Р В.2.3-218-02070915-697:2007 Рекомендации по применению габионовых конструкций в дорожном строительстве

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

Державна служба автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Національний транспортний університет

РЕКОМЕНДАЦІЇ
із застосування габіонових конструкцій у
дорожньому будівництві

Р В.2.3-218-02070915-697:2007

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Перелік нормативних документів на які є посилання у цих нормах

3 Загальні положення

4 Типи габіонових конструкцій

5 Укріплення укосів земляного полотна та схилів

6 Збирання та монтування габіонових конструкцій

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці рекомендації призначені для вибору конструкцій укріплення конусів та укосів земляного полотна із застосуванням габіонів при проектуванні та будівництві автомобільних доріг загального користування. Ці рекомендації поширюються на матеріали, конструкції і схеми застосування габіонів.

Наведені результати досліджень з раціонального використання габіонових конструкцій укріплення з урахуванням характеру розвитку деформацій, пов’язаних з порушенням загальної та місцевої стійкості.

Рекомендації розроблені на основі аналізу й узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду.

Рекомендації призначені для використання проектними, а також будівельними організаціями, які виконують роботи з будівництва автомобільних доріг загального користування.

2 ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ Є
ПОСИЛАННЯ У ЦИХ НОРМАХ

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування

СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Інженерний захист територій, будівель та споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування)

СНиП 2.02.01-83 Основания здания и сооружений (Основи будівель та споруд)

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт (Промисловий транспорт)

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (Підпірні стінки, судноплавні шлюзи, рибопропускні і рибозахисні споруди)

СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод (Захист гірських виробок від підземних та поверхневих вод) 4

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления (Інженерний захист території від затоплення та підтоплення)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи та фундаменти)

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несні та огороджуючі конструкції)

ВБН В.2.3-218-007-98 Екологічні вимоги до автомобільних доріг (проектування).

ВСН 167-70 Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства (Технічні вказівки по проектуванню підпірних стін для транспортного будівництва)

89-2000.РУС Альбом. Конструкції річкових укріпних споруд на гірських автомобільних дорогах України

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online