ДСТУ ISO 209-1:2002 Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки (ISO 209-1:1989, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АЛЮМІНІЙ ТА АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ЗДЕФОРМОВНІ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВИДИ ПРОДУКЦІЇ
Частина 1. Марки

(ISO 209-1:1989, IDТ)
ДСТУ ISO 209-1:2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Золотухін, д-р техн. наук; Л. Скрябіна, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Кукса

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 12 червня 2002 р. № 357 з 2003-07-01 зі зміною терміну чинності згідно з наказом № 60 від 31 березня 2004 р.

3 Стандарт відповідає ISO 209-1:1989 Wrought aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and forms of products — Part 1: Chemical composition (Алюміній та алюмінієві сплави здеформовані. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Хімічний склад

Додаток А Правила округлення для визначання відповідності

Додаток В Вимоги до познаки здеформовного алюмінію і здеформовних алюмінієвих сплавів: Правила розпізнавання двох сплавів за близьким складом

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 209-1:1989 Wrought aluminium and aluminium alloys. Chemical composition and forms of products — Part 1: Chemical composition (Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Хімічний склад).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 11 «Кольорові метали і сплави».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт доповнює ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки» марками сплавів системи «алюміній-кремній», а також багатьма іншими марками алюміні­євих сплавів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ»;

— слова «ця частина ISO 209» змінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту: «Частина 1. Хімічний склад» на «Частина 1. Марки»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке в тексті ви­ділено рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

У стандарті вжито термін здеформовний алюмінієвий сплав, оскільки згідно з вимогами до термінів ДСТУ 3966-2000 «Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни і виз­начення понять»: здеформовний (ru деформируемый) — здатний стати здеформованим (якого можна здеформувати); здеформований (ru деформированный) — той, що набув деформації (здеформованого стану); деформований (ru деформируемый) — той, що перебуває у процесі деформування; деформувапьний (ru деформирующий) — призначений деформувати; деформівний (ru деформи­рующий) — здатний деформувати.

А також терміни випресуваний (викуваний) виріб, оскільки за ДСТУ 3966 пресований (кова­ний) той, що перебуває у процесі пресування (кування).

Додатки А, В — обов’язкові.

Копію документів, на які є посилання в цьому стандарті можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АЛЮМІНІЙ ТА АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ЗДЕФОРМОВНІ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВИДИ ПРОДУКЦІЇ
Частина 1. Марки

АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Часть 1. Марки

WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION AND FORMS OF PRODUCTS
Part 1. Marks

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до хімічного складу здеформовного алюмінію і здеформов- них алюмінієвих сплавів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинні.

Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасників угод, базованих на цьому стандарті, запрошують визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, на­ведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 2092:1981 Light metals and their alloys — Code of designation based on chemical symbols

ISO 3134-1:1985 Light metals and their alloys — Terms and definition — Part 1: Materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2092:1981 Метали легкі та їх сплави. Код позначання, який заснований на хімічних сим­волах

ISO 3134-1:1985 Метали легкі та їх сплави. Терміни та визначання. Частина 1. Матеріали.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують визначення понять щодо алюмінію та алюмінієвих сплавів, згідно з ISO 3134-1.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online