ДСТУ 3433-96 Надежность в технике. Модели отказов. Основные положения (ГОСТ 27.005-97)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Надійність техніки
МОДЕЛІ ВІДМОВ
Основні положення

ДСТУ 3433-96
(ГОСТ 27.005-97)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Асоціацією «Надійність машин та споруд», ТК 68

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 2 жовтня 1996 р. № 409

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 грудня 1997 р. № 732

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. П. Стрельніков, д-р техн. наук (керівник розробки), О. В. Федухін, канд. техн. наук, В. П. Коньков, канд. техн. наук, Б. В. Пранік, канд. техн, наук, О. Б. Кравченко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до моделей відмов

7 Формалізація та основні характеристики моделей відмов

7.1 Суто імовірнісні моделі відмов

7.2 Імовірнісно-фізичні моделі відмов

7.3 Порівняльний аналіз моделей відмов

8 Методи вибору моделі відмов

8.1 Вибір моделі відмов у разі наявності статистичних даних

8.2 Вибір моделі відмов у разі відсутності статистики відмов

8.3 Визначення коефіцієнта варіації у разі відсутності статистики відмов

Додаток А Правила перевірки згідності дослідного і теоретичного розподілів

Додаток Б Приклади апроксимації дослідних розподілів відмов

Додаток В Визначення коефіцієнта варіації розподілу відмов

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ
МОДЕЛІ ВІДМОВ
Основні положення

НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
МОДЕЛИ ОТКАЗОВ
Основные положения

DEPENDABILITY IN TECHNICS
FAILURE MODELS
Basic principles

Чинний від 1999-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на об'єкти (елементи, системи), для яких проводять розрахунки, оцінку та контроль показників надійності, а також вирішують інші завдання надійності, які грунтуються на використанні моделей відмов (моделей надійності).

Стандарт установлює вимоги до функцій розподілу випадкових величин, використовуваних як моделі відмов чи моделі надійності, схеми формалізації розподілів відмов, переважні моделі відмов, а також методи вибору моделей відмов для конкретних ситуацій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такий стандарт:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online