Р В.2.3-03450778-858:2015 Рекомендації щодо встановлення обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»
(ДП "ДерждорНДІ")

  

Рекомендовано
Науковою радою Державного агентства
автомобільних доріг України
Протокол від  01.09.2015 р. № ________

 

Рекомендовано
Науково-технічною радою ДП «ДерждорНДІ»
Протокол від «___» __________2015 р. № ______

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо встановлення обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану

Р В.2.3-03450778-858:2015

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту
розвитку доріг Укравтодору
_______________ С.Ю. Цепелєв
«___» __________ 2015 р.

РОЗРОБЛЕНО
Директор  ДП «ДерждорНДІ»
_______________ В.М. Нагайчук
«___» __________ 2015 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору
_______________ А.О. Цинка
«___» __________ 2015 р.

Начальник центру дослідження мостів та цементобетонних конструкцій
_______________ Є.І. Оксень
«___» __________ 2015 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу стандартизації
та метрології  ДП «ДерждорНДІ»
_________________М.М. Стулій
«___» ____________2015 р.

Завідувач
Дніпропетровського комплексного відділу,
науковий керівник
_______________ В.П. Редченко
«___» __________ 2015 р.

Київ 2015

 

ВСТУП

Рекомендації щодо встановлення обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану (далі Рекомендації) розроблено за результатами теоретичних та експериментальних досліджень роботи прогонових будов автодорожніх мостів на рухоме навантаження, а також узагальнення нормативних та нормативно-правових документів дорожньої галузі з безпеки дорожнього руху на дорогах загального користування  в частині  оцінки впливу дорожніх умов на безпеку дорожнього руху.

Розробники цих Рекомендацій: В.П. Редченко, док. техн. наук; Г.О. Сивчик, К.М. Распопова; за участю:  Л.П. Боднар, Т.В. Редченко, Ю.В. Крючков.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цих Рекомендаціях визначені обмеження швидкості руху транспортних засобів відповідно до фактичного технічного стану автодорожніх мостів та наданий спосіб визначення функції динамічного коефіцієнту.

Ці Рекомендації призначені для використання у діяльності дорожніх науково-дослідних, проектних, будівельних і експлуатаційних організацій при розробленні проектної документації, схем організації дорожнього руху, виконанні будівельно-ремонтних робіт і експлуатаційного утримання, що спрямовані на підвищення безпеки руху на мостах на автомобільних дорогах загального користування України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Рекомендаціях є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про автомобільний транспорт» (від 5.04.2001 № 2344-III)

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 4100-2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б.В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

СОУ 45.2-00018112-040:2009 Безпека дорожнього руху. Введення обмежень руху на автомобільних дорогах

Р В.2.3-218-03450778-711:2007 Рекомендації з діагностики стану прогонових будов мостів за динамічною дією рухомого навантаження

Р В.3.2-02071168-828:2013 Рекомендації з підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Рекомендаціях використовуються терміни згідно з:

Законом України «Про автомобільний транспорт» – автомобільний транспортний засіб (далі – транспортний засіб); Правилами дорожнього руху України - дорожньо-транспортна пригода (ДТП); ДСТУ 2935  –  безпека дорожнього руху; ДБН В.2.3-6 –випробування динамічні; ДБН В.2.3-22 –  міст, габарит проїзду, коефіцієнт динамічний; ДСТУ 2300 – частота; ДСТУ-Н Б.В.2.3-23 – технічний стан споруди, вантажопідйомність.

Нижче надано терміни, які додатково вжиті у цьому стандарті а визначення позначених ними понять:

3.1 відгук 

Змінна величина, що спостерігається (реєструється) та яка залежить від певних факторів

3.2 віброграма 

Графік відгуку (деформації) конструкції на динамічне (рухоме) навантаження

3.3 експеримент 

Система операцій, дій та (чи) спостережень, направлених на отримання інформації про об’єкт при дослідних випробуваннях

3.4 квазістатична складова відгуку

Умовно статичний відгук при дії інерційного навантаження за умови відсутності інерції.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Основним принципом при введенні обмеження швидкості руху транспортних засобів на мостах є забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування відповідно до технічного стану цих споруд та елементів їх облаштування. Обмеження швидкості руху повинно сприяти попередженню ДТП або ж зменшенню тяжкості їх наслідків, а також забезпечувати безпечний режим експлуатації мосту.

4.2 Підставами для введення обмеження швидкості руху транспортних засобів на мостах, які розглядаються в цих Рекомендаціях, є невідповідність вимогам чинних норм щодо:

а) фактичної вантажопідйомності мосту;

б) габариту проїзду на мосту;

в) конструкції огородження проїзної частини.

4.3 Загальний порядок та інші підстави введення обмеження швидкості руху транспортних засобів на мостах визначені СОУ 45.2-00018112-040, Р В.3.2-02071168-828.

4.4 При наявності декількох причин щодо обмеження швидкості руху транспортних засобів на мосту вводиться мінімальне значення обмеження швидкості.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online