ДСТУ 7653:2014 Земляника свежая. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУНИЦЯ СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 7653:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: П. Кондратенко, д-р с.-г. наук; Л. Левчук; Л. Шевчук (науковий керівник), канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6828-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Правила приймання

6 Методи контролювання

7 Паковання

8 Маркування

9 Транспортування

10 Зберігання

11 Гарантії виробника

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУНИЦЯ СВІЖА
Технічні умови

ЗЕМЛЯНИКА СВЕЖАЯ
Технические условия

FRESH STRAWBERRIES
Technical conditions

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на свіжі ягоди суниці всіх помологічних сортів (Fragaria grandiflora L.), які заготовляють (закуповують) та відвантажують і реалізовують у торгівельній мережі для споживання у свіжому вигляді, а також використовують для промислового перероблення.

Обов’язкові вимоги щодо якості ягід суниці викладено в розділі 4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб (ISO 874:1980, IDT)

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті.

МБТиСН № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарньїе нормьі качества про- довольственного сьірья и пищевьіх продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online