пункт 2.8; абзац другий пункту 2.17 виключити; абзац другий пункту 2.28; пункт 2.29.3) пункт 3.2 глави 3;4) у главі 4: абзац другий пункту 4.1; абзац другий пункту 4.7;5) пункт 5.6 глави 5;6) пункт 8.1 глави 8;7) у главі 9: у пункті 9.1: абзац другий підпункту 3; абзац перший підпункту 8; у пункті 9.2: підпункт 1; підпункт 2; абзац другий підпункту 24; абзац другий підпункту 25; підпункт 3 пункту 9.3; підпункт 1 пункту 9.5.8) у главі 10: пункти 10.1-10.3; пункт 10.5; пункт 10.7; пункт 10.11; у пункті 10.12: абзац третій, абзац четвертий та абзац п’ятий; пункт 10.14 доповнити підпунктом 5;9) пункт 12.1 глави 12. 7. У розділі VІІ:1) друге речення абзацу шостого пункту 1.1 глави 1;2) пункт 2.1 глави 2 виключити.У зв’язку з цим пункти 2.2 - 2.28 вважати відповідно пунктами 2.1 - 2.27;3) у главі 4: речення перше пункту 4.16; абзац четвертий пункту 4.48.

НАПБ А.01.002-2004

 

Правила пожежної безпеки в лісах України

 

УПВІЛГ “Укрдіпроліс”

МНС України,
Мінприроди України,
Держнагляд­охоронпраці України,
Держспожив­стандарт України, Держпід­приємництво України

24.12.2004
21.03.2005
21.03.2005
10.02.2005
21.02.2005

 

27.12.2004 Наказ №278

 

Держком­лісгосп України

 

04.04.2005

 

 24.03.2005 №328/10608

 

         

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online