ДСТУ 7257:2012 Метрологія. Цистерни автомобільні для харчових рідин. Методика повірки (калібрування)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ЦИСТЕРНИ АВТОМОБІЛЬНІ
ДЛЯ ХАРЧОВИХ РІДИН
Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7257:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України спільно з Технічним комітетом «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

РОЗРОБНИК: Г. Народницький, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1354

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.404-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Операції повірки

4 Умови повірки

5 Засоби повірки

6 Вимоги щодо безпеки

7 Підготовка до повірки

8 Проведення повірки

9 Оформлення результатів повірки

Додаток А Значення коефіцієнта К зміни густини води залежно від температури за формулою (2). Визначання місткості цистерни

Додаток Б Форма протоколу повірки цистерни об’ємним методом мірниками

Додаток В Форма протоколу повірки цистерни об’ємним методом лічильником води

Додаток Г Форма протоколу повірки цистерни масовим методом

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ЦИСТЕРНИ АВТОМОБІЛЬНІ ДЛЯ ХАРЧОВИХ РІДИН
Методика повірки (калібрування)

МЕТРОЛОГИЯ
ЦИСТЕРНЫ АВТО МОБИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Методика поверки (калибровки)

METROLOGY
TANKS VEHICLE FOR FOOD LIQUIDS
Procedure of verificaition (calibration)

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на методику повірки (калібрування) цистерн автомобільних для харчових рідин (цистерн, які встановлюють на автотранспортні засоби для перевезення молока, молочної продукції, вина, виноматеріалів, спирту та інших, далі — цистерни), що відповідають вимогам ГОСТ 9218, та які використовують як транспортні міри місткості. Стандарт поширюється також на методику повірки (калібрування) цистерн для перевезення молока, які виготовлені до на буття чинності ГОСТ 9218 та перебувають в експлуатуванні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3989:2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 7218:2011 Метрологія. Мірники металеві еталонні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7219:2011 Метрологія. Мірники металеві технічні. Методика повірки (калібрування)

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови

 ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9392-89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия (Рівні рамні та брускові. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ТУ 25-1819.0021-90 Секундомеры механические (Секундоміри механічні).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online