ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметри

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УГІДДЯ ПРИРОДНІ КОРМОВІ
Якість ґрунту.
Основні показники та їхні параметри

ДСТУ 7987:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук»; Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: В. Кургак, д-р с.-г. наук (науковий керівник); В. Сайко, д-р с.-г. наук; В. Камінський, д-р с.-г наук; М. Полупан, д-р с.-г. наук; В. А. Величко, д-р с.-г. наук; М. М. Єрмолаєв, д-р с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Основні показники якості ґрунту та їхні параметри на природних кормових угіддях

6 Методи визначення параметрів показників якості ґрунту

Додаток А Форма обліку параметрів основних показників якості ґрунту на природних кормових угіддях

Додаток Б Основні параметри (ознаки) таксономічних одиниць ґрунтів України на природних кормових угіддях за генетичною еколого-субстантивною класифікацією

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УГІДДЯ ПРИРОДНІ КОРМОВІ
Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметри

УГОДЬЯ ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ
Качество почвы. Основные показатели и их параметры

NATIVE FORAGE LANDS
Soil quality. Basic indices and their parameters

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні фізичні й агрохімічні показники щодо природних кормових угідь і таксономічні одиниці еколого-субстантивної класифікації ґрунтів, а також їхні параметри.

1.2 Цей стандарт рекомендовано застосовувати до природних кормових угідь для оцінювання якості ґрунтів під час обстежування ґрунтового покриву та розроблення заходів раціонального поліпшення й використання цих угідь.

1.3 Стандарт не поширюється на угіддя з орними ґрунтами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ 4674:2006 Сіно. Технічні умови

ДСТУ 6017:2008 Угіддя природні кормові. Метод ботанічного обстеження травостою

ДСТУ 8011:2015 Кормовиробництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 8528:2015 Корми зелені. Технічні умови

ДСТУ ISO 10390-2001 Якість ґрунту. Визначання pH

ДСТУ ISO 11259:2004 Якість ґрунту. Спрощений опис ґрунту

ДСТУ ISO 11260-2001 Якість ґрунту. Визначення місткості катіонного обміну та насиченості основами з використанням розчину хлориду барію

ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначення щільності складення на суху масу

ДСТУ ISO 11277:2005 Якість ґрунту. Визначення гранулометричного складу мінерального матеріалу ґрунту. Метод просіювання та седиментації

ДСТУ ISO 11464-2007 Якість ґрунту. Попереднє оброблення зразків для фізико-хімічного аналізу

ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначення сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 5375-79 Caпоги резиновые формовые. Технические условия (Чоботи гумові формові. Технічні умови)

ГОСТ 23267-78 Аптечки индивидуальные. Технические условия (Аптечки індивідуальні. Технічні умови)

ГОСТ 26212-91 Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО (Визначення гідролітичної кислотності за методом Каппена в модифікації ЦІНАО)

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки. (Ґрунти. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишка водної витяжки)

ГОСТ 26424-85 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке (Ґрунти. Методи визначення іонів карбонату та бікарбонату у водній витяжці)

ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке (Ґрунти. Методы визначення йона хлориду у водній витяжці)

ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке (Ґрунти. Методи визначення йона сульфату у водній витяжці)

ГОСТ 26427-85 Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке (Ґрунти. Метод визначення натрію і калію у водній витяжці)

ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке (Ґрунти. Методи визначення кальцію і магнію у водній витяжці).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online