ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96 Система антикоррозионной защиты объектов нефтегазового комплекса. Основные положения. Общие требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА АНТИКОРО3ІЙНОГО ЗАХИСТУ OБ'ЄKTIB
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
OCHOBHI ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості України
Київ
1996

РОЗРОБЛЕНО: ВАТ "ІВП ВНІПІТРАНСГАЗ" (Кузьменко Ю. О., Гужов Ю. П.)

ВНЕСЕНО: AT "УКРГАЗПРОЕКТ"

ЗАТВЕРДЖЕНО: НАКАЗОМ ДЕРЖНАФТОГАЗПРОМУ від 14 листопада 1996 р. № 198

ВВЕДЕНО В ДІЮ: з 1 грудня 1996 р.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система антикорозійного захисту об'єктів нафтогазового комплексу

Основні положення

Загальні вимоги

ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96

Вводяться вперше

Ці відомчі будівельні норми установлюють загальні вимоги, мету, призначення i сферу дії, а також структуру, склад i позначення комплексу взаємопов'язаних нормативів з антикорозійного захисту об'єктів нафтогазової галузі. Вимоги цих норм є обов'язковими для вcix підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, що виконують роботи для нафтогазового комплексу. Вимоги цього комплексу взаємопов'язаних відомчих норм повинні відповідати вимогам державних будівельних норм i стандартів.

1 ГАЛУЗЬ ПОШИРЕННЯ КОМПЛЕКСУ НОРМАТИВІВ

1.1 Дотримання цього комплексу відомчих норм є обов'язковим при підготовці вхідних даних, створенні, модернізації та експлуатації систем антикорозійного захисту та їx складових на об'єктах нафтогазового комплексу.

1.2 Вимоги цих норм повинні бути прийняті до реалізації підприємствами-замовниками, науково-дослідними i проектними організаціями, геолого-розвідувальними, будівельними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями, підприємствами-виробниками антикорозійного обладнання i матеріалів.

1.3 Вимоги цього комплексу відомчих норм невід'ємні від вимог державних норм i стандартів до об'єктів нафтогазового комплексу, а також від нормативних вимог з екології, безпеки, ефективності функціонування технічних засобів.

1.4 Цей комплекс відомчих нормативних документів встановлює вимоги до протикорозійного захисту від підземної, внутрішньої та атмосферної корозії підземних, підводних та надземних (наземних) сталевих споруд нафтогазового комплексу.

1.5 До підземних (підводних) споруд віднесені сталеві магістральні трубопроводи i промислові об'єкти, а саме:

- лінійна частина газо-, нафто- чи продуктопроводів з відводами (від головних споруд промислу чи переробного заводу до пунктів, що розподіляють транспортований продукт споживачеві);

- комунікації промислових майданчиків (газо-, нафто- та продуктопроводи компресорних, газорозподільних, перекачувальних, насосних станцій i головних споруд промислів);

- обсадні колони i глибинне устаткування свердловин i трубопроводи газонафтопромислів, підземних сховищ газу та установок підготовки нафти i газу, міжпромислові трубопроводи;

- підземні резервуари i сталеві технологічні трубопроводи, а також заглиблена або обвалована ґрунтом поверхня резервуарів на проммайданчиках складу нафти i нафтопродуктів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online