ДСТУ ISO 5802:2010 Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик за місцем встановлення (ISO 5802:2001, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОМИСЛОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ

Методи випробовування характеристик за місцем встановлення 
(ISO 5802:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 5802:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ 
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») 
2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації України (ТК 57) «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції»

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Літовка (науковий керівник); В. Ніконов; Г. Михайловська

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28.12.2010 р. № 631 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5802-2001 Industrial fans — Performance testing in situ (Промислові вентилятори. Методи випробовування характеристик за місцем встановлення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та умовні познаки

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Умовні познаки та одиниці вимірювання

4 Вимірювані величини

5 Загальні умови та процедури, що стосуються випробовування за місцем установлення

5.1 Загальні рекомендації

5.2 Вибір точки випробовування для випадку, коли змінюваним є лише опір мережі

5.3 Вентилятори з регулювальними пристроями

5.4 Дросельні пристрої в мережі, які дозволяють змінювати опір мережі

5.5 Вибір точки вимірювання в тому випадку, коли опір мережі не може змінюватися

5.6 Випадки, в яких непотрібно коригувати коефіцієнти, отримані з випробовувань

6 Вимірювальне обладнання

6.1 Прилади для вимірювання тиску

6.2 Вимірювання швидкості повітря

6.3 Вимірювання температури

6.4 Визначання густини

6.5 Вимірювання швидкості обертання

7 Визначання тиску вентилятора

7.1 Визначання розташування площини вимірювання тиску

7.2 Вимірювання тиску вентилятора

8 Визначання витрати потоку

8.1 Вибір методу вимірювання

8.2 Вибір вимірювального перерізу

8.3 Визначання витрати потоку за допомогою пристроїв звуження потоку

8.4 Визначання витрати потоку за допомогою метода вимірювання розподілу поля швидкості

9 Визначання потужності

9.1 Визначання робочих характеристик, пов’язаних з потужністю вентилятора

9.2 Витрати у разі передавання потужності від двигуна до робочого колеса

9.3 Методи визначання потужності

9.4 Вимірювальні пристрої

9.5 Запобіжні заходи під час проведення випробовування за місцем встановлення

10 Невизначеність, що виникає під час визначання характеристики вентилятора

10.1 Загальна частина

10.2 Похибки під час визначання робочих характеристик

10.3 Невизначеність вимірювань

10.4 Задані невизначеності

10.5 Аналіз невизначеності

Додаток А Розташування ліній вимірювання в граничних зі стінками перерізах, сумісних із загальною степеневою залежністю

Додаток В Розташування граничних ліній вимірювання для випадків, не передбачених додатком А

Додаток С Мінімальна довжина прямолінійних ділянок, необхідних з обох боків пристроїв звуження потоку, використовуваних для вимірювання витрати потоку

Додаток D Поправка на втрати для прямолінійних повітроводів із рівними стінками та стандартних мереж

Додаток Е Калібрування крильчастих анемометрів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5802:2001 Industrial fans — Methods of performance testing in situ (Промислові вентилятори. Методи випробовування характеристик за місцем встановлення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 57 «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції». Стандарт містить вимоги, які відповідають вимогам чинного законодавства України.

ISO 5802:2001 підготовлено Технічним Комітетом ISO/TC 117, «Промислові вентилятори» і належить до складу стандартів, розкриваючи важливі аспекти вентиляторів, що впливають на їхнє експлуатування. До цього ряду належать ISO 5801, ISO 12499, ISO 13347, ISO 13348, ISO 13349, ISO 13350, ISO 13351, ISO 14694, ISO 14695 та CEN / BT2 / AN17.

Потреба переглянути наявні методи випробовування за місцем експлуатування існує вже певний час. З урахуванням цього було прийнято рішення розширити опис методів випробовування за змістом у окремий документ. Це дозволяє описати у всіх подробицях методи випробовування з урахуванням швидкості та площі, наявні на сьогодні, для усіх розповсюджених типів повітряних каналів. Це дозволяє також додати низку корисних додатків, у яких ідеться про вибір відповідного вимірювального устатковання та про калібрування приладів.

Згідно з останніми міжнародними домовленостями в цьому документі буде зазначено, що тиск вентилятора відтепер визначають, як різницю між тиском гальмування на вході та виході вентилятора. Тиск гальмування — це абсолютний тиск, який вимірюють в окремій точці потоку газу, якщо його буде загальмовано ізоентропічно. Для чисел Маха, менших за 0,2, манометричний тиск гальмування потоку не перебільшує 0,6 % повного тиску. »

Використанню параметра «статичний тиск вентилятора» приділено менше уваги, оскільки це лише загальновживана величина. Слід зрозуміти, що її вживання із часом зменшиться. Усі втрати потоку — це втрати гальмування, і це було відображео у визначеннях, зроблених у цьому стандарті.

Слід мати на увазі, що робоча характеристика вентилятора, виміряна за умов експлуатування необов’язково співпадає з характеристикою, отриманою під час випробовувань у стандартизованих повітряних каналах. Причиною цього є не лише менша точність випробовувань за місцем установлення, але й у так званому «факторі системної дії» або в «ефекті встановлення», де маютьсна увазі вплив повітроводів на вході та виході, що змінюють характеристику вентилятора. Не можна не зважати на потребу в якісних з’єднаннях. У цьому стандарті визначено «загальні частини», що безпосередньо прилягають до вентилятора, з урахуванням тиску та симетричного профілю швидкості, вільного від завихрень та перекручень. Лише за умови виконання цих вимог, характеристика за місцем установлення буде співпадати з характеристикою, виміряною для застандартованих повітряних каналів.

Слід також відмітити, що цей стандарт визначає точки розміщення приладів вимірювання швидкості щодо перерізів згідно з логарифмами Чебишева або лінійними логарифмами. Розміщення за арифметичними правилами може призвести до значної помилки, якщо не буде зроблено дуже великої кількості вимірів. (При цьому результати повинні бути нанесені на графік, а площа під кривою — обчислена із застосуванням планіметрії. Справжня середня швидкість буде дорівнювати цій площі, поділеній на координати точки).

Оцінка додаткової невизначеності, що виникає, якщо прямолінійні повітроводи з будь-якого боку вимірювального приладу мають меншу довжину, ніж визначена в додатку С, не розглядається у цьому стандарті. Настанови подано в стандартах ISO/TR 5168 і ISO 7194, з яких видно, що там, де присутні значні компоненти із круглим перерізом, можуть існувати невизначеності, які значно перевищують загальноприйняті 4 % при рівнях довіри 95 %.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до тексту «Вступ» до міжнародного стандарту долучено «Національний вступ»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», “Передмову”, «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць вимірювання замінено на познаки, які використовують в Україні в практичній діяльності ( див. підрозділ 3.2);

— стандарт доповнено ключовими словами, розміщеними на останній сторінці.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОМИСЛОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ
Методи випробовування характеристик за місцем встановлення

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
 Метод испытания характеристик по месту установки

INDUSTRIAL FANS 
Performance testing in situ

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює випробовування для визначення однієї та більше робочих характеристик вентиляторів, установлених у робочій мережі, за умови переміщування гомогенного середовища.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних містах, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої із цих публікацій стосуються цього стандарту лише в тому випадку, якщо їх наведено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

ISO 5167-1:1991 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices — Part 1: Orifice plates,nozzles and Venturi tubes inserted in circular cross-section conduits running full

ISO 5801:1997 Industrial fans — Performance testing using standardized airways

IEC 60034-1 Rotating electrical machine — Part 1: Rating and performance

IEC 60051-8 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 8:Special requirements for accessories.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5167-1:1991 Вимірювання витрати середовища з використанням давачів перепаду тиску. Частина 1. Вимірювальні діафрагми, витратомірні сопла, трубки Вентурі, вставлені в круглі повітроводи, по яких проходить середовище

ISO 5801:1997 Промислові вентилятори. Випробування характеристик із використанням стандартних повітряних каналів

ІЕС 60034-1 Обертові електричні машини. Частина 1. Нормативні та робочі характеристики

ІЕС 60051-8 Аналогові електричні вимірювальні прилади прямої дії та допоміжне устатковання. Частина 8. Спеціальні вимоги до допоміжного устатковання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online