ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIML D 11:2004, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННІ
Загальні технічні вимоги

(OIML D 11:2004, IDТ)
ДСТУ OIMLD 11:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Гаврилюк; О. Малецька, канд. техн. наук; Б. Марков, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Москаленко; А. Ніколенко; Г. Примакова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 грудня 2012 р. № 1476 з 2013-07-01

3 Національний стандарт відповідає OIML D 11:2004 General requirements for electronic measuring instruments (Загальні вимоги до електронних засобів вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Вступ

2 Сфера застосування

3 Терміни та визначення понять

4 Настанова щодо використання цього стандарту в рекомендаціях OIML

5 Вимоги до засобів вимірювання (ЗВ), у яких застосовують електроніку

5.1 Загальні вимоги

5.2 Застосування

5.3 Електронні ЗВ, обладнані засобами перевіряння

5.4 Електронні ЗВ, обладнані засобами захисту від нестабільності

5.5 Вимоги до ЗВ, з живленням від батарей

6 Затвердження типу

6.1 Документація

6.2 Загальні вимоги

6.3 Випробування роботоспроможності

6.4 Випробування на нестабільність

6.5 Програма випробування

6.6 Процедури випробування

6.7 Кількість одиниць, наданих на випробування

6.8 Випробне обладнання

7 Первинна повірка

8 Визначення рівнів жорсткості випробування

8.1 Вступ

8.2 Рівні жорсткості для кліматичних випробувань

8.3 Рівні жорсткості для механічних випробувань

8.4 Рівні жорсткості для електричних випробувань

8.5 ЗВ, які живляться від батарей

9 Випробування роботоспроможності (загальні вимоги)

9.1 Попередні зауваження

9.2 Розгляд випробувань

10 Випробування роботоспроможності (кліматичні)

10.1 Статична температура

10.2 Вологе тепло

10.3 Вода

10.4 Атмосферний тиск

10.5 Пісок і пил

10.6 Сольовий туман

11 Випробування роботоспроможності (механічні)

11.1 Вібрація

11.2 Механічний удар

12 Випробування роботоспроможності (електричні, загальні)

12.1 Несприйнятливість радіочастоти

12.2 Електростатичний розряд

12.3 Магнітне поле промислової частоти

12.4 Пакети імпульсів (перехідні процеси) на сигнальних, контрольних лініях та лініях передавання даних

12.5 Сплески на сигнальних, контрольних лініях і лініях передавання даних

13 Випробування роботоспроможності (електричні, мережа живлення)

13.1 Змінення напруги мережі постійного струму

13.2 Змінення напруги мережі змінного струму

13.3 Змінення частоти мережі змінного струму

13.4 Провали напруги мережі змінного струму, короткочасні переривання та змінення напруги

13.5 Пакети імпульсів (перехідні процеси) в мережах змінного та постійного струму

13.6 Провали напруги, короткочасні переривання та змінення напруги мереж постійного струму

13.7 Пульсації в мережі постійного струму

13.8 Сплески в лініях мереж живлення змінного та постійного струму

14 Випробування роботоспроможності (електричні, живлення від батарей)

14.1 Низька напруга внутрішньої батареї (не з’єднана з мережею живлення)

14.2 Живлення від зовнішніх 12 В та 24 В батарей дорожнього транспортного засобу

Додаток А Оцінювання нестабільності

А.1 Вступ

A.2 Характеристики захисту від нестабільності

Додаток В Засіб для випробування на атмосферний тиск

B.1 Вступ

В.2 Засіб для випробування на атмосферний тиск

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад OIML D 11:2004 General requirements for electronic measuring instruments (Загальні вимоги до електронних засобів вимірювання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила дер­жавної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— числові значення фізичних величин, таблиці та рисунки викладено згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003;

— долучено національний додаток НА, де наведено перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60654-2, IEC/TR 61000-2-1, ІЕС 61000-2-2, IEC/TS 61000-2-5, ІЕС 61000-4-1, ІЕС 61000-4-2, ІЕС 61000-4-3, ІЕС 61000-4-4, ІЕС 61000-4-5, ІЕС 61000-4-6, ІЕС 61000-4-11, ІЕС 61000-4-17, ІЕС 61000-6-1 та ІЕС 61000-6-2, які прийнято в Україні як національні стандарти, їх перелік наведено в додатку НА[1].

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Голов­ному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННІ
Загальні технічні вимоги

МЕТРОЛОГИЯ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫЕ
Общие технические требования

METROLOGY
ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS
General technical requirements

Чинний від 2013-07-01

1 ВСТУП

1.1 Основною метою цього стандарту є надання технічним комітетам і підкомітетам OIML настанов щодо оцінювання відповідних метрологічних вимог під час випробовування робото­спроможності щодо дії впливних величин на засоби вимірювання (далі — ЗВ), на які поширюється цей стандарт.

Крім того, цей стандарт надає інформацію державам-членам OIML (Міжнародна організація законодавчої метрології) щодо виконання Рекомендацій OIML у їхньому законодавчому полі, особливо під час вибирання рівнів жорсткості, які не прописано в цьому стандарті, а залишено на розгляд у національних документах.

1.2 У цьому стандарті, заснованому на інформації, отриманім зі стандартів ІЕС та ISO, та до­свіді експертів, які брали участь у його розробленні, надано рекомендації технічним комітетам і підкомітетам щодо вибирання відповідних випробувань для ЗВ з урахуванням експлуатаційних і впливних чинників навколишнього середовища.

1.3 Діапазони випробувань на вплив величин і рівень жорсткості мають всюди, де це можливо, бути вибраними з наведених у цьому стандарті, враховуючи умови експлуатування ЗВ, яких це стосується, та останні стандарти ІЕС та ISO в цій галузі.

1.4 Технічні комітети та підкомітети OIML, які відповідають за деякі міжнародні Рекомендації, можуть:

— встановити в Рекомендаціях процедури випробування та конкретні рівні жорсткості (вище чи нижче), які відрізняються від установлених у цьому стандарті та прийнятніші для конкретних ЗВ або навколишнього середовища;

— використовувати експертизу та досвід технічних комітетів і підкомітетів OIML або інших організацій для розвитку спеціальних процедур або умов, не відображених у цьому стандарті.

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1 У цьому стандарті визначено загальні метрологічні вимоги до ЗВ й описано випробування для перевіряння відповідності ЗВ цим вимогам.

2.2 Цей стандарт призначено для застосовування технічними комітетами та підкомітетами OIML як основного під час оцінювання вимог до дії впливних величин і випробувань, які має бути вказано в міжнародних Рекомендаціях з урахуванням певних категорій ЗВ (нижче наведено: відпо­відна Рекомендація).

2.3 Відповідні Рекомендації можуть визначати, що вимоги, наведені в цьому стандарті, мож­ливо використовувати або тільки до електронних пристроїв, або також до пристроїв, які не є лише електронними.

Примітка 1. Цей стандарт не встановлює технічні вимоги до ЗВ; ці вимоги має бути наведено у відповідних рекомендаціях. Наприклад вимоги до нуль-індикаторів, підсумовувальних обчислювальних пристроїв не наведено в цьому стандарті.

Примітка 2. Цей стандарт не стосується таких аспектів, як електрична безпека та електромагнітне випромінення від ЗВ. Настанови для цих аспектів потрібно виконувати з урахуванням міжнародних, регіональних і національних документів, які за­стосовують і часто докладно описують у стандартах.

Примітка 3. Цей стандарт не стосується аспектів, пов’язаних із програмним забезпеченням. Під час розроблення цього стандарту підкомітет OIML ТС 5/ OIML SC 2 готував окремий документ щодо цього питання.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Деякі терміни та визначення, що застосовують у цьому стандарті, відповідають International vocabulary of basic and general ternis in metrology (Міжнародному словнику основних та загальних термінів з метрології) (VIM) [1].

Визначення та скорочення, застосовані в цьому стандарті, наведено нижче:

3.1 електронний засіб вимірювання (electronic measuring instrument)

ЗВ, призначений для вимірювання електричних або неелектричних величин, застосовуючи електронні засоби та/чи вбудовані електронні пристрої.

Примітка. У цьому стандарті допоміжне обладнання, враховуючи, що це суб'єкт метрологічного контролю, є частиною ЗВ

3.2 електронний пристрій (electronic device)

Пристрій, який містить електронні компоненти та виконує конкретну функцію.

Електронні пристрої зазвичай виробляють як окремі вироби та може бути перевірено окремо.

Примітки 1. Електронний пристрій може бути ЗВ (наприклад масштабний перетворювач, електричний вимірювач) або частиною ЗВ (наприклад принтер, індикатор).

Примітка 2. Електронний пристрій може бути модулем у значенні, у якому цей термін використовують в OIML ВЗ «OIML. Cer­tificate System for Measuring Instruments (formerly OIML P1)» [2]

3.3 електронний блок (electronic sub-assembly)

Частина електронного пристрою, який містить електронні компоненти та має функцію розпіз­навання себе самого. Наприклад підсилювачі, компаратори, перетворювачі потужності.

Примітка. OIML В 3 [2] містить таке визначення «модуля»:

Ідентифікована частина ЗВ чи сукупності ЗВ, яка виконує конкретну функцію або функції, та може бути окремо оціненою відповідно до метрологічних і технічних вимог, наведених у цьому стандарті

3.4 електронний компонент (electronic component)

Найменша фізична одиниця, яка використовує електронну чи діркову провідність у напів­провідниках, газах або у вакуумі. Наприклад електронні труби, транзистори, інтегральні схеми

3.5 похибка (показів) {error (of indication))

Різниця між показом ЗВ та істинним значенням відповідно до вхідної величини [VIM 5.20]

3.6 границя допустимої похибки (ЗВ) (maximum permissible error (of a measuring instrument))

Максимальне значення похибки, дозволене документацією, інструкціями тощо, для конкрет­ного ЗВ [VIМ 5.21]

3.7 основна похибка (intrinsic error)

Похибка ЗВ, визначена за нормальних умов [VIM 5.24]

3.8 первинна основна похибка (initial intrinsic error)

Основна похибка, визначена до випробування роботоспроможності та оцінювання неста­більності

3.9 помилка (fault) Різниця між похибкою показів та основною похибкою ЗВ.

Примітка 1. Помилка переважно є результатом небажаного змінення даних, що містяться в або йдуть через електронні ЗВ.

Примітка 2. Відповідно до визначення, наведенного в цьому стандарті, помилка є цифровим значенням, яке виражається або в одиницях вимірювання, або як відносне значення, наприклад як відсоток

3.10 суттєва помилка (significant fault) Помилка, більша ніж значення, наведене у відповідній Рекомендації (див. 2.2).

Примітка. Відповідна Рекомендація може визначити, що наведені нижче помилки не є суттєвими, навіть якщо вони пере­вищують значення, визначене у 3.10:

a) помилки, які є наслідком одночасних і незалежних причин (наприклад електромагнітні поля та розвантаження), що мають місце у ЗВ або під час проведення перевірки;

b) помилки, які унеможливлюють виконання будь-якого вимірювання;

c) помилки, які раптово виникають та відзначаються миттєвими змінами у показах і які не може бути розпізнано, запам’ятовано та перетворено як результат вимірювання;

d) помилки, які змінюють результат вимірювання достатньо суттєво, що помічають усі зацікавлені в результатах вимірювання; відповідна Рекомендація може визначити причину цих змін

БІБЛІОГРАФІЯ

1 International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM) (1993)

2 OIML В 3 (2003) OIML Certificate System for Measuring Instruments (formerly OIML P1)

3 IEC 60068-1 (1988-6) Appendix В (including Amendment 1, 1992-4) Environmental testing. Part 1: General and guidance

4 IEC 60068-2-1 (1990-05) With amendments 1 (1993-02) and 2 (1994-06) Environmental testing, Part 2: Tests, Test A: cold

5 IEC 60068-2-2 (1974-01) With amendments 1 (1993-02) and 2 (1994-05) Environmental testing Part 2: Tests. Test B:

6 IEC 60068-2-6 (1995-03), with Corr. (1995-03) Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

7 IEC 60068-2-11 (1981-01) Environmental testing — Part 2: Tests Ka: Salt mist With Corr. 1 (1999-12)

8 IEC 60068-2-18 (2000-10) Environmental testing — Part 2-18: Tests — Test R and guidance: Water

9 IEC 60068-2-30 (1980-01) With amendment 1 (1985-08) Environmental testing Part 2: Tests Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

10 IEC 60068-2-31 (1969-01) with amendment 1 (1982-01) Environmental testing Part 2: Tests Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment-type specimens

11 IEC 60068-2-47 (1999-10) Environmental testing Part 2-47: Test. Mounting of components, equipment and other articles for vibration, impact and similar dynamic tests

12 IEC 60068-2-64 (1993-05), with Corr. 1 (1993-10) Environmental testing — Part 2: Test me­thods, Test Fh: Vibration, broad-band random (digital control) and guidance

13 IEC 60068-2-78 (2001-08) Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state (IEC 60068-2-78 replaces the following withdrawn standards: IEC 60068-2-3, test Ca and IEC 60068-2-56, test Cb)

14 IEC 60068-3-1 (1974-01) + Supplement A (1978-01) Environmental testing Part 3 Background information, Section 1: Cold and dry heat

15 IEC 60068-3-4 (2001-08) Environmental testing — Part 3-4: Supporting documentation and guidance — Damp heat tests

16 IEC 60068-3-8 (2003-08) Environmental testing — Part 3-8: Supporting documentation and guidance — Selecting amongst vibration tests

17 IEC 60512-11-8 (1995-11) Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing procedures and measuring methods — Part 11: Climatic tests — Section 8: Test 11 h — Sand and dust

18 IEC 60512-14-7 (1997-10) Electromechanical components for electronic equipment— Basic tes­ting procedures and measuring methods — Part 14: Sealing tests — Section 7: Test 14g: Impacting water

19 IEC 60529 (2001-02) Ed. Degrees of protection provided by Corr.1 (2003-01) Ed. Am1 (1999-11) Amendment 1 Consolidated Edition

20 IEC 60654-2 (1979-01) With amendment 1 (1992-09) Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment. Part 2. Power

21 IEC 60721-2-5 (1991-07) Classification of environmental conditions — Part 2: Environmental conditions appearing in nature — Section 5: Dust, sand, salt mist

22 IEC 60721-3-3 (1994-12) with Amendments 1 (1995-06) and 2 (1996-11) Classification of groups of environmental parameters and their severities — Stationary use at weatherprotected locations Consolidated edition 2.2 (2002-10)

23 IEC 60721-3-4 (1995-01) With Amendment 1 (1996-11) Classification of groups of environmen­tal parameters and their severities — Stationary use at non-weatherprotected locations

24 IEC/TR 61000-2-1 (1990-05) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 2: Environment Section 1: Description of the environment — Electromagnetic environment for low-frequency conducted distur­bances and signalling in public power supply systems

25 IEC 61000-2-2 (2002-03) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 2-2: Compatibility levels for low — frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

26 ІЕС 61000-2-5 (1995-9) Electromagnetic compatibility (EMC) — Environment — Classification of electromagnetic environments

27 IEC 61000-4-1 (2000-04) Basic EMC Publication Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement techniques. Section 1: Overview of IEC 61000-4 series

28 IEC 61000-4-2 (1995-01) with amendment 1 (1998-01) and amendment 2 (2000-11) Basic EMC Publication Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement techniques. Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Consolidated Edition: IEC 61000-4-2 (2001-04) Ed.

29 IEC 61000-4-3 consolidated Edition 2.1 (2002-09) with amendment 1 (2002-08) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement techniques. Section 3' Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

30 IEC 61000-4-4 (2004-07) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measure­ment techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

31 IEC 61000-4-5 (2001-04) consolidated edition 1.1 (Including Amendment 1 and Correction 1) Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge im­munity test

32 IEC 61000-4-6 (2003-05) With amendment 1 (2004-10) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-6: Testing and measurement techniques. Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

33 IEC 61000-4-8 (1993-06) with amendment 1 (2000-11) Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test Con­solidated Edition 1.1 (2001-03)

34 IEC 61000-4-11 (2004-03) Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and mea­suring techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

35 IEC 61000-4-17 (1999-06) Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-17: Testing and mea­surement techniques — Ripple on DC input power port immunity test. Am. 1 (2001-07) Consolidated edition (2002-07) Ed.

36 IEC 61000-4-29 (2000-08) Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-29: Testing and measuring techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations on DC input power port immunity tests

37 IEC 61000-6-1 (1997-07) Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6: Generic standards — Section 1: Immunity for residential, commercial and light-industrial environments

38 IEC 61000-6-2 (1999-01) Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments

39 IEC 61326 (2002-02) Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements Corr. 1 (2002-07)

40 ISO 16750-2:2003 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads

41 ISO 7637-1 (2002) Road vehicles — Electrical disturbance from conducting and coupling — Part 1 : Definitions and general considerations

42 ISO 7637-2 (2004) Road vehicles — electrical disturbance from conducting and coupling — Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only

43 ISO 7637-3 (1995) with correction 1 (1995) Road vehicles — Electrical disturbance by conduc­ting and coupling — Part 3: Passenger cars and light commercial vehicles with nominal 12 V supply vol­tage and commercial vehicles with 24 V supply voltage — Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 Міжнародний словник основних і загальних термінів в метрології (VIM) (1993)

2 OIML В 3 (2003) Система сертифікації OIML для засобів вимірювань (раніше OIML Р1)

3 ІЕС 60068-1 (1988-6) Додаток В (зі зміною 1, 1992-4) Випробування навколишнього середо­вища. Частина 1. Загальні положення і настанова

4 ІЕС 60068-2-1 (1990-05) із зміною 1 (1993-02) і 2 (1994-06) Випробування навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Тест А: Холод

5 ІЕС 60068-2-2 (1974-01) із змінами 1 (1993-02) і 2 (1994-05) Випробування навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Тест В: Сухе тепло

6 ІЕС 60068-2-6 (1995-03) з поправкою 1 (1995-03) Випробування навколишнього середо­вища. Частина 2. Випробування. Тест Fc: Вібрація (синусоїдна)

7 ІЕС 60068-2-11 (1981-01) Випробування навколишнього середовища. Частина 2. Випробу­вання. Тест Ка: Сольовий туман. З поправкою 1 (1999-12)

8 ІЕС 60068-2-18 (2000-10) Випробування навколишнього середовища. Частина 2-18. Випро­бування. Тест R і настанова: Вода

9 ІЕС 60068-2-30 (1980-01) із зміною 1 (1985-08) Випробування навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Тест Db і настанова: вологе тепло, циклічне (12 + 12-годинний цикл)

10 ІЕС 60068-2-31 (1969-01) із зміною 1 (1982-01) Випробування навколишнього середовища. Частина 2. Випробування. Тест Ес: Удар і падіння, стосовно зразків типу обладнання

11 ІЕС 60068-2-47 (1999-10) Випробування навколишнього середовища. Частина 2-47. Мето­ди випробовування стосовно компонентів, обладнання й інших складових частин щодо вібрації, зіткнення та подібних динамічних тестів

12 ІЕС 60068-2-64 (1993-05) з поправкою 1 (1993-10) Випробування навколишнього середо­вища. Частина 2. Методи випробовування. Тест Fh: вібрація, широка група випадковостей (циф­ровий контроль) і настанова

13 ІЕС 60068-2-78 (2001-08) Випробування навколишнього середовища. Частина 2-78. Ви­пробування. Тест Cab: вологе тепло, стійкість (ІЕС 60068-2-78 містить такі стандарти: ІЕС 60068-2-3, тест Са і ІЕС 60068-2-56, тест Сb)

14 ІЕС 60068-3-1 (1974-01) з додатком А (1978-01) Випробування навколишнього середо­вища. Частина 3. Додаткова інформація. Секція 1. Випробування на холод і сухе тепло

15 ІЕС 60068-3-4 (2001-08) Випробування навколишнього середовища. Частина 3-4. Супро­відна документація й настанова. Випробування на вологе тепло

16 ІЕС 60068-3-8 (2003-08) Випробування навколишнього середовища. Частина 3-8. Супро­відна документація і настанова. Вибір між випробуваннями вібрації

17 ІЕС 60512-11-8 (1995-11) Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні випробувальні процедури і методи вимірювання. Частина 11. Кліматичні випробування. Секція 8. Тест 11 h: Пісок і пил

18 ІЕС 60512-14-7 (1997-10) Електромеханічні компоненти для електронного обладнання. Основні випробувальні процедури і методи вимірювання. Частина 14. Випробування на гер­метичність. Секція 7. Тест 14д: Вплив води

19 ІЕС 60529 (2001-02), редакція 2.1 Ступені захисту, забезпечені оболонками (Код IP). По­правка 1 (2003-01) до редакції 2.1 Ат1 (1999-11). Зміна 1. Погоджена редакція

20 ІЕС 60654-2 (1979-01) зі зміною 1 (1992-09) Робочі режими для обладнання вимірювання й керування в промислових процесах. Частина 2. Потужність

21 ІЕС 60721-2-5 (1991-07) Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 2. Умови навколишнього середовища, які є в природі. Секція 5. Пил, пісок, сольовий туман

22 ІЕС 60721-3-3 (1994-12) зі змінами 1 (1995-06) і 2 (1996-11) Класифікація груп параметрів навколишнього середовища й вимоги до них. Стаціонарне використання кліматозахищених ви­конань. Погоджена редакція 2.2 (2002-10)

23 ІЕС 60721-3-4 (1995-01) зі зміною 1 (1996-11) Класифікація груп параметрів навколиш­нього середовища і вимоги до них. Стаціонарне використання кліматонезахищених виконань

24 IEC/TR 61000-2-1 (1990-05) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 2. Оточення. Секція 1. Опис оточення. Електромагнітне оточення для низькочастотних завад передавання та сигналізації для загальних систем електроживлення

25 ІЕС 61000-2-2 (2002-03) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 2-2. Рівні сумісності для низькочастотних завад. Передавання та сигналізації для суспільних систем електроживлення

26 ІЕС 61000-2-5 (1995-9) Електромагнітна сумісність (EMC). Оточення. Класифікація електромагнітного оточення

27 ІЕС 61000-4-1 (2000-04) Основна публікація щодо EMC. Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4: Випробувальна та вимірювальна техніка. Секція 1. Короткий огляд серії ІЕС 61000-4

28 ІЕС 61000-4-2 (1995-01) із змінами 1 (1998-01) і 2 (2000-11) Основна публікація щодо EMC. Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробувальна та вимірювальна техніка. Секція 2: Електростатичне розвантаження випробування на стійкість. Погоджена редакція ІЕС 61000-4-2 (2001-04) Ред. 1.2

29 IEC 61000-4-3 Погоджена редакція 2.1 (2002-09) із зміною 1 (2002-08) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4. Випробувальна та вимірювальна техніка. Секція 3. Випробування на захист від випромінюваного радіочастотного електромагнітного поля

30 ІЕС 61000-4-4 (2004-07) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Випробувальна та вимірювальна техніка. Випробування на захист від електричного швидкого перехідного про­цесу/вибуху

31 ІЕС 61000-4-5 (2001-04) Консолідоване видання 1.1 із зміною 1 (2002-08) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Випробувальна та вимірювальна техніка. Випробування на захист від сплесків

32 ІЕС 61000-4-6 (2001-04) із зміною 1 (2004-10) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Випробувальна та вимірювальна техніка. Секція 6. випробування на захист від випромінюваного радіочастотного електромагнітного поля

33 ІЕС 61000-4-8 (1993-06) із зміною 1 (2000-11) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Випробувальна та вимірювальна техніка. Випробування на захист від енергетичного частотного магнітного поля. Погоджена редакція 1.1 (2001-03)

34 ІЕС 61000-4-11 (2004-03) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-11. Випробувальна та вимірювальна техніка. Випробування на захист від спаду напруги, раптового переривання і зміни напруги

35 ІЕС 61000-4-17 (1999-06) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-17. Випробувальна та вимірювальна техніка. Випробування на захист від легких коливань енергії на вхідному порті постійного струму. Зміна 1 (2001-07). Погоджена редакція (2002-07) 1.1

36 ІЕС 61000-4-29 (2000-08) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-29. Випробуваль­на та вимірювальна техніка. Випробування на захист від раптового переривання напруги і зміни напруги на вхідних енергетичних портах

37 ІЕС 61000-6-1 (1997-07) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6. Загальні стандарти. Секція 1. Захист для житлового, комерційного і легкопромислового оточення

38 ІЕС 61000-6-2 (1999-01) Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-2. Загальні стан­дарти. Захист промислового оточення

39 ІЕС 61326 (2002-02) Електричне обладнання для вимірювання, контролю і лабораторного використання. Вимоги EMC. Поправка 1 (2002-07)

40 ISO 16750-2:2003 Дорожні транспортні засоби. Навколишні умови та випробування елек­тричного і електронного обладнання. Частина 2. Електричні навантаження

41 ISO 7637-1 (2002) Дорожні транспортні засоби. Електричні впливи від провідності і з’єд­нання. Частина 1. Визначення і загальні положення

42 ISO 7637-2 (2004) Дорожні транспортні засоби. Електричні впливи від провідності і з’єд­нання. Частина 2. Електрична швидкоплинна провідність лише уздовж ліній постачання

43 ISO 7637-3 (1995) з виправленням 1 (1995) Дорожні транспортні засоби. Електричні впливи від провідності і з’єднання. Частина 3. Легкові автомобілі і легкі комерційні транспортні засоби з номіналом 12 В напруги і комерційні транспортні засоби з 24 В напруги. Електричне швидкоплинне передавання від ємнісного й індуктивного з’єднання через лінії, окрім гнучкої лінії.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online