ДСТУ ISO 7900-2001 Проволока стальная оцинкованная для ограждения. Технические условия (ISO 7900:1988, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ СТАЛЕВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ
 ДЛЯ ОГОРОДЖУВАННЯ

Технічні умови
(ISO 7900:1988, IDТ)

ДСТУ ISO 7900-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом металовиробів, ТК 136 «Кріпильні вироби»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 657 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 7900:1988 Zinc-coated steel wire for fencing (Дріт сталевий оцинкований для огороджування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук, проф.; О. Бойко, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Позначення та інша інформація

4 Замовлення

5 Вимоги

6 Приймальне випробовування

7 Маркування

8 Рекламації

Додаток НА Інформація про останні видання нормативних документів, на які посилаються у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 7900:1988 Zinc-coated steel wire for fencing (Дріт сталевий оцинкований для огороджування)»

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби». Стандарт вміщує вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ»;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту доповнено словами «Технічні умови» — згідно з вимогами державної системи стандартизації України;

— ISO 7989:1988 в Україні прийнято як ідентичний державний стандарт ДСТУ ISO 7989 «Цинкові покриття на сталевому дроті. Методи визначання маси цинкового покриття»;

— поряд з ДСТУ ISO 7900 діє ГОСТ 5336-80 «Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия»;

— стандарт доповнено бібліографічними даними;

— стандарт доповнено національним додатком НА, у якому є інформація про останні видання нормативних документів, на які посилаються у розділі 2;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назв стандартів та виділено в тексті рамкою.

Примітка. Згідно з прийнятою термінологією в Україні «сітка зі зчепленими ланками» — синонім «сітки плетеної».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ СТАЛЕВИЙ ОЦИНКОВАНИЙ ДЛЯ ОГОРОДЖУВАННЯ
Технічні умови

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ
Технические условия

ZINC-COATED STEEL WIRE FOR FENCING
Specifications

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до тягнутого сталевого дроту, оцинкованого гарячим способом і призначеного для виготовлення дротяних огорож загальної призначеності, колючого дроту для огороджування, дроту для огороджування полів і сітки зі зчепленими ланками. Вимоги стандарту не поширюються на дріт з покриттям, який узятий з готового виробу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені стандарти містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені видання були чинні. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань перерахованих далі стандартів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 377:1985 Wrought steel — Selection and preparation of samples and test pieces

ISO 404:1981 Steel and steel products — General technical delivery requirements

ISO 6892:1984 Metallic materials — Tensile testing

ISO 7989:1988 Zinc coatings for steel wire

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 377:1985 Ковкі сталі. Відбирання і готування проб та зразків для випробовування

ISO 404:1981 Сталь і вироби зі сталі. Загальні технічні вимоги постачання

ISO 6892:1984 Матеріали металеві. Випробовування на розтяг

ISO 7989:1988 Цинкові покриття на сталевому дроті

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online