ДСТУ EN 10223-5-2001 Проволока стальная и проволочные изделия для ограждений. Часть 5. Сетка плетеная из стальной проволоки со связанными и шарнирно соединенными ячейками. Технические условия (EN 10223-5:1998...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ СТАЛЕВИЙ
ТА ДРОТЯНІ ВИРОБИ ДЛЯ ОГОРОДЖУВАННЯ
Частина 5. Сітка плетена зі сталевого дроту зі зв’язаними і шарнирно з’єднаними чарунками.
Технічні умови (EN 10223-5:1998, IDТ)

ДСТУ EN 10223-5-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом метало виробів, ТК 136 «Кріпильні вироби»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 657 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає EN 10223-5:1998 Steel wire and wire products for fences — Part 5: Steel wire woven hinged joint and knotted mesh fencing (Дріт сталевий та дротяні вироби для огороджування. Частина 5. Сітка плетена зі сталевого дроту зі зв’язаними і шарнірно з’єднаними чарунками)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук, проф.; О. Бойко, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник); Ю. Федоров

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Інформація, яку надає покупець

5 Умовні позначення шарнірно з’єднаних і зв’язаних сіток

6 Виробництво

7 Вимоги

8 Відбирання зразків і випробовування

9 Контролювання і документи

10 Методи випробовування

11 Пакування

Додаток А Типові позначення плетеної сітки із шарнірно з’єднаними чарунками

Додаток НА Перелік державних стандартів України (ДСТУ EN), ідентичних європейським стандартам, посилання на які наведено в EN 10223-5:1998

Додаток НБ Інформація пр останні видання нормативних документів, на які наведено посилання в EN 10223-5:1998

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 10223-5:1998 Steel wire and wire products for fences — Part 5: Steel wire woven hinged joint and knotted mesh fencing (Дріт сталевий та дротяні вироби для огороджування. Частина 5. Сітка зі сталевого дроту зі зв’язаними і шарнірно з’єднаними чарунками).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 136 «Кріпильні вироби». Стандарт вміщує вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ»;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— національний інформаційний додаток НА включено як керівництво для користувачів;

— назву стандарту доповнено словами «Технічні умови» відповідно до вимог державної системи стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», яке в тексті стандарту виділено рамкою;

— стандарт доповнено національним довідковим додатком НБ, що містить інформацію про останні видання нормативних документів, посилання на які наведено в розділі 2 цього стандарту;

— стандарт доповнено бібліографічними даними.

Цей стандарт діє поряд з чинними в Україні нормативними документами, які наведено в до датку НА, та з ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия; ДСТУ ISO 7989-2001 Цинкові покриття на сталевому дроті. Методи визначання маси цинкового покриття.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ СТАЛЕВИЙ ТА ДРОТЯНІ ВИРОБИ ДЛЯ ОГОРОДЖУВАННЯ
Частина 5. Сітка плетена зі сталевого дроту зі зв’язаними і шарнірно з’єднаними чарунками

Технічні умови
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ И ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
Часть 5. Сетка плетеная из стальной проволоки со связанными и шарнирно соединенными ячейками Технические условия

STEEL WIRE AND WIRE PRODUCTS FOR FENCES
Part 5. Steel wire woven hinged joint and knotted mesh fencing Specifications

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає переважні розміри, властивості і покриття з цинку і цинкового сплаву для сітки, сплетеної зі сталевого дроту зі зв’язаними і шарнірно з'єднаними чарунками.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх наведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань, радять звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10218-1 Steel wire and wire products — General — Part 1: Test methods

EN 10218-2 Steel wire and wire products — General — Part 2: Wire dimensions and tolerances

prEN 10244-1 Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 1: General principles

prEN 10244-2 Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc and zinc alloy coating.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10021 Загальні технічні умови поставки для виробів зі сталі та чавуну

EN 10204 Металеві вироби. Типи документів контролю

EN 10218-1 Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 1. Методи випробувань

EN 10218-2 Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 2. Розміри дроту та допуски

prEN 10244-1 Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриття кольоровим металом на сталевому дроті. Частина 1. Загальні правила

prEN 10244-2 Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриття кольоровим металом на сталевому дроті. Частина 2. Покриття цинком або цинковим сплавом.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online