ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ
 ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Загальні вимоги

ДСТУ 33.601:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії), Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)

РОЗРОБНИКИ: Т. Беззубець; В. Гармаш; Ю. Гарькавий; О. Дугінова; В. Єнін; А. Некрасов; В. Степаненко, канд. екон. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338 з 2006-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

Таблиця 4.1 – Матеріали, що їх використовують для виготовлення документів СФД

Таблиця 4.2 – Матеріали, що їх використовують під час зберігання документів СФД

Таблиця 4.3 – Матеріали, що їх використовують під час відтворення паперових копій документів СФД

5 Основні показники та характеристики

6 Вхідний контроль матеріалів та порядок видавання їх у виробництво

6.1 Вхідний контроль матеріалів

6.2 Організація вхідного контролю матеріалів

6.3 Порядок проведення вхідного контролю матеріалів

6.4 Порядок видавання матеріалів у виробництво

Додаток А Перелік матеріалів, що їх використовують під час готування устатковання до роботи та технічного обслуговування

Додаток Б Перелік нормативних документів, згідно з якими виготовляють матеріали

Додаток В Форма журналу обліку надходження матеріалів

Додаток Г Форма журналу обліку результатів вхідного контролю матеріалів

Додаток Д Форма акта передавання проб (зразків) матеріалів

Додаток Е Форма протоколу випробовування (аналізування) матеріалу

Додаток Ж Форма акта рекламації

Додаток И Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Загальні вимоги

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ
Общие требования

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
THE MATERIAL FOR FABRICATION, STORAGE AND RECONSTRUCTION
INSURANCE FUND DOCUMENTATION
The general requrements

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює номенклатуру матеріалів, які дозволено застосовувати під час виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації (далі – документи СФД), основні вимоги щодо властивостей цих матеріалів, порядок вхідного контролю та видавання матеріалів у виробництво.

Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи страхового фонду документації, які беруть участь у формуванні, веденні та використовуванні страхового фонду документації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення. Терміни та визначення

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ГОСТ 13.1.301-86 Репрография. Микрография. Пленки галогенидосеребряные. Технические условия (Репрографія. Мікрографія. Плівки галогенідосрібні. Технічні умови)

ГОСТ 3-88 Перчатки хирургические резиновые. Технические условия (Рукавички хірургічні гумові. Технічні умови)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Пероксид водню. Технічні умови)

ГОСТ 194-80 Дифениламин технический. Технические условия (Дифеніламін технічний. Технічні умови)

ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия (Натрій сірчистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Натрій оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия (Натрію тіосульфат кристалічний. Технічні умови)

ГОСТ 332-91 Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия (Тканини бавовняні та змішані сурові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 489-88 Бумага копировальная. Технические условия (Папір копіювальний. Технічні умови)

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия (Папір упакувальний бітумований та дьогтевий. Технічні умови)

ГОСТ 596-89 Натрий сернистый технический (натрия сульфид). Технические условия (Натрій сірчаний (натрію сульфід). Технічні умови)

ГОСТ 597-73 Бумага чертежная. Технические условия (Папір креслярський. Технічні умови)

ГОСТ 892-89 Калька бумажная. Технические условия (Калька паперова. Технічні умови)

ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. Технические условия (Бензини авіаційні. Технічні умови)

ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия (Срібло азотнокисле. Технічні умови)

ГОСТ 1625-89 Формалин технический. Технические условия (Формалін технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1805-76 Масло приборное МВП. Технические условия (Масло приладне МВП. Технічні умови)

ГОСТ 1861-73 Масла компрессорные. Технические условия (Масла компресорні. Технічні умови)

ГОСТ 2053-77 Натрий сернистый 9-водный. Технические условия (Натрій сірчаний 9-водний. Технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль якості)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3652-69 Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия (Кислота лимонна моногідрат і безводна. Технічні умови)

ГОСТ 3717-84 Замша. Технические условия (Замша. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия (Фанера загального призначення із зовнішніми шарами зі шпону листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры (Цвяхи будівельні. Конструкція та розміри)

ГОСТ 4139-75 Калий роданистый. Технические условия (Калій роданистий. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4160-74 Калий бромистый. Технические условия (Калій бромистий. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокислый. Технические условия (Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия (Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Гідроксид натрію. Технічні умови)

ГОСТ 4403-91 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия (Тканини для сит із шовкових та синтетичних ниток. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия (Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4644-75 Отходы производства текстильные, бумажные. Технические условия (Відходи виробництва текстильні, паперові. Технічні умови)

ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная. Технические условия (Овчина хутряна вироблена. Технічні умови)

ГОСТ 5007-87 Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия (Вироби трикотажні рукавичні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5406-84 Эмали НЦ-25. Технические условия (Емалі НЦ-25. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5679-91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия (Вата бавовняна для одягу та меблева. Технічні умови)

ГОСТ 5774-76 Вазелин конденсаторный. Технические условия (Вазелін конденсаторний. Технічні умови)

ГОСТ 6048-67 Ленты красящие текстильные для пишущих машин. Технические условия (Стрічки фарбувальні текстильні для друкарських машин. Технічні умови)

ГОСТ 6259-75 Глицерин. Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6267-74 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия (Мастило ЦИАТИМ-201. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швацькі бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная (Вода дистильована)

ГОСТ 7081-93 Полотна шелковые и полушелковые ворсовые. Общие технические условия (Полотна шовкові та напівшовкові ворсові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7480-73 Проволока полиграфическая. Технические условия (Дріт поліграфічний. Технічні умови)

ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия (Картон палітурний. Технічні умови)

ГОСТ 8030-80 Иглы для шитья вручную. Технические условия (Голки для шиття руками. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия (Папір-основа та папір двошаровий водонепроникний пакувальний. Технічні умови)

ГОСТ 8981-78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия (Ефіри етиловий та нормальний бутиловий оцтової кислоти технічні. Технічні умови)

ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия (Силікагель-індикатор. Технічні умови)

ГОСТ 9095-89 Бумага для печати типографская. Технические условия (Папір для друкування друкарський. Технічні умови)

ГОСТ 9336-75 Аммоний ванадиевокислый мета. Технические условия (Амоній ванадієвокислий мета. Технічні умови)

ГОСТ 9485-74 Железо (III) сернокислое 9-водное. Технические условия (Залізо (III) сірчанокисле 9-водне. Технічні умови)

ГОСТ 9976-94 Трихлорэтилен технический. Технические условия (Трихлоретилен технічний. Технічні умови)

ГОСТ 10163–76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10455-80 1,4-Диоксан. Технические условия (1,4-Діоксан. Технічні умови)

ГОСТ 10652-73 Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты - 2-водная (трилон Б) (2-Водна динатрієва сіль етилендіамін-N,N,N,N-тетраоцтової кислоти (трилон Б)

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия (Масло консерваційне К-17. Технічні умови )

ГОСТ 10945-74 Красители органические. Хромовый зеленый антрахиноновый, хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж, хромовый красный ализариновый, хромовый сине-черный антрахиноновый С. Технические условия (Барвники органічні. Хромовий зелений антрахіноновий, хромовий зелений антрахіноновий 2Ж, хромовий червоний алізариновий, хромовий синьо-чорний антрахіноновий С. Технічні умови)

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12172-74 Клеи фенолополивинилацетатные. Технические условия (Клеї фенолополівінілацетатні. Технічні умови)

ГОСТ 12601-76 Порошок цинковый. Технические условия (Порошок цинковий. Технічні умови)

ГОСТ 13309-90 Тетради общие. Технические условия (Зошити загальні. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 17914-72 Обложки для длительных сроков хранения. Технические условия (Обкладинки для тривалого зберігання. Технічні умови)

ГОСТ 18179-72 Смазка ОКБ-122-7. Технические условия (Мастило ОКБ-122-7. Технічні умови)

ГОСТ 18270-72 Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия (Кислота оцтова особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбирання вибірок штучної продукції)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технйческие условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры (Пломби. Конструкція і розміри)

ГОСТ 18903-73 Проволока вольфрамовая. Сортамент (Дріт вольфрамовий. Сортамент)

ГОСТ 19344-73 Бумага для каталогов и картотек. Технические условия (Папір для каталогів і картотек. Технічні умови)

ГОСТ 19445-93 Механические карандаши. Часть 1. Классификация, размеры, технические требования и испытания (Механічні олівці. Частина 1. Класифікація, розміри, технічні вимоги та випробовування)

ГОСТ 19627-74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия (Гідрохінон (парадіоксибензол). Технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия (Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 20478-75 Аммоний надсернокислый. Технические условия (Амоній понадсірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Масла індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 21743-76 Масла авиационные. Технические условия (Масла авіаційні. Технічні умови)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Натрій лимоннокислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 23436-83 Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВт включительно. Технические условия (Папір кабельний для ізоляції силових кабелів напругою до 35 кВт включно. Технічні умови)

ГОСТ 24234-80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия (Плівка поліетилентерефталатна. Технічні умови)

ГОСТ 25664-83 Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия (Метол (4-метиламінофенол сульфат). Технічні умови)

ГОСТ 27067-86 Аммоний роданистый. Технические условия (Амоній роданистий. Технічні умови)

ГОСТ 28937-91 Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний (Ручки автоматичні кулькові. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 29282-92 Узлы пишущие к ручкам автоматическим шариковым. Технические условия (Вузли писальні до ручок автоматичних кулькових. Технічні умови)

ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия (Тканини бавовняні та змішані побутові. Загальні технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online