ДСТУ 9003:2020 Технология строительства магистральных и промышленных трубопроводов из гибких композитных труб. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА
МАГІСТРАЛЬНИХ І ПРОМИСЛОВИХ
ТРУБОПРОВОДІВ
ІЗ ГНУЧКИХ КОМПОЗИТНИХ ТРУБ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 9003:2020

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівництво об'єктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу» (ТК 318), Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 20 березня 2020 р. № 77 з 2021-07-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познака та скорочення

5 Вимоги до гнучких композитних труб

5.1 Загальні вимоги до гнучких композитних труб

5.2 Спеціальні проектні характеристики та вимоги до гнучких композитних труб

5.3 Вимоги до технічної документації на гнучкі композитні труби

6 Проектні вимоги

6.1 Загальні проектні вимоги до гнучких композитних трубопроводів

6.2 Вибирання траси гнучких композитних трубопроводів

6.3 Схеми прокладання гнучких композитних трубопроводів

6.4 Багатониткове прокладання гнучких композитних трубопроводів

6.5 Система вентиляції гнучких композитних трубопроводів

6.6 Стійкість гнучких композитних трубопроводів

6.7 Захист від корозії кінцевих, міжтрубних та спеціальних фітингів, гнучких композитних труб, підсилених металом

6.8 Познака траси підземного гнучкого композитного трубопроводу

7 Транспортування та зберігання гнучких композитних труб

7.1 Транспортні роботи

7.2 Вантажно-розвантажувальні роботи

7.3 Зберігання гнучких композитних труб

7.4 Транспортування порожніх барабанів

8 Підготовчі роботи

8.1 Розмітка смуги відводу

8.2 Розчищення смуги відводу

8.3 Планування смуги відводу

9 Земляні роботи та рекультивація

9.1 Рекультивація земель

9.2 Геометричні розміри траншеї

9.3 Розроблення траншеї

9.4 Засипання траншеї

10 Монтувальні роботи

10.1 Розмотування гнучких композитних труб з барабанів/бухт

10.2 Випрямлення гнучких композитних труб

10.3 Розрізання гнучких композитних труб

10.4 Готування гнучких композитних труб, кінцевих, міжтрубних та спеціальних фітингів до з’єднання

10.5 Вимоги до кінцевих, міжтрубних та спеціальних фітингів

10.6 Установлення кінцевих, міжтрубних та спеціальних фітингів

10.7 З’єднання гнучких композитних трубопроводів зі сталевими трубопроводами, технологічним обладнанням та фонтанною арматурою

10.8 Установлення стоякових жолобів

10.9 Змотування надлишку розмотаної гнучкої композитної труби назад на барабан чи в бухту

10.10 Способи укладання гнучких композитних трубопроводів

10.11 Укладання гнучких композитних трубопроводів у траншею бічним насуванням

10.12 Укладання гнучких композитних трубопроводів протягуванням дном траншеї

10.13 Заходи для запобігання пошкодженням гнучких композитних трубопроводів під час укладання

10.14 Наземне укладання гнучких композитних трубопроводів

10.15 Будівництво переходів гнучких композитних трубопроводів через автомобільні дороги та залізниці

10.16 Будівництво переходів гнучких композитних трубопроводів через водні перешкоди, болота

10.17 Надземне прокладання гнучких композитних трубопроводів

10.18 Безтраншейне прокладання гнучких композитних трубопроводів через природні та штучні перешкоди

10.19 Безтраншейна реконструкція дефектних, зношених сталевих трубопроводів

11 Очищення внутрішньої порожнини та випробування гнучких композитних трубопроводів

11.1 Очищення внутрішньої порожнини гнучких композитних трубопроводів

11.2 Готування гнучких композитних трубопроводів до випробування

11.3 Випробування гнучких композитних трубопроводів

11.4 Видалення води з гнучкого композитного трубопроводу після випробування

11.5 Випробування газовідвідної системи

12 Контролювання якості виконання робіт

12.1 Приймальний контроль гнучких композитних труб, кінцевих, міжтрубних та спеціальних фітингів, аксесуарів

12.2 Операційний контроль

12.3 Контролювання якості з’єднань гнучких композитних труб

13 Вимоги щодо безпеки

13.1 Загальні вимоги щодо безпеки

13.2 Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, зберігання гнучких композитних труб

13.3 Безпека під час виконання земляних робіт

13.4 Безпека під час виконання монтувальних робіт

13.5 Безпека під час очищення порожнини та випробування трубопроводів

13.6 Пожежна безпека

14 Вимоги щодо збереження довкілля

15 Приймання в експлуатацію трубопроводу

Додаток А (довідковий) Основні види гнучких композитних труб та їхні технічні характеристики

Додаток Б (довідковий) Сумісність гнучких композитних труб

Бібліографія

ВСТУП

Стандарт установлює основні технічні вимоги щодо проектування, технології будівництва, контролювання якості та приймання магістральних і промислових трубопроводів із гнучких композитних труб.

Пріоритетні питання, розв'язанню яких сприяє стандарт:

- термінологічне визначення технічних засобів, процесів і понять, пов'язаних з будівництвом трубопроводів із гнучких композитних труб;

- підвищення якості розроблення проектів з будівництва трубопроводів із гнучких композитних труб;

- підвищення безпеки, ефективності, захисту довкілля та якості виконання робіт з будівництва трубопроводів із гнучких композитних труб.

Відповідальний за цей стандарт — ТК 318 «Будівництво об’єктів видобування, транспортування та зберігання нафти і газу».

Цей стандарт містить вимоги до проектування та будівництва, контролювання якості та приймання трубопроводів із гнучких композитних труб.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА
МАГІСТРАЛЬНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ
ІЗ ГНУЧКИХ КОМПОЗИТНИХ ТРУБ
Загальні технічні вимоги

MAIN AND FIELD PIPELINES CONSTRUCTION TRCHNOLOGY
WITH FLEXIBLE COMPOSITE PIPES
General technical requirements

Чинний від 2021-07-001

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні технічні вимоги до проектування, технології будівництва, контролювання якості та приймання магістральних і промислових трубопроводів із гнучких композитних труб умовним діаметром не більше ніж 200 мм підземного, наземного, надземного, підводного та безтраншейного прокладання та безтраншейної реконструкції з надлишковим тиском не більше ніж 24,1 МПа, що працюють за температури не більше ніж 82 °С, призначених для транспортування природного газу, нафти та інгібіторів (корозії, утворення газових гідратів тощо).

Цей стандарт застосовний для проектування, будівництва, контролювання якості та приймання: — магістральних трубопроводів;

— промислових трубопроводів;

— інгібіторопроводів;

— технологічних трубопроводів;

— нафтопроводів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 4329:2004 Магістральні трубопроводи. Знаки позначання трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б Д.2.2-25:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Магістральні та промислові трубопроводи газонафгопродуктів (Збірник 25) (ДБН Д.2.2-25-99, MOD).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online