ДСТУ EN 16228-4:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаменті (EN 16228-4:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Обладнання бурове та фундаментне
БЕЗПЕКА
Частина 4. Обладнання
для спорудження фундаментів

ДСТУ EN 16228-4:2016
(EN 16228-4:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 31 жовтня 2016 р. № 356 з урахуванням змін, внесених наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. № 282 з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16228-4:2014 Drilling and foundation equipment — Safety — Part 4: Foundation equipment (Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 16228-4:2015 (EN 16228-4:2014, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16228-4:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих додаткових ризиків

5 Вимоги щодо безпеки та/чи заходи захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Стабільність жорсткого корпусу

5.3 Лебідки та блоки

5.4 Рухомі деталі, які беруть участь у процесі

5.5 Нахил ходової платформи

6 Перевіряння виконання вимог щодо безпеки та/чи заходів захисту

7 Інформація щодо використання — інструкція для оператора

Додаток А Правила випробування на шум

Додаток ZA Зв’язок EN 16228-4:2014 з основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16228-4:2016 «Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 16228-4:2014 (версія en) «Drilling and foundation equipment — Safety — Part 4: Foundation equipment».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 16228-4:2015 (EN 16228-4:2014, IDT), який прийнятий методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 16228-4:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 16228 складається з таких частин із загальною назвою «Обладнання бурове та фундаментне. Безпека»:

— Частина 1. Загальні вимоги;

— Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування;

— Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння (ГНБ);

— Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів;

— Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті;

— Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування;

— Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання.

ВСТУП до EN 16228-4:2014

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100.

Розглянуте обладнання та ступінь пов’язаних з ним ризиків зазначено у сфері застосування цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, зазначених у стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С мають пріоритет над положеннями інших стандартів для такого бурового обладнання та обладнання для фундаментних робіт, що було сконструйовано та збудовано згідно з положеннями цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ БУРОВЕ ТА ФУНДАМЕНТНЕ
БЕЗПЕКА
Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів

DRILLING AND FOUNDATION EQUIPMENT
SAFETY
Part 4. Foundation equipment

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт разом з частиною 1 розглядає всі суттєві ризики, пов’язані з обладнанням для фундаментних робіт, якщо їх використовують за призначеністю або в умовах неправильного використання, передбачуваних виробником протягом усього строку експлуатації машини (див. розділ 4).

Вимоги цієї частини є доповненням до загальних вимог, сформульованих в EN 16228-1:2014.

Цей стандарт не повторює вимог з EN 16228-1:2014, а доповнює чи замінює вимоги для використання до обладнання для фундаментних робіт.

У цьому стандарті загальний термін «обладнання для фундаментних робіт» охоплює кілька різних типів машин, які застосовують для закопування та/чи викопування за допомогою буріння (машинами з крутильним моментом обертання більше ніж 35 кНм), забивання, вібрації, штовхання, тяги чи комбінацій цих засобів, або іншим способом, такого:

— поздовжніх елементів фундаменту;

— ґрунту, покращеного вібрацією або змішувальними методами;

— вертикального дренажу.

Машини, що мають одну чи більше з наведених далі характеристик, не охоплені цим стандартом, але охоплені EN 16228-2:

— машини, що мають крутильний момент основного навантаження обертальної головки менше ніж 35 кНм;

— машини з можливостями буріння в кількох напрямках;

— машини, для яких під час процесу закопування/викопування зазвичай потрібно додаткове встановлення штанг або копального та свердлильного інструменту тощо.

Загалом процеси, використані в методах закладання фундаментів, охоплюють установлення поздовжніх елементів, таких як бетонні палі, сталеві балки, трубчасті та шпунтові палі, нагнітальних елементів, таких як труби, шланги та форми для лиття in situ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 474-5:2006 + А3:2013 Earth-moving machinery — Safety — Part 5: Requirements for hydraulic excavators

EN 474-12:2006 + A1:2008 Earth-moving machinery — Safety — Part 12: Requirements for cable excavators

EN 13000:2010 Cranes — Mobile cranes

EN 13001 (all parts) Cranes — General design

EN 16228-1:2014 Drilling and foundation equipment — Safety — Part 1: Common requirements

EN 16228-2:2014 Drilling and foundation equipment — Safety — Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 474-5:2006 + A3:2013 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів

EN 474-12:2006 + А1:2008 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів

EN 13000:2010 Крани. Мобільні крани

EN 13001 (усі частини) Крани. Загальні положення конструювання

EN 16228-1:2014 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 16228-2:2014 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online